Egzamin poprawkowy z lek. med. A. Stasiuk odbędzie się 13. 09. 2019 r. o godz. 17:00 w PSW Auli.

Obrony w ramach II terminu odbędą się 06. 09. 2019 r. termin składania prac dyplomowych 23. 08. 2019 r.

Poniżej znajduje się informacja od lek. med. Aliny Stasiuk z Laryngologii

Informacja

Informujemy, iż w dniu 13.07.2019 r. (sobota) wszystkie działy uczelni będą nieczynne z uwagi na uroczyste wręczenie dyplomów w Teatrze Miejskim. Dziekanat będzie czynny po uroczystiości w teatrze do godz. 14.00 według informacji poniżej.

Szanowni absolwenci,

Wydawanie dokumentów nastąpi w dziekanacie uczelni tuż po zakończeniu uroczystego wręczenia dyplomów (13.07.2019) w Teatrze Miejskim. Dokumenty będą wydawane do godz. 14.00.


Wydawanie dokumentów nastąpi w krokach:

Krok 1 – wszyscy absolwenci kierują się do Sali nr 11 celem złożenia podpisu w księdze dyplomów, następnie pracownik dziekanatu wydaje kartkę z pieczątką, z którą należy udać się do poszczególnych sal w zależności od ukończonego kierunku

Krok 2 – Przejście do sal celem odbioru dokumentów:
Sale nr 12,13 – Pielęgniarstwo
Sala nr 14 – Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia, Lider Biznesu i Administracji, studia podyplomowe współrealizowane z EduTeam

W pliku poniżej lista osób zakwalifikowanych do I etapu egzaminu dyplomowego.

LISTA

Wyniki z egzaminu z mikorekonomii dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. Informacja o egzaminie poprawkowym pojawi się zgodnie z regulaminowym terminem. 

W pliku poniżej szczegółowy harmonogram obron w dniach 28 - 29. 06. 2019 r. Bardzo proszę traktować podane godziny orientacyjnie i być na Uczelni godzinę przed wskazanym czasem obrony.

HARMONOGRAM OBRON

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, dnia 04. 07. 2019 r. od godz. 9:00 odbędą się obrony prac dyplomowych.

Egzamin teoretyczny odbędzie się 25. 06. 2019 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Grupa grudziądzka -  PSW Aula

Grupa sztumska – PSW 23

Grupa kwidzyńska – PSW 22

Grupa PP – PSW 21

Drodzy studenci,

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię dotyczącą jakości kształcenia na naszej uczelni. W Wirtualnym Dziekanacie zostały skierowane do Was ankiety oceniające prowadzących.  Zobowiązuje nas do tego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pamiętajcie! Ankieta jest anonimowa! Wyniki ankiety zliczane są przez program ProAkademia i tworzą raport dotyczący liczby oddanych głosów oraz ocenę wykładowców.