Egzamin dyplomowy w ramach terminu poprawkowego odbędzie się 28. 09. 2019 r. Termin składania prac dyplomowych – 20. 09. 2019 r.

Egzamin dyplomowy w ramach terminu poprawkowego odbędzie się:

  1. 25. 09. 2019 r. – test
  2. 25. 09. 2019 r. – egz. praktyczny
  3. 27 lub 28 09. 2019 r. – obrony prac dyplomowych

Terminy zaliczeń w sesji poprawkowej dostępne są w zakładce STUDENT - Terminy i wyniki egzaminów

Obrony w ramach II terminu odbędą się do końca września. Termin oddawania prac dyplomowych do 20.09.2019r. (termin ostateczny). Szczegółowe informacje dotyczące odnośnie obron w II terminie będą podane na stronie do 06.09.2019r.

Zaliczenie przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej odbędzie się 06. 09. 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00 w sali PSW 21.

Dodatkowe konsultacje z Laryngologii z Panią lek med. A.Stasiuk dotyczące omówienia (tylko i wyłącznie) egzaminu z Laryngologii odbędą się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali nr 15 w godzinach 14.45 - 15.45.
Z uwagi na krótki czas trwania konsultacji proszę osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu o przekazanie upoważnień do przeanalizowania egzaminu  tym studentom, którzy również nie zaliczyli przedmiotu.
Pozostałe informacje:
 - Prace zaliczeniowe proszę przekazywać w formie papierowej do pokoju Dydaktyków.
Zgodnie z ustaleniami proszę nie wysyłać prac drogą mailową - prace te nie będą oceniane.
Ostateczny termin oddawania prac zaliczeniowych 13 września 2019 r.
dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Informujemy, iż Kwestura oraz Dziekanat w dniu 16 sierpnia 2019 r. będą nieczynne.

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym informuję, iż można odbierać dokumenty osobiście bądź po okazaniu przez odbierającego stosownego upoważnienia. Informuję również, że dnia 16. 08. 2019 r. dziekanat będzie nieczynny.

Dnia 19. 08. 2019 r. o godz. 15:00 odbędą się konsultacje z lek. med. A. Stasiuk. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie do sali PSW 15.

Egzamin poprawkowy z lek. med. A. Stasiuk odbędzie się 13. 09. 2019 r. o godz. 17:00 w PSW Auli.

Obrony w ramach II terminu odbędą się 06. 09. 2019 r. termin składania prac dyplomowych 23. 08. 2019 r.