Dnia 04 02 2018 r na Uczelni nie będzie dr M. Bronk.

W dniach 03 02 2018 oraz 10 02 2018 na Uczelni nie będzie mgr Anny Polanowskiej.

Przewidywany termin obrona dla Państwa 23 02 2018 r. Termin oddawania prac dyplomowych 13 02 2018 r.

Konsultacje z dr J. Braunem odbędą się 03 02 2018 r. o godz. 10:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.

Dnia 27.01.2018 r. na Uczelni nie będzie dr Anna Tałaj w zastępstwie zajęcia poprowadzi mgr Piotr Janiewicz.

Osoby powtarzające sem. dyplomowe, bądź poprawiające niezdany egzamin dyplomowy - proponowany termin obron 23-24 03 2018 r. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. Prace dyplomowe należy składać najpóźniej do 10 03 2018 r.

Dnia 26 01 2018 r. odbędą się konsultacje dr M. Stańczyk – Minkiewicz w godz. 15:00 – 18:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni

Przypominam o konieczności uczestnictwa w kursach e-learningowych: szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne i wykład inaugracyjny. Kursy będą aktywne do 04.02.2018 r. Dopiero po tym terminie zaliczenia pokażą się w Wirtualnym Dziekanacie. 

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać kurs i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Osoby, które na liście przedmiotów mają zaliczony (ZAL) przedmiot (szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, wykład inauguracyjny) nie muszą przystępować do kursów. 

Proszę o złożenie w dziekanacie PSW dzienniczków kształcenia praktycznego, najpóźniej do 17.02.2018 (rozliczenie sesji zimowej 2017/2018).

Termin egzaminu dyplomowego 14.03.2018 r. godz. 11:30 egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny 15.03.2018 r. Prace dyplomowe proszę dostarczać najpóźniej do końca lutego.

Pilna informacja od lek. med. Alicji Urbanowicz odnośnie prac BUNA: 
prace BUNA muszą być dostarczone (w formie papierowej lub elektronicznej) i zaliczone przed 26 stycznia - brak zaliczenia będzie uniemożliwiał podejście do egzaminu (zarówno "zerowego" jak i kolejnych).