Proszę o składanie wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej lub deklaracji o skierowanie na praktykę zawodową w semestrze letnim 2018/2019.

Rok 1 – semestr 2 – 200 godzin dydaktycznych

Rok 2 – semestr 4 – 160 godzin dydaktycznych

Osoby, które zapisały się na ZP do Elbląga na Neurologię – zmiana opiekuna, opiekunem będzie mgr Marzena Baran

Termin składania prac dyplomowych do dziekanatu bądź do punktu informacyjnego – koniec maja 2019 r.

Egzamin dyplomowy odbędzie się 06 04 2019 r. w godz.

9:00 egz. teoretyczny – test

11:00 egz. praktyczny

12:00 obrona pracy dyplomowej

Proszę o zapoznanie się z tabelą dotycząca samokształcenia, sem. letni 2018/2019

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

II

PO mgr

4

mgr B. Białobrzeska

2

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

23

dr K. Szyszko

3

Opieka pielegniarska nad chorym z przetoką jelitową

38

mgr P. Janiewicz

4

Opieka nad przewlekle chorym neurologicznie

38

mgr A. Górniewicz

5

Opieka nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodzioną

38

mgr M. Twardowska

6

Patologia i rehabilitacja mowy

38

mgr A. Rychlik

7

Farmakologia kliniczna i farmakoterapia w praktyce piel.

38

mgr K. Wojtacki

8

Laryngologia

10

lek. med A. Stasiuk

9

Coaching w pielęgniarstwie

65

mgr K. Pakulska

10

J. obcy

30

wg wyboru

 

W pliku poniżej znajduje się obsada ZP na sem. letni 2018/2019 Bardzo proszę o zapoznanie się z tym plikiem i uczęszczanie na ZP zgodnie z grupą.

OBSADA

Drodzy studenci,
w dniach 25 - 31.03.2019 r. dział promocji i rekrutacji oraz kwestura będą nieczynne, a kontakt telefoniczny może być utrudniony.

Drodzy studenci PO mgr,

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię dotyczącą jakości kształcenia na naszej uczelni. W Wirtualnym Dziekanacie zostały skierowane do Was ankiety oceniające prowadzących.  Zobowiązuje nas do tego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pamiętajcie! Ankieta jest anonimowa! Wyniki ankiety zliczane są przez program ProAkademia i tworzą raport dotyczący liczby oddanych głosów oraz ocenę wykładowców.

Osoby, które nie zaliczyły szkolenia bibliotecznego lub/i szkolenia BHP mogą to zrobić w drugim terminie - tj. w dniach 20 - 26.03.2019 r. Po tym terminie zostaną wpisane zaliczenia warunkowe dla studentów, którzy nie przystapii do szkoleń co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zaliczenie warunkowe. 

Dnia 23 03 2019 r. w godz. 9:00 – 10:00 w pok. dyd. będzie dostępna Pani mgr M. Kordalska celem przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Pulmunologia i piel. pulmunologiczne z elementami kardiologii. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.