Drodzy studenci,

w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2019 r. uczelnia czynna będzie do godziny 14.00

Samokształcenie w ramach przedmiotu Dermatologia do zaliczenia z dr Alicją Rustowską Rogowską.

Zmiana prowadzącego bunę z Przedmiotu Patologia i rehabilitacja mowy. Przedmiot proszę zaliczyć u mgr Moniki Winnickiej.

Egzamin z POZ z mgr K. Kostro odbędzie się 11 05 2019 r. na bloku zajęciowym od 8:00 w sali PSW 22.

Ze względu na liczne wyjazdy członków Komisji Stypendialnej, nastąpiła zmiana posiedzeń Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 

Posiedzenia UKS odbędą się w poniższych terminach:

23.04.2019 r.
25.05.2019 r.
07.06.2019 r. 

 

Od dnia dzisiejszego faktury nie będą wysyłane drogą mailową. Prosimy o pobieranie faktur poprzez logowanie w Wirtualnym Dziekanacie. Faktury będą do pobrania w zakładce Finanse.

Istotne daty:

koniec maja b.r. – oddawanie prac dyplomowych

25 06 – test PO i PP

26 06 – egz. praktyczny PO Szpital oraz PP Uczelnia

27 06 – egz. praktyczny PO Szpital

28 06 – obrony Uczelnia

29 06 – obrony Uczelnia

Proszę o składanie wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej lub deklaracji o skierowanie na praktykę zawodową w semestrze letnim 2018/2019.

Rok 1 – semestr 2 – 200 godzin dydaktycznych

Rok 2 – semestr 4 – 160 godzin dydaktycznych

Osoby, które zapisały się na ZP do Elbląga na Neurologię – zmiana opiekuna, opiekunem będzie mgr Marzena Baran

Termin składania prac dyplomowych do dziekanatu bądź do punktu informacyjnego – koniec maja 2019 r.