Poniżej znajduje się studentów z wyborem specjalności.

 LISTA

Decyzją Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej przedłuża się przyznane w semstrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 świadczenia w zakresie stypendium specjalnego, Rektora oraz socjalnego na semestr letni. 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej.

Jeżeli ktoś był nieobecny na egzaminach przeprowadzanych przez dr M. Czaję proszę skontaktować się z doktorem osobiście w szpitalu w Sztumie po uprzednim umówieniu.

Termin obron dla studentów RM w ramach II terminu uległ zmianie. Obrony odbędą się w dniach 5 – 6.04.2019 r.

Zajęcia z j. angielskiego będą realizowane w sem. letnim 18/19 w podobnym układzie jak to było w zeszłym semestrze czyli w podziale na grupę zaawansowana oraz poczatkującą. Proszę na pierwszych zajęciach ustalić z panią K. Kubiak, które godziny zajęć są dla gr. Poczatkującej, a które dla gr. zaawansowanej.

Szanowni studenci,

w niektórych przypadkach odnotowujemy błędy przy chęci wypełnienia ankiety. Informacje o błędach na bieżąco przekazujemy osobom odpowiedzianym za pomoc w obsłudze ProAkademii - właścicielowi programu. Bardzo prosimy o cierpliwość i zgłaszanie wszelkich błędów na adres rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl - proszę trakże o podanie nazwiska, kierunku i roku. 
Na dzień dzisiejszy cały kierunek Ekonomia rok II nie ma możliwości wypełnienia ankiety. Jeśli tylko będzie taka możliwość poinformujemy Państwa w ogłoszeniach dziekanatu.

Drodzy studenci,

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię dotyczącą jakości kształcenia na naszej uczelni. W Wirtualnym Dziekanacie zostały skierowane do Was ankiety oceniające prowadzących.  Zobowiązuje nas do tego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pamiętajcie! Ankieta jest anonimowa! Wyniki ankiety zliczane są przez program ProAkademia i tworzą raport dotyczący liczby oddanych głosów oraz ocenę wykładowców.

Proszę nie kierować podań drogą mailową. Jeśli istnieją jakiekolwiek przeszkody w dostarczeniu dokumentów osobiście proszę wysyłać je pocztą tradycyjną.

W linku poniżej wykaz samokształcenia w sem. letnim 2018/2019

SAMOKSZTAŁCENIE

W linku poniżej zestawienie samokształcenia na sem. letni 2018/2019  

SAMOKSZTAŁCENIE

Nowe podania o zapomogi oraz stypendia socjalne będą przyjmowane zgodnie z regulaminem od nowego semestru roku akademickiego 2018/19. Obecnie trwa sesja. Jednocześnie informuje, ze KS planuje przedłużyć świadczenia w zakresie Stypendium Rektora oraz stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych. Proszę nie składać wniosków złożonych na semestr zimowy. Proszę również o uważne czytanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej.