W linku poniżej zestawienie samokształcenia na sem. letni 2018/2019  

SAMOKSZTAŁCENIE

Nowe podania o zapomogi oraz stypendia socjalne będą przyjmowane zgodnie z regulaminem od nowego semestru roku akademickiego 2018/19. Obecnie trwa sesja. Jednocześnie informuje, ze KS planuje przedłużyć świadczenia w zakresie Stypendium Rektora oraz stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych. Proszę nie składać wniosków złożonych na semestr zimowy. Proszę również o uważne czytanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej.

Oddawanie prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 28.02.2019

Termin obrony egzamin zawodowy  12 – 13.03.2019

Termin obrony pracy licencjackiej  15  lub 16 .03.2019

Termin oddawania prac licencjackich do Dziekanatu.

Ekon.  do 28.02.2019

PO do 28.02.2019

RM do 15.03.2019

Obrony prac dyplomowych w ramach II terminu odbędą się 15 03 2019 r.

Na stronie internetowej został umieszczony plan zajęć na sem. letni w roku akademickim 2018/2019 zarówno dla WNoZ jak i dla WNES. Bardzo proszę o częste sprawdzanie planu zajęć w najbliższym czasie - z uwagi na optymalizacje planów poszczególnych wykładowców mogą wystąpić zmiany.

Jednocześnie informuję, że symbole grup nie uległy zmianie.

Jedynie grupa EKON 2 w sem. zimowym została zmieniona w sem. letnim wg wyboru specjalności ,na Fz2 – Finanse oraz Zz2 – Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Wszyscy Państwo patrzycie na plan wg wybranej przez siebie specjalności.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszone zostały numery albumów osób, które winny w ramach różnic programowych zaliczyć kurs BHP i/lub szkolenie biblioteczne. 

Proszę, aby logowali się Państwo z pozycji Wirtualnego Dziekanatu, zakładka - przedmioty i oceny oraz górna zakladka kursy e-learningowe. Po kliknięciu w logo moodle zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego kursu. Możliwe będzie ponowne zalogowanie się - w takiej sytuacji proszę o wykorzystanie loginu i hasła tak jak do Wirtualnego Dziekanatu. Kursy zostały dla Państwo udostępnione do dnia 15.02.2019 r. Po zaliczeniu kursy oceny nie będą automatycznie widoczne w Wirtualnym Dziekanacie. Zoostaną one ściągniete z platformy moodle w późniejszym terminie. 
Pojawiają się także zapytania na temat oznaczeń. Wyjaśniam: PO - pielęgniarstwo, RM - ratownictwo medyczne.

Osoby, którym zostały udostępnione kursy:

PO III rok - tylko szkolenie BHP
6092 (proszę wybrać kurs dostępny do 15.02.2019)
6028
6119
6029
6032
6145
6091
6026
6027
5336

PO II - szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne
5293
6123

RM II - szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne
6030

EKON II - szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne
6031

RM powtarzanie seminarium - tylko szkolenie BHP
6025

Egzamin dyplomowy w ramach II terminu odbędzie się 29 – 30.03.2019 r.

Proszę o sprawdzenie w Wirtualnym Dziekanacie zaliczeń następujących przedmiotów:

Szkolenie BHP,
Szkolenie blibioteczne,
Wykład inauguracyjny.

Osoby, które mają przy którymś szkoleniu bzal/nzal (niezaliczone) zobowiązani są do zaliczenia na platformie moodle.

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać niezaliczone szkolenie i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 10.02.2019 r.

Niezaliczenie szkoleń będzie skutkowało niezaliczeniem semestru!

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Zaliczenia nie będą widoczne automatycznie w Wirtualnym Dziekanacie. Będą one wprowadzone w późniejszym terminie (po 10.02.2019 r.)

Dnia 27 01 2019 r. nie będzie na Uczelni mgr R. Niemczyka, zajęcia odbędą się 02 02 2019 r. o godz. 8:00 w sali PSW 21 przed zaplanowanym egzaminem, po zajęciach odbędzie się egzamin.

Dnia 26. 01. 2019 r. konsultacje z mgr P. Janiewiczem w godz. 15:45 – 18:00 w Pok dyd. PSW 6