Poniżej ostateczna lista z podziałem na grupy - proszę o zapoznanie się.
LISTA

Poniżej lista z wyborem Promotorów, proszę o zapoznanie się.

LISTA

Na ćwiczenia z anatomii bardzo proszę w imieniu dr M. I. Pirskiego o dobranie się w pary i przygotowanie prezentacji wg załączonych tematów. Dnia 13.10.2019 r. 6 prezentacji - gr. Pod11; dnia 26.11.2019 r. 6 prezentacji – gr. Pod12; 27.11.2019 r. 4 prezentacje Pod 12. Szczegóły proszę omawiać z Panem dr M. I. Pirskim.

TEMATY ANATOMIA
TEMATY CHIRURGIA

Na ćwiczenia z chirurgii bardzo proszę w imieniu dr M. I. Pirskiego o dobranie się w pary i przygotowanie prezentacji wg załączonych tematów. Dnia 26.11.2019 r. – 4 prezentacje. Szczegóły proszę omawiać z Panem dr M. I. Pirskim.

TEMATY ANATOMIA
TEMATY CHIRURGIA

Wszystkie osoby, które w dniu składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych złożyły Zaświadczenie lekarskie ze wzorem jak w załączniku, w którym widnieje wskazanie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikowanego kursu zawodowego, studiów doktoranckich* nie muszą dokonywać ponownie badań i dostarczać do Dziekanatu drugiego takiego zaświadczenia.

Natomiast zgodnie z terminem wskazanym przez Panią Kierownik Dziekanatu jesteście Państwo zobligowani dostarczyć:

  • - aktualny wpis dokonany przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ,,nie figuruje w rejestrze stałych i okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella” (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • - wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • - badanie krwi w kierunku HCV,
  • - ubezpieczenie OC, NNW i leczenia poekspozycyjnego (kopia).

Kanclerz PSW

Proszę o zapoznanie się z tabelami dotyczącymi BUNA (praca bez udziału nauczyciela akademickiego) oraz zwrócenie się do wykładowcy celem ustalenia formy zaliczenia przewidzianych godzin na samokształcenie. 

BUNA

Dnia 29.09.2019r. egzamin z dr A. Przyborską się nie odbędzie.

W zakładce plan zajęć pojawiła się pierwsza wersja planu na sem. zimowy w roku akad. 2019/2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z planem zajęć oraz legendą oznaczenia grup studenckich. Bardzo proszę o częste sprawdzanie planu zajęć, bowiem w najbliższym czasie plan będzie ulegał zmianom z uwagi na dostosowanie planu dla poszczególnych wykładowców. W planie do studentów PO II stopień do końca października zostaną doplanowane zajęcia praktyczne. Życzę Państwu udanego roku akademickiego :)
Kierownik Dziekanatu

mgr Katarzyna Słomska

Dnia 26. 10. 2019 r. podczas zajęć z j. angielskiego odbędzie się test kwalifikujący do grup pod względem zaawansowania języka. Zapisów do grup dokonują lektorzy.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne rok 1 - 3

Pielęgniarstwo II  rok 1 – 2

Pielęgniarstwo Pomostowe rok 1 – 2

W związku z rozpoczynającym się  rokiem akademickiem 2019/2020, proszę do dnia 28 października 2019 roku składać (kopie dokumentów) Ubezpieczenie OC, Poekspozycyjne, NW. Dodatkowo rok pierwszy - badanie lekarza medycyny pracy, kał i wzw do (Punktu Informacyjnego PSW).