Zajęcia w ramach przedmiotu Rehabilitacja mowy prowadzone przez mgr M. Winnicka odbędą się w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie ul. Kołłątaja 4 w dwóch terminach: I termin 21 06 2019 r. w godz. 13:15 – 15:30; II termin 28 06 2019 r. 13:15 – 15:30.

Najbliższe zajęcia z Laryngologii z lek. med. A. Stasiuk są obowiązkowe, zaliczenie odbędzie się pod koniec zajęć zgodnie z tematami, które Państwo otrzymali. Tematy na obowiązkową BUNĘ zostaną podane na zajęciach.

Zajęcia w ramach e-learningu

Podaję wykaz przedmiotów do zaliczenia w ramach e – learningu:

RM I rok – Filozofia i etyka zawody dr J. Braun, Dydaktyka dr M. Kudła

RM III rok – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik, Polityka ekologiczna dr K. Strzała – Osuch

Ekon 1 – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik,

Ekon 2 – Polityka gospodarcza dr B. Pawłowska

Ekon 3 – Etyka w ekonomii dr J. Sala.

Aby zalogować się do materiałów należy wejść na stronę http://moodle.psw.kwidzyn.edu.pl/ i użyć danych do logowania jak do Wirtualnego Dziekanatu. 

Zgodnie z decyzją Pani dr Ewy Raniszewskiej – kierownika zakładu ratownictwa medycznego z dnia 03 06 2019 r. Bardzo proszę o dostarczanie do dziekanatu pracy dyplomowej w postaci prezentacji Power Point (wg. wszystkich dotychczasowych wymagań) oraz konspektu do owej prezentacji. Konspekt dostarczamy do dziekanatu w postaci pracy drukowanej, zbindowanej, opatrzonej stroną tytułowa oraz oświadczeniem. Konspekt powinien być nagrany również na płytę w formacie doc. oraz pdf. W systemie antyplagiatowym sprawdzeniu będzie podlegał konspekt.

Osoby, które do tej pory dostarczyły do dziekanatu jedynie prezentację w Power Poincie bardzo proszę o dostarczenie konspektu do tej prezentacji (również w wersji elektronicznej). Z uwagi na zaistniałą sytuację termin oddawania prac dla Państwa został przedłużony do 15. 06. 2019 r.  

Egzamin teoretyczny - test odbędzie się 25. 06. 2019 r. o godz. 12:00, natomiast egzamin praktyczny dla PP odbędzie się 26. 06. 2019 r. o godz. 14:00.

Dnia 28. 06. 2019 r. odbędą się obrony prac dyplomowych Ekon III rok oraz LBiA od godz. 9:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym.

Bardzo proszę o składanie do dziekanatu prac tylko w wersji elektronicznej, dopiero po pozytywnym sprawdzeniu przez system antyplagiatowy bardzo proszę o dostarczenie prac w wersji papierowej.

Osoby zgłaszające się do Kwestury celem podbicia karty obiegowej zobowiązane są do posiadania przy sobie potwierdzenia zdania pracy licencjackiej do dziekanatu (druk, który Państwo otrzymujecie z dziekanatu przy zdawaniu pracy). Jednocześnie proszę o uiszczenie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów, szczególnie proszę zwrócić uwagę na opłatę za dyplom.

W dniu 25.05.2019 Kwestura jest nieczynna

Dnia 25 05 2019 r. zajęcia w ramach Mikroekonomii oraz pierwszy blok ze Statystyki opisowej odbędą się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym, Górki 3A. Proszę o przybycie na godz. 8:50. O godz. 13:15 zapraszam na wykład z prof. Plata Przechlewskim do PSW zgodnie z planem (drugi blok zajęciowy ze Statystyki).

Zajęcia dla grupy POd 11A, 11B, 11C w niedzielę 19.05.2019r. z mgr Bożeną Kurzyńską odbędą się w szpitalu w Grudziądzu od godz. 12:30 do 17:15 w Sali konferencyjnej a nie w Sali PSW 13 jak było zapisane w planach.

Zajęcia dla grupy POd 12A w niedzielę 19.05.2019r. z mgr Piotrem Janiewiczem odbędą się w szpitalu w Kwidzynie od 13:15 do 18:00 a nie w Sali PSW 3 jak było zapisane w planach.