Informujemy, iż w dniu 13.07.2019 r. (sobota) wszystkie działy uczelni będą nieczynne z uwagi na uroczyste wręczenie dyplomów w Teatrze Miejskim. Dziekanat będzie czynny po uroczystiości w teatrze do godz. 14.00 według informacji poniżej.

Szanowni absolwenci,

Wydawanie dokumentów nastąpi w dziekanacie uczelni tuż po zakończeniu uroczystego wręczenia dyplomów (13.07.2019) w Teatrze Miejskim. Dokumenty będą wydawane do godz. 14.00.


Wydawanie dokumentów nastąpi w krokach:

Krok 1 – wszyscy absolwenci kierują się do Sali nr 11 celem złożenia podpisu w księdze dyplomów, następnie pracownik dziekanatu wydaje kartkę z pieczątką, z którą należy udać się do poszczególnych sal w zależności od ukończonego kierunku

Krok 2 – Przejście do sal celem odbioru dokumentów:
Sale nr 12,13 – Pielęgniarstwo
Sala nr 14 – Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia, Lider Biznesu i Administracji, studia podyplomowe współrealizowane z EduTeam

W pliku poniżej lista osób zakwalifikowanych do I etapu egzaminu dyplomowego.

LISTA

Wyniki z egzaminu z mikorekonomii dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. Informacja o egzaminie poprawkowym pojawi się zgodnie z regulaminowym terminem. 

W pliku poniżej szczegółowy harmonogram obron w dniach 28 - 29. 06. 2019 r. Bardzo proszę traktować podane godziny orientacyjnie i być na Uczelni godzinę przed wskazanym czasem obrony.

HARMONOGRAM OBRON

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, dnia 04. 07. 2019 r. od godz. 9:00 odbędą się obrony prac dyplomowych.

Egzamin teoretyczny odbędzie się 25. 06. 2019 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Grupa grudziądzka -  PSW Aula

Grupa sztumska – PSW 23

Grupa kwidzyńska – PSW 22

Grupa PP – PSW 21

Drodzy studenci,

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię dotyczącą jakości kształcenia na naszej uczelni. W Wirtualnym Dziekanacie zostały skierowane do Was ankiety oceniające prowadzących.  Zobowiązuje nas do tego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pamiętajcie! Ankieta jest anonimowa! Wyniki ankiety zliczane są przez program ProAkademia i tworzą raport dotyczący liczby oddanych głosów oraz ocenę wykładowców.

 

Po pozytywnym ukończeniu I etapu egz. dyplomowego - testu - egz. praktyczny odbędzie się wg. załączonego schematu.

ZAŁĄCZNIK

W linku poniżej lista osób zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego. Proszę o przybycie na uczelnię za stosownym wyprzedzeniem i udanie się do przydzielonych sal.

LISTA OSÓB

Infomujemy, iż konsultacje Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr Beaty Pawłowskiej wyjątkowo zostały przeniesione z dnia 21.06.2019 r. (piątek) na dzień 23.06.2019 r. (niedziela) w godz. 12.15 - 13.15.