Szanowni studenci, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi  powodów niezakwalifikowania się do przyznania stypendium Rektora bardzo proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej.
dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
UWAGA STUDENCI!
poniżej informacje dotyczące osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania regulaminowych świadczeń.
Proszę zapoznać się z przyczynami nieotrzymania świadczeń.
Jeśli chodzi o stypendia socjalne każdemu studentowi, który złożył podanie przysługuje zgodnie z regulaminami możliwość odwołania się od decyzji UKS.
Termin posiedzenia Komisji Odwoławczej został podany na stronie internetowej Uczelni z zakłade stypendia.
Uzupełnione dokumenty w zakresie świadczeń socjalnych proszę składać u Pani mgr Hanny Krajnik w punkcie informacyjnym zgodnie z wyznaczonymi dyżurami.
Informuję ponadto, że w zakresie stypendium Rektora wszystkie środki zgodnie z limitami zostały rozdzielone.
Jako przewodnicząca UKS jestem do Państwa dyspozycji w godzinach moich konsultacji.

dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
 

W zakładce Student- materiały z wykładów są dla Państwa materiały prof. W. Łysiak – Szydłowskiej z dietetyki. Dostęp jest taki sam jak do planu zajęć. 

Dnia 8 listopada godz 18.00 w sali nr 15 odbeda się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego. Wszystkich zainteresowanych pracą na rzecz uczelni zapraszamy.

Bardzo proszę o pilne wgrywanie zdjęć do wirtualnego dziekanatu celem przygotowania legitymacji. Osoby, które nie będą miały wgranego zdjęcia wg wymogów podanych przez Panią Kanclerz we wcześniejszym ogłoszeniu (rozmiar w pikselach: 295 x 236 w rozdzielczości 300 dpi - 50 kb) nie będą miały przygotowanej legitymacji.

Zajęcia z dr. K.Szyszko w dniu 27.10.2019 zostały odwołane.

W załącznikach poniżej znajduje się obsada ZP na sem. zimowy w roku akademickim 2019/2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z obsadą i realizację ZP zgodnie z tabelką. Szczegółowy harmonogram ZP ukaże się na stronie internetowej wraz z planem na początku listopada. Proszę również o dokładne uzupełnianie dzienniczków kształcenia praktycznego.

PO lic. ZP sem zimowy 19 20
PO mgr ZP s. zim. 19 20

W dniach 17.10, 25.10, 14.11. zajęcia z mgr M. Twardowską rozpoczną się ok godz. 14:00

W związku z rozpoczęciem wyrabiania dla Państwa Elektronicznych Legitymacji Studenckich, konieczne jest dostosowanie przez Państwa zdjęć legitymacyjnych. Dlatego proszę po zalogowaniu się do profilu w WD w zakładce Moje dane wczytać zdjęcie legitymacyjne w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 787) tj. 20mm x 25mm w rozdzielczości 300 dpi. Ponadto proszę sprawdzić poprawność Państwa danych osobowych w WD - Imię, Nazwisko i nr Pesel.

Powyższe prosimy zrealizować w jak najszybszym terminie tj. do dnia 20 października 2019 r.

O terminie odbioru legitymacji studenckich zostaniecie Państwo poinformowani.

Egzamin poprawkowy z dr A. Przyborską został przeniesiony na 19.10.2019 r. na godz. 12:30. Dnia 12.10.2019 r. egzamin się nie odbędzie.

Poniżej aktualne i ostateczne listy z podziałem na grupy – prosimy o zapoznanie się;

PO
PP
RM
PO mgr