Osoby, które nie zaliczyły szkolenia bibliotecznego lub/i szkolenia BHP mogą to zrobić w drugim terminie - tj. w dniach 20 - 26.03.2019 r. Po tym terminie zostaną wpisane zaliczenia warunkowe dla studentów, którzy nie przystapii do szkoleń co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zaliczenie warunkowe. 

Dnia 23 03 2019 r. w godz. 9:00 – 10:00 w pok. dyd. będzie dostępna Pani mgr M. Kordalska celem przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Pulmunologia i piel. pulmunologiczne z elementami kardiologii. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Drodzy studenci proszę o wpisy na listy u Wykładowcy.

Listy o wyborem Lektora  i poziomem językowym:

Ratownictwo Medyczne

Pielęgniarstwo

Obrona pracy dyplomowej nastąpi w dniu 15 03 2019 r. o godz. 14:00 w sali PSW 13.

Drodzy studenci proszę o uregulowanie płatności oraz spraw związanych z tokiem studiów.

Proszę starostów grup od dnia 22.03.2019 r. o zebranie legitymacji studenckich i dostarczeniu do Dziekanatu w celu dokonania prolongaty na semestr letni.

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać "szkolenie BHP" i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia  18.03.2019 r.

Ta sama procedura dotyczy szkolenia bibliotecznego.

Osoby z numerami albumu 5097 i 6212 proszone są o wstrzymanie się z logowaniem do kursów do 12.03.2019 r. gdyż wystąpił problem z logowaniem do kursów. Został on zgłoszony do pomocy technicznej programu. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Procedura egzaminacyjna rozpocznie się 12 03 2019 r. o godz. 11:00 w sali PSW 15.

Przy składaniu prac dyplomowych bardzo proszę o posiadanie przy sobie druku oceny przez promotora (dostępny w plikach do pobrania na stronie internetowe) – druk wypełniony. Akceptacja pracy może być również dokonana na pierwszej stronie pracy (strona tytułowa) poprzez zapis „akceptuję pracę” wraz z podpisem promotora. Ewentualnie potwierdzenie w postaci wydrukowanej zgody mailowej na wydruk pracy. Prace dyplomowe niezaakceptowane przez promotorów nie będą przyjmowane do dziekanatu, bądź punktu informacyjnego, gdzie również można składać prace dyplomowe.

Dnia 09 03 2019 r. o godz. 15:45 w Auli PSW odbędzie się test kwalifikujący do grup językowych. Osoby, które chcą się ubiegać o przepisanie ocen proszę również o przybycie i ustalenie z prowadzącym język tej kwestii, a następnie wpisać się na listę z dopiskiem „przepisanie oceny”.

Studenci RMz31
Uprzejmie proszę wydrukować prezentacje z chirurgii jako zaliczenie BUNY. Ostateczny termin złożenia pracy BUNY w formie pisemnej do 9.03.2019. Po tym terminie BUNa nie będzie zaliczona. Prace składamy w Punkcie informacyjnym.

Studenci RMz21
Na dzień 9.03.2019 na ćwiczenia proszę przygotować 5 prezentacji spośród proponowanych tematów. Każdą prezentację mogą  przygotować max. 2 osoby /w załączeniu plik tematy z chirurgii/ 

Studenci I rok Pod11 i Pod12
Na zajęcie w dniu 23.03.2019 proszę przygotować po 3 prezentacje spośród podanych tematów, po 2 osoby max. na jedną prezentację. Terminy reszty prezentacji ustalimy na zajęciach /plik z tematami z fizjologii/

Egzamin z mgr E. Mędrek odbędzie się 16 03 2019 r. o godz. 13:00 .