Dnia 13 10 2018 r. na Uczelni nie będzie dr A. Przyborskiej. Zajęcia w godz. 13:15 – 18:00 odbędą się w ramach zastępstwa z Panem dr P. Musiałem bądź z dr W. Nierodą

Od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019 nastąpiła zmiana lektorów języka angielskiego.

Nazwisko aktualnego wykładowcy  / nazwisko poprzedniego wykładowcy z roku akademickiego 2017/2018

mgr Małgorzata Glińska – Przysowa / za mgr Martę Rublewską

mgr Katarzyna Nowińska  - /za mgr Nitka – Kończyńską

Kamila Kubiak / za mgr Katarzynę Sitko

mgr Natalia Wieliczyńska / za mgr Włodzimierza Szrajer

Studenci przyjęci od V semestru Pielęgniarstwa zostali zapisani do Pani mgr Natalii Wieliczyńskiej.

Serdecznie zapraszam na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019 do Teatru Miejskiego w Kwidzynie ul. Katedralna. Wykład inauguracyjny wygłosi Rektor Uczelni prof. Stefan Angielski. Po Inauguracji w holu teatru będzie sprawdzana obecność. Życzę Państwu mile spędzonego czasu podczas studiowania w Powiślańskiej Szkole Wyższej :)

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Osoby, które nie odebrały decyzji o przyjęciu na studia proszone są o podejście do biura rekrutacji do piątku do godz. 16, ewentualnie w sobotę do punktu informacyjnego. 

Egzamin odbędzie się 16 10 2018 r. o godz. 13:00 w sali PSW 15

Dnia 11.10.2018 r. zajęcia z mgr K. Wojtackim z Farmakologii rozpoczną się o godz. 16:00.

W ramach programu kształcenia przewidziane są dla Państwa zajęcia z Wychowania fizycznego.

Kierunek Ekonomia sem. zim. – 15 godz., Ratownictwo Medyczne sem zim. i let po 15 godz. W sem. zimowym 2018/2019 przewidziane są zajęcia z technik samoobrony, prowadzącym zajęcia jest mgr K. Gerke. Zajęcia będą odbywały się w sali na ul. Żeromskiego 36 C, oprócz pierwszych zajęć, które to odbędą się na Uczelni.

Terminy zajęć:

25 11 2018 godz. 13:15 – 15:30 – na Uczelni; 15:45 – 18:00 – sala

09 12 2018 godz. 8:00 – 12:45 – sala

13 01 2019 godz. 8:00 – 10:15 – sala

Osoby, które posiadają zwolnienie lekarskie z zajęć W-f, bądź uprawiają jakieś dyscypliny sportowe związane z technikami samoobrony, proszę o dostarczenie podania do Pani Prorektor o zwolnienia z zajęć w-f wraz ze stosownymi załącznikami do końca października.

W programie kształcenia od V semestru są dla Państwa zajęcia  Metodologia badań (k) – są to zajęcia seminaryjne, w ramach których przygotowujecie Państwo pracę dyplomową. Uczęszczacie tylko do wybranego przez siebie promotora. Wybór promotora nastąpi dnia 12. 10. 2018r.  Zapisy od godz. 15:15 osobiście w Dziekanacie.

Do wyboru macie Państwo: dr Ewę Raniszewską i dr. Leszka Zwolakiewicza.

Dnia 12 października 2018r. o godz. 18:15 w Sali 21 odbędą się wybory Przewodniczącej/go Samorządu Studenckiego PSW. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyborach.

Osoby, które nie mają zaliczonego obozu sprawnościowego jak również nie zostali z niego zwolnieni na podstawie przedstawionej dokumentacji  proszone są o pilny kontakt z Kanclerzem PSW.

Osoby, które mają konwersatoria z anatomii z dr M. I. Pirskim proszę o zapoznanie się z informacjami.

Proszę, aby studenci z PO na dzień 14.10.2018 przygotowali prezentację na konwersatorium z anatomii:

1.Ogólna budowa ukł. kostnego. Budowa czaszki

2.Budowa kości kończyny górnej

3.Budowa kości kończyny dolnej

4. Budowa miednicy

5. Budowa kręgosłupa i klatki piersiowej

6. Budowa kości , połączeń i więzadeł

Po 2 osoby na 1 prezentację , resztę tematów zostanie przedstawionych na zajęciach