Obóz szkoleniowy z elementami kajakarstwa żeglarstwa i ratownictwa wodnego zaplanowany jest w terminie 25-29 czerwca 2018 r. w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Garczynie.

Wszyscy studenci, którzy nie mają jeszcze zrealizowanego obozu szkoleniowego proszeni są o zgłaszanie deklaracji odbycia obozu w w/w terminie w Kancelarii PSW pok. nr 17 (I piętro).

Informujemy również, iż kolejny termin odbycia obozu zaplanowany zostanie dopiero na przełomie sierpnia/września.

Wszystkie koszty uczestnictwa na obozie pokrywa student.

Zakwaterowanie i wyżywienie w pawilonach w ośrodku- koszt- 68zł/os./doba.

Koszt szkolenia teoretycznego i praktycznego będzie oscylował w okolicach kwoty 450 zł - co uzależnione jest liczbą osób chętnych do odbycia obozu.

W kosztach nie uwzględniono przyjazdu i powrotu do/z Garczyna.

Szczegółowych informacji udziela:

p.o. Kanclerz PSW

mgr Natalia Parus

Harmonogram zajęć na basenie:

27.05.2018r. od godz. 15:45-20:30

17.06.2018r. od godz. 15:45-20:30

24.06.2018r. od godz. 15:415-18:00

Proszę skontaktować się przed pierwszymi zajęciami z prowadzącym zajęcia.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ratownictwo Medyczne 1 rok realizują przedmioty:

- Dydaktyka - dr Maciej Kudła

w formie e- learningu.  Wykłady znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny”. Tam znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać wykład i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Z przyczyn organizacyjnych w dniu dzisiejszym zostają odwołane zajęcia na Basenie.

Zajęcia zostaną przeplanowane.

Drodzy studenci,

Przypominamy o sprowadzaniu przez wykładowców tożsamości studentów przystępujących do egzaminów i zaliczeń w czasie sesji egzaminacyjnej.

Dlatego też prosimy o posiadanie przy sobie w czasie sesji egzaminacyjnej ważnej legitymacji studenckiej.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia 2 rok realizują przedmioty:

- Polityka gospodarcza - dr Beata Pawłowska

w formie e- learningu.  Wykłady znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny”. Tam znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać wykład i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia 1 rok realizują przedmiot:

- Ochrona własności intelektualnej - dr Andrzej Michalik

w formie e- learningu.  Wykłady znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny”. Tam znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać wykład i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ratownictwo Medyczne 3 rok realizują przedmioty:

- Polityka ekologiczna - dr Katarzyna Strzała - Osuch

- Ochrona własności intelektualnej - dr Andrzej Michalik

w formie e- learningu.  Wykłady znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny”. Tam znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać wykład i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekon 3 realizują przedmiot Etyka w ekonomii u Pani dr Jolanty Sali w formie e- learningu.  Wykłady znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny”. Tam znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać wykład i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Drodzy studenci, aby sprawdzić termin zaliczenia lub egzaminu należy wejść w zakładkę - STUDENT - Terminy i wyniki egazminów

Godziny pracy dziekanatu w weekend majowy:

30 04 – 8:00 – 16:00

2 05 – nieczynne

4 05 – 8:00 – 16:0