W ramach programu kształcenia przewidziane są dla Państwa godziny do zaliczenia w ramach samokształcenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z tabelą poniżej oraz zwrócenie się do prowadzących celem ustalenia formy oraz zakresu merytorycznego zaliczenia przedmiotów w ramach samokształcenia.

TABELA BUNA

Obrony dla kierunku Ratownictwo medyczne w ramach II terminu odbędą się 26 10 2018 r. od godz. porannych ok 9:00.

W programie kształcenia przewidziane są dla Państwa zajęcia – badania naukowe w pielęgniarstwie (k) – są to zajęcia seminaryjne, w ramach których przygotowujecie Państwo prace dyplomową. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora. Wybór promotorów nastąpi dnia 13 10 2018 r. podczas wykładu z mgr K. Kostro – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Bardzo proszę o własnoręczne wpisanie się na listy. Do wyboru będziecie Państwo mieli: dr A. Tałaj, dr K. Ziejkę, dr K. Ziółkowską, dr K. Paszko oraz mgr P. Janiewicza.

Obrony w Toruniu odbędą się 28 09 2018 r. o godz. 13:00

Dnia 28 09 2018 r. o godz. 16:30 będzie obecny na Uczelni dr A. Michalik celem zrobienia zaległych zaliczeń. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na I semestrze czytają plan według grup głównych:

Pielęgniarstwo - Pod11
Pielegniarstwo pomostowe - PP 11 A (ścieżka A), PP 11 B (ściezka B), PP 11 C (ścieżka C)
Ratownictwo Medyczne - RM 11 
Ekonomia - Ekon 1
Lider Biznesu i Admnistracji - LBiA


Na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w piątek 28.09.2018 r. o godzinie 15.00 w Auli PSW na III piętrze zostaniecie Państwo połączeni w grupy (dotyczy PO i RM) i na tej podstawie dowiedzie się Państwo czy jesteście w grupie A, B, C czy D. Proszę zauważyć, że wszystkie grupy mają zajęcia wspólnie na pierwszym zjeździe. 

W zakładce plan zajęć został umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć na sem. zimowy w roku akad. 2018/2019 dla WNoZ. W najbliższym czasie plan będzie uzupełniany i będzie ulegał zmianom w związku z czym proszę o częste zaglądanie na stronę internetową.

Plan dla WNES ukaże się na stronie internetowej w najbliższy poniedziałek.

Począwszy od 01 10 2018 r. dziekanat jest nieczynny w niedziele. Pozostałe zasady i godziny pracy dziekanatu pozostają bez zmian.

Lista osób przewidzianych na egzamin dyplomowy dn. 21 09 2018 r. Miejsce obrony - PSW 15.

Osoby, mające obronę o późniejszej godzinie proszę o przybycie na Uczelnię z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem.

L.p.

Nr albumu

godzina

uwagi

1

5198

13:30

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

2

5208

13:45

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

3

5294

14:00

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

4

5339

14:15

PRZEW: JS, P: BP, R: MM

 

5

4930

14:30

PRZEW: JS, P: MM, R: BP

 

6

5221

14:45

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

 

7

5218

15:00

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

warunkowo

8

345

15:15

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

9

341

15:30

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

10

338

15:45

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

11

346

16:00

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

warunkowo

mgr Katarzyna Słomska

Kierownik Dziekanatu

Powiślańskiej Szkoły Wyższej

...[Message clipped]  Pokaż całą wiadomość

Obrony prac dyplomowych odbędą się 21 09 2018 r. od godz. 13:30 w kolejności, jako pierwsi studenci kierunku Ekonomia, jako drudzy słuchacze studiów podyplomowych LBiA.

Dnia 21 09 2018 r. o godz. 16:30 odbędzie się zaliczenie różnic programowych z dr A. Michalikiem. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.