Osoby, które mają konwersatoria z anatomii z dr M. I. Pirskim proszę o zapoznanie się z informacjami.

Proszę, aby studenci z PO na dzień 14.10.2018 przygotowali prezentację na konwersatorium z anatomii:

1.Ogólna budowa ukł. kostnego. Budowa czaszki

2.Budowa kości kończyny górnej

3.Budowa kości kończyny dolnej

4. Budowa miednicy

5. Budowa kręgosłupa i klatki piersiowej

6. Budowa kości , połączeń i więzadeł

Po 2 osoby na 1 prezentację , resztę tematów zostanie przedstawionych na zajęciach

Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym udostępniamy prezentację wyświetlaną na spotkaniu.

PREZENTACJA

Egzamin dyplomowy dla Państwa broniących się w ramach II terminu odbędzie się 19 10 2018 r. od godz. porannych ok godz. 9:00

Studenci II i III roku kierunku Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne

Drodzy studenci przypominamy o konieczności wznowienia wykupienia ubezpieczenia NNW i OC na kolejny rok akademicki tj. 2018/2019.

Ponadto od roku akademickiego 2018/2019 obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia Leczenia poekspozycyjnego.

Poniżej przedstawiam Państwu ofertę Domu Brokerskiego od lat współpracującego z Naszą Uczelnią.

Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem  praktyk studenckich w placówkach medycznych  oraz ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego

Uprzejmie informujemy, iż dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia poekspozycyjnego tj. T.U. Inter Polska SA zaproponował na rok 2018/2019 koszt ubezpieczenia. Kształtuje się on następująco:  


  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem praktyk studenckich w placówkach medycznych


Okres ubezpieczenia: roczny


Suma ubezpieczenia OC: 12.500,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Składka od osoby:  22 zł

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolne, UZ 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. (kliknij aby pobrać)


  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia poekspozycyjnego –zawierający następujące świadczenia


 Okres ubezpieczenia: roczny


   - badanie na obecność wirusów HIV lub WZW – wysokość świadczenia: 2.000,00 zł
   - koszt leków antyretrowirusowych – wysokość świadczenia:  5.000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV - wysokość świadczenia: 200 000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW - wysokość świadczenia: 10 000,00 zł


     Składka od osoby 82 zł

Podstawa OWU HIV/WZW , UZ 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. (kliknij aby pobrać)

Oferta przedstawiona przez Ubezpieczyciela jest ważna przez 30 dni od daty złożenia  tj. do 17 października 2018r.
W ofercie brak jest uwzględnionej kwoty ubezpieczenia NNW, która oscyluje w kwocie 20-30zł/os./rok.

 

Dane Ubezpieczyciela:


Dom Brokerski jdbrokers
ul. Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl
                     

Ważne: Jeśli ktoś z Państwa ma już wykupione jakieś indywidualne ubezpieczenie – warto jest zasięgnąć informacji czy obejmuje ono zakres OC i Leczenia poekspozycyjnego podczas kształcenia praktycznego
w placówkach medycznych lub też czy macie możliwość dokupienia dodatkowych wariantów.

 

Przypominam również o konieczności dostarczenia kopii wykupionego ubezpieczenia obejmującego NNW, OC i Leczenia poekspozycyjnego do Dziekanatu PSW, natomiast oryginał/y ubezpieczenia posiadacie Państwo podczas odbywania zajęć praktycznych.

 

p.o. Kanclerz

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

mgr Natalia Parus

Studenci I roku kierunku Pielegniarstwo oraz Ratownictwo medyczne

W nawiązaniu do informacji podanej na spotkaniu organizacyjnym w dniu 28 września 2018r. dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia NNW, OC i Leczenia poekspozycyjnego poniżej przedstawiam Państwu ofertę przygotowaną przez Dom Brokerski Janusz Drobysz- od lat współpracujący z Uczelnią.

Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem  praktyk studenckich w placówkach medycznych  oraz ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego

Uprzejmie informujemy, iż dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia poekspozycyjnego tj. T.U. Inter Polska SA zaproponował na rok 2018/2019 koszt ubezpieczenia. Kształtuje się on następująco:  


  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem praktyk studenckich w placówkach medycznych


Okres ubezpieczenia: roczny


Suma ubezpieczenia OC: 12.500,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Składka od osoby:  22 zł

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolne, UZ 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. (kliknij aby pobrać)


  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia poekspozycyjnego –zawierający następujące świadczenia


 Okres ubezpieczenia: roczny


   - badanie na obecność wirusów HIV lub WZW – wysokość świadczenia: 2.000,00 zł
   - koszt leków antyretrowirusowych – wysokość świadczenia:  5.000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV - wysokość świadczenia: 200 000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW - wysokość świadczenia: 10 000,00 zł


     Składka od osoby 82 zł

Podstawa OWU HIV/WZW , UZ 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. (kliknij aby pobrać)

Oferta przedstawiona przez Ubezpieczyciela jest ważna przez 30 dni od daty złożenia  tj. do 17 października 2018r.
W ofercie brak jest uwzględnionej kwoty ubezpieczenia NNW, która oscyluje w kwocie 20-30zł/os./rok.
Dane Ubezpieczyciela:

Dom Brokerski jdbrokers
ul. Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl
                     

Ważne: Jeśli ktoś z Państwa ma już wykupione jakieś indywidualne ubezpieczenie – warto jest zasięgnąć informacji czy obejmuje ono zakres OC i Leczenia poekspozycyjnego podczas kształcenia praktycznego
w placówkach medycznych lub też czy macie możliwość dokupienia dodatkowych wariantów.

Przypominam również o konieczności dostarczenia kopii wykupionego ubezpieczenia obejmującego NNW, OC i Leczenia poekspozycyjnego do Dziekanatu PSW, natomiast oryginał/y ubezpieczenia posiadacie Państwo podczas odbywania zajęć praktycznych.

 

p.o. Kanclerz

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

mgr Natalia Parus

W ramach programu kształcenia przewidziane są dla Państwa godziny do zaliczenia w ramach samokształcenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z tabelą poniżej oraz zwrócenie się do prowadzących celem ustalenia formy oraz zakresu merytorycznego zaliczenia przedmiotów w ramach samokształcenia.

TABELA BUNA

Obrony dla kierunku Ratownictwo medyczne w ramach II terminu odbędą się 26 10 2018 r. od godz. porannych ok 9:00.

W programie kształcenia przewidziane są dla Państwa zajęcia – badania naukowe w pielęgniarstwie (k) – są to zajęcia seminaryjne, w ramach których przygotowujecie Państwo prace dyplomową. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora. Wybór promotorów nastąpi dnia 13 10 2018 r. podczas wykładu z mgr K. Kostro – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Bardzo proszę o własnoręczne wpisanie się na listy. Do wyboru będziecie Państwo mieli: dr A. Tałaj, dr K. Ziejkę, dr K. Ziółkowską, dr K. Paszko oraz mgr P. Janiewicza.

Obrony w Toruniu odbędą się 28 09 2018 r. o godz. 13:00

Dnia 28 09 2018 r. o godz. 16:30 będzie obecny na Uczelni dr A. Michalik celem zrobienia zaległych zaliczeń. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na I semestrze czytają plan według grup głównych:

Pielęgniarstwo - Pod11
Pielegniarstwo pomostowe - PP 11 A (ścieżka A), PP 11 B (ściezka B), PP 11 C (ścieżka C)
Ratownictwo Medyczne - RM 11 
Ekonomia - Ekon 1
Lider Biznesu i Admnistracji - LBiA


Na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w piątek 28.09.2018 r. o godzinie 15.00 w Auli PSW na III piętrze zostaniecie Państwo połączeni w grupy (dotyczy PO i RM) i na tej podstawie dowiedzie się Państwo czy jesteście w grupie A, B, C czy D. Proszę zauważyć, że wszystkie grupy mają zajęcia wspólnie na pierwszym zjeździe.