W planie zajęć zostały już ujęte zajęcia praktyczne, bardzo proszę o uzupełnianie dzienniczków praktyk zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie. Jeżeli wskazane terminy nie odpowiadają Państwu istnieje możliwość umówienia się z opiekunem na inny termin realizacji zajęć. Każde wejście na zajęcia praktyczne powinno być poprzedzone kontaktem z opiekunem bądź koordynatorem ZP w danej placówce. Szczegóły, co do realizacji zajęć praktycznych zostaną przekazane starostom poszczególnych roczników.

Uwaga! W dniu 08.11.2018 r. dział promocji, dziekanat i kwestura czynne są do godz. 12.00, a w dniu 09.11.2018 r. będą nieczynne. 

Drodzy studenci,
w związku z organizacją wydarzenia Mikołajki z Powiślańską, w ramach obchodów 20-lecia Powiślańskiej Szkoły Wyższej, która odbędzie się 08.12.2018 r. prosimy Was o przynoszenie fantów dla dzieciaków. Mogą to być nieużywane już przez Wasze dzieci zabawki, puzzle, książki, figurki, klocki, pluszaki (wyprane ;)). W trakcie imprezy będziemy także zbierać nowe rzeczy takie jak: kredki, kolorowanki, bajki na dvd (nowe lub używane), puzzle, książki, które przekażemy dzieciom z oddziału dziecięcego kwidzyńskiego szpitala - oczywiście można przynosić już teraz.
Powyższe rzeczy można przynosić do pokoju nr 7 (biuro rekrutacji) przez dwa listopadowe zjazdy.

Marta Czermińska
Kierownik Działu Promocji,
Współpracy i Rekrutacji

Bardzo proszę o odbieranie dzienniczków kształcenia praktycznego oraz identyfikatorów dnia 16 11 2018 r.

Poniżej obsada realizacji zajęć praktycznych w sem. zimowym w roku akad. 2018/2019. Szczegółowy harmonogram ZP ukaże się wraz z planem w pierwszej połowie listopada.

OBSADA

Informujemy, iż 02.11.2018 r. Uczelnia będzie nieczynna. 

Bardzo proszę o sprawdzanie grup, do których Państwo należycie w wirtualnym dziekanacie poprzez wejście w Tok studiów a następnie Twoje grupy.

Drodzy studenci,

aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem Państwa wpłat do Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o cierpliwość i dokonywanie dalszych wpłat według umów i zobowiązań dotyczących opłat za studia. Naliczające się nienależne odsetki nie będą egzekwowane - prosimy o pilnowanie terminów wpłat według terminów podanych na umowach (decyduje data wpływu na konto uczelni, a nie data przelewu).

Studenci PO, PP i RM I rok - opłata za proces kształcenia praktycznego została naliczona według regulaminu opłat dostępnego na stronie uczelni. Opłatę należy dokonać do końca semestru I i do końca semestru II. Opłata dotyczy całego okresu studiów. 

Prosimy także o kontakt z kwesturą w przypadku uzasadnionych niezgodności dopiero po weryfikaci swojej umowy oraz zobowiązania. 

Szanowni studenci,

Aby sprawdzić w jakiej grupie są Państwo wpisani bardzo proszę o korzystanie z wirtualnego dziekanatu.

Po zalogowaniu się na swoje konto należy wejść w Tok studiów następnie w zakładkę Twoje grupy ukażą się tam grupy, do których są Państwo wpisani Nazwa grupy jest tożsama z grupą w planie zajęć.

W Dziekanacie są do odbioru decyzje o przyjęciu na studia studentów, którzy zostali przyjęci po terminie rekrutacji, również od wyższych semestrów i  legitymacje.

Studenci III rok PO – osoby, które przeniosły się z Elbląga - nastąpiła zmiana grup:

Dawna grupa Pod34A3 – obecnie Pod32A3

Dawna grupa Pod34A2 – obecnie Pod32A4