Dnia 26. 10. 2019 r. podczas zajęć z j. angielskiego odbędzie się test kwalifikujący do grup pod względem zaawansowania języka. Zapisów do grup dokonują lektorzy.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne rok 1 - 3

Pielęgniarstwo II  rok 1 – 2

Pielęgniarstwo Pomostowe rok 1 – 2

W związku z rozpoczynającym się  rokiem akademickiem 2019/2020, proszę do dnia 28 października 2019 roku składać (kopie dokumentów) Ubezpieczenie OC, Poekspozycyjne, NW. Dodatkowo rok pierwszy - badanie lekarza medycyny pracy, kał i wzw do (Punktu Informacyjnego PSW).

Dnia 12. 10. 2019 r. od godz. 8:00 w dziekanacie odbędą się zapisy do promotorów. Zapisy odbywają się osobiście.

W programie kształcenia przewidziano dla Państwa zajęcia z Wychowania fizycznego w ilości 15 godz.

W sem. zim. 2019/2020 zajęcia będą realizowane jako nauka pływania w Pływalni Miejskiej w Kwidzynie na ul. Słowackiego. Osoby, które czynnie uprawiają ten rodzaj sportu, są ratownikami WOPR, bądź maja przeciwskazania lekarskie do uczestnictwa w tych zajęciach bardzo proszę o dostarczanie podania do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich z prośbą o zwolnienia z tych zajęć. Jako załącznik do podania proszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub potwierdzenie uprawiania sportu, bądź kopię zaświadczenia/karty ratownika WOPR.

Termin dostarczania podań mija 28. 10. 2019 r.

W związku z możliwością odliczenia części godzin kształcenia praktycznego na podstawie doświadczenia zawodowego oraz ukończonych kursów kwalifikacyjnych, bądź specjalizacji bardzo proszę o dostarczanie do dziekanatu szczegółowego przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem wszelkich form zatrudnienia (nawet wolontariatu) wraz z opisem szczegółowym, dotyczącym specyfiki danego oddziału. Jednocześnie proszę o dostarczanie kopii potwierdzających ukończenie w/w kursu bądź specjalizacji. Termin składani dokumentów 28. 10. 2019 r.

W planie zajęć pojawiły się zajęcia Badania naukowe w pielęgniarstwie. Są to zajęcia w ramach seminarium dyplomowego. Podczas wykładu z mgr K. Kostro dnia 27. 09. 2019 r. będą mogli się Państwo zapisać do wybranego promotora. Pani mgr K. Kostro będzie miała listy do zapisywania. Uczęszczacie Państwo oczywiście na zajęcia tylko do tej osoby, do której się zapisaliście.

Dnia 28. 09. 2019 r. odbędzie się egzamin dyplomowy od godz. 8:30

Egzamin praktyczny odbędzie się 26. 09. 2019 r. Obrona pracy dyplomowej 27. 09. 2019 r. o godz. 16:30 w sali PSW 14.

Obrony w ramach II terminu odbędą się 27. 09. 2019 r. o godz. 14:00.

Dnia 25. 09. 2019 r. egzamin teoretyczny test odbędzie się o godz. 11:00.