Osoby, które podchodzą do obrony - test odbędzie się 05.07.2018r. o godzinie 16:00 na terenie Uczelni.

Egzamin zerowy z przedmiotu Rynki kapitałowe i finansowe dla LBiA 1 i LBiA 2 odbędzie się dn. 23.06 i 24.06 (wg ustaleń z wykładowcą), termin I z tego przedmiotu dla LBiA 1, LBiA2 oraz z Procesów ekonomiczno – finansowych dla Zz2 i Fz2 odbędzie się 30 czerwca o godz. 11:00.

W załączniku poniżej lista osób zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego teoretycznego (test)

LISTA

Osoby, które nie mają zaliczonego przedmiotu Farmakologia, proszone są o zgłoszenie się do prowadzącego przedmiot w dniach 16.06 godz. 10:30 lub 23.06 godz. 10:30.

Egzaminy poprawkowe z dr M. Czają odbędą się we wrześniu. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

Osoby, które nie przystępowały, bądź nie zaliczyły przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna z prof. B. Podgórską proszeni są o podejście razem ze studentami zdającymi Fizjologię. Dostaną Państwo odrębne zestawy pytań.

Studenci Ratownictwa Medycznego, którzy nie mają jeszcze odbytego Obozu sprawnościowego proszeni są o zgłoszenie deklaracji odbycia obozu do dnia 25 czerwca 2018r. do Kancelarii PSW pok. nr 17.

Termin obozu: 27-31 sierpnia 2018r.

Informacje dotyczące obozu w załączniku.

Dnia 09.06.2018 r. zajęcia z Medycyny sądowej z dr D. Pieśniak (sekcja zwłok) nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Uczelni.

Informacja uzupełniająca dla osób, które wysyłały pracę e meilem do prof. B. Podgórskiej – prace mają być przez Państwa wydrukowane i dostarczone do pokoju dydaktyków - Pani prof. Podgórska sprawdzi prace dn. 15 06 2018 bądź 16 06 2018 r.

Proszę o dostarczanie do dziekanatu prac dyplomowych w ramach studiów podyplomowych (prezentacja Power Point) do dnia 16 06 2018 r. Termin obron dla Państwa 30 06 2018 godz. 8:00

Osoby, które mają mieć przepisaną ocenę z Patologii wg. ustaleń z dr M. Czają bardzo proszę zgłosić się meilowo do Pana doktora, bądź osobiście podczas zajęć w najbliższym zjeździe najlepiej dn. 07 06 2018 r. bądź 09 06 2018 r. Proszę potraktować sprawę jako pilną!!!