Lista osób przewidzianych na egzamin dyplomowy dn. 21 09 2018 r. Miejsce obrony - PSW 15.

Osoby, mające obronę o późniejszej godzinie proszę o przybycie na Uczelnię z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem.

L.p.

Nr albumu

godzina

uwagi

1

5198

13:30

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

2

5208

13:45

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

3

5294

14:00

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

4

5339

14:15

PRZEW: JS, P: BP, R: MM

 

5

4930

14:30

PRZEW: JS, P: MM, R: BP

 

6

5221

14:45

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

 

7

5218

15:00

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

warunkowo

8

345

15:15

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

9

341

15:30

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

10

338

15:45

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

11

346

16:00

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

warunkowo

mgr Katarzyna Słomska

Kierownik Dziekanatu

Powiślańskiej Szkoły Wyższej

...[Message clipped]  Pokaż całą wiadomość

Obrony prac dyplomowych odbędą się 21 09 2018 r. od godz. 13:30 w kolejności, jako pierwsi studenci kierunku Ekonomia, jako drudzy słuchacze studiów podyplomowych LBiA.

Dnia 21 09 2018 r. o godz. 16:30 odbędzie się zaliczenie różnic programowych z dr A. Michalikiem. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Egzamin dyplomowy w ramach II termin odbędzie się w dniach: 16 10 2018 – egzamin teoretyczny, 17 10 2018 – egzamin praktyczny. Termin obron prac dyplomowych zostanie podany w terminie późniejszym. Termin składania prac dyplomowych mija z dniem 30 09 2018 r.

Dr Leszek Zwolakiewicz dostępny dla studentów realizujących zajęcia praktyczne w SS Kościerzyna do końca września br.

Do dnia 30.09.2018 proszę uzupełnić dzienniczki, zebrać zaliczenia i podpisy od opiekuna.

Dr Michał Makowski – konsultacje 14.09.2018r. ( piątek ) godz. 13:00 – 15:30 w dziekanacie lub w sali PSW 16 i egzaminy, zaliczenia poprawkowe również dnia 14.09.2018r. godz. 16:00 , sala będzie podana w gablocie na terenie Uczelni.

Poniżej wykaz wykładowców i sposób kontaktu  w sprawie egzaminów poprawkowych:

  1. dr M. Czaja – telefon na oddział 556406229 przed południem od poniedziałku do piątku
  2. mgr K. Gerke – telefon do wykładowcy lub e-mail
  3. dr J. Gwoździewicz – Copernicus od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 13:00
  4. dr K. Krawczyk – e-mail katarzyna.krawczyk1@outlook.com
  5. mgr R. Niemczyk – telefonicznie
  6. dr D. Pieśniak – email dekape@gumed.edu.pl
  7. mgr M. Pyszora- Załoga – kontakt telefoniczny( podawany był na pierwszych zajęciach)
  8. mgr K. Wojtacki – e-mail Krzysztof.wojtacki@wp.pl
  9. mgr W. Winnicka- oddział w Grudziądzu od poniedziałku do piątku, do godziny 14:00

Zaliczenia poprawkowe z dr Piotrem Giruć odbędą się dnia 08.09.2018  o godz. 14:00 w Sali PSW 12 a nie PSW 15 jak wcześniej podawano.