Proszę o składanie wniosków o zwolnienie z Praktyki Zawodowej bądź deklarację o jej realizację, w semestrze letnim 2017/2018.

Studenci WNE-S – II i III rok

II rok      – 320 godzin

III rok    – 120 godzin

Studenci LBiA

I rok       - 200 godzin

II rok     - 160 godzin

Wnioski i ewentualne deklaracje proszę składać do Dziekanatu PSW

Poniżej znajdują się warunki zaliczenia przedmiotu i informacja o ćwiczeniach sekcyjnych w Gdańsku od Pani dr Doroty Pieśniak.

MEDYCYNA SĄDOWA

Ostateczny termin wpisywania się na listy ZP – semestr letni 2017/2018 - 08.04.2018. Po tym terminie listy zostają zamknięte a studenci losowo wpisani do opiekunów.

Podczas najbliższego zjazdu zajęcia za prof. dr hab. K. Strzałę poprowadzi Pani dr Beata Pawłowska.

W okresie świątecznym nastąpi zmiana pracy PSW:

30.03.2018 r. - nieczynne 

03.04.2018 r. - czynny tylko dział promocji, współpracy i rekrutacji

 

Harmonogram zajęć praktycznych na sem. letni 2017/2018 w linku poniżej.

Harmonogram

Chirurgia -  proszę wybrać 13 prezentacji po 2 osoby

MCR poch. wew.- proszę wybrać 13 prezentacji po 2 osoby

Fizjologia – proszę przygotować 14 prezentacji - po 2 osoby na prezentację , jedna prezentacja - 3 osoby (na 8.04.2018 - 2 grupy ćw. po 2 ćwiczenia niech każda grupa przygotuje po 4 tematy z listy)

Starostowie Wydziałów: Nauk o Zdrowiu i Nauk Ekonomiczno - Społecznych - prosimy o dostarczenie do dziekanatu legitymacji studenckich w celu kolejnej prolongaty.

W dniu 23.03.2018 roku o godzinie 10.00 - test, po teście egzamin praktyczny.

W dniu 24.03.2018 roku obrona pracy dyplomowej, godzina zostanie ustalona po egzaminie praktycznym.

Wszystkie osoby, które przystępowały do egzaminu dyplomowego - zawodowego w dniach 14 – 15 03. zdały go pomyślnie, zapraszam na obrony prac dyplomowych dn. 17 03 2018 r o godz. 8:30 PSW 15  

Drodzy studenci,
w dniu 17.03 2018 r. (sobota) godz. 12.45 w sali nr 9 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji tegorocznych Juwenaliów. Zapraszamy!