Drodzy studenci,
w związku z dłuższą nieobenością procownika obsługującego wpłaty w Wirtualnym Dziekancie w najbliższym czasie nie będziecie mogli zobaczyć zmian na swoich kontach. Będą one zaktualizowane możliwie jak najszybciej. Prosimy o cierpliwość. 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz przedmiotowy wraz z godzinami do zaliczenia w ramach samokształcenia.

BUNA

Od semestru letniego obowiązują nowe zasady przyznawania ITS.

Od teraz jest to Indywidualna Organizacja Studiów ( IOS). W pierwszej kolejności podchodzą Państwo do wykładowców i ustalają sposób zaliczenia przedmiotu (przykład podany jest w podaniu o IOS**). Podanie w pełni kompletne składają Państwo w Punkcie Informacyjnym. Podanie powinno zawierać załącznik w formie harmonogramu IOS, oraz zaświadczenie potwierdzające powód korzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów. Odległość od Uczelni nie jest powodem przyznania IOS. Termin na złożenie podania w sesji letniej to 30.03 , a w sesji zimowej to 30.10. Ostatecznie  Dziekan decyduje o przyznaniu IOS.

Wszystkie osoby chcące kontynuować IOS również składają podania.

Postępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

1. Opłata za dyplom (60 pln),
2. 1 egzemplarz w oprawie zbindowanej, oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie Power point na płycie CD podpisanej,
3. Potwierdzenie akceptacji pracy dyplomowej bezpośrednio na pracy- strona tytułowa bądź w formie mailowej,
4. W pracy dyplomowej należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej , jak i elektronicznej,
5. 6 zdjęć dyplomowych (4,5x6,5)
6. Absolutorium + rozliczony dzienniczek kształcenia praktycznego,
7. Rozliczoną kartę obiegową,
8. Podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40 zł oraz jednym zdjęciem – DLA CHĘTNYCH

Postępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

1. Opłata za dyplom (60 pln)
2. 2 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej( 1 w oprawie twardej- wydruk jednostronny, 1 w oprawie zbindowanej - wydruk dwustronny, oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie doc- płyta CD podpisana)
3. Karta oceny pracy dokonana przez promotora ( dostępna na stronie internetowej)- jako osobny dokument
4. W każdym egzemplarzu pracy dyplomowej należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej,
5. 6 zdjęć dyplomowych (4,5x6,5)
6. Absolutorium + zdany dzienniczek kształcenia praktycznego
7. Rozliczoną kartę obiegową
8. Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40zł oraz jednym zdjęciem- DLA CHĘTNYCH

Postępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

  • 1. Opłata za dyplom w języku polskim (60,00 pln),
  • 2. 3 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (2 w oprawie twardej- wydruk jednostronny, 1 w oprawie zbindowanej- wydruk dwustronny oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie doc),
  • 3. W każdym egzemplarzu pracy należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej, jak i w elektronicznej,
  • 4. 6 zdjęć dyplomowych (4,5x6)
  • 5. Absolutorium
  • 6. Rozliczoną kartę obiegową,
  • 7. Podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40 zł oraz jednym zdjęciem – DLA CHĘTNYCH

Przewidywany termin obron czerwcowych dla PO I PP:

25 06 2018 test – PO i PP

26 – 27 06 2018 egz. praktyczny – PO

26 06 2018 – egz. praktyczny PP – godz. popołudniowe ok 14:00

Ilość dni na egzamin praktyczny dla PO zależy od ilości osób zdających. Rozważany jest również 28 06 2018 r.

Obrony prac dyplomowych nastąpią po egzaminie zawodowym począwszy od 29 06 2018 r. Szczegóły podane będą w terminie późniejszym.

Prosimy o podejście do Dziekanatu w celu wyboru promotora na seminarium dyplomowe. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 24.02.2018r. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora.

Dnia 09 06 2018 r. w ramach zajęć z Medycyny sądowej odbędzie się pokazowa sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej GUMed w Gdańsku. Szczegóły podane będą bliżej terminu wyjazdu.

Dnia 23.02.2018 r. o godz. 14:30 odbędą się obrony prac dyplomowych.

Informujemy, iż decyzje o udzielonych stypendiach socjalnych, dla osób niepełnosprawnych i Rekotora zostają utrzymane w mocy na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.