Bardzo proszę o dostarczenie legitymacji studenckich do dziekanatu poprzez starostów grup dnia 26 10 2018 r. celem zrobienie prolongaty. Bardzo proszę o uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni bowiem w przypadku dużych zaległości prolongata może nie być zrobiona.

Studentów I roku zapraszam po odbiór legitymacji do dziekanatu – osobiście.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu

Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne rok 1, 2 i 3.

Przypominam o dostarczeniu do Dziekanatu PSW brakujących dokumentów, do kształcenia praktycznego na rok akademicki 2018/2019, tj.

Polisa OC, Leczenie Poekspozycyjne, NNW, Badanie na Salmonellę, WZW, badanie lekarza medycyny pracy, do dnia 31.10.2018 r.

Egzamin teoretyczny test odbędzie się 19 10 2018 o godz. 10:00 w Sali PSW 15, bezpośrednio po teście osoby, które pomyślnie przejdą ten etap egzaminu przystępują do egzaminu praktycznego ok godz. 12:00 w Sali PSW 2, obrona prac dyplomowych – osoby, które zdadzą egz. praktyczny – godz. 14:00 sala PSW 15.

Poniżej osoby zakwalifikowane do egzaminu dyplomowego

L.p.

Nr albumu

1

5518

2

4411

3

5516

4

4835

5

5027

6

5053

7

4860

Osoby zakwalifikowane do ostatniej części egzaminu dyplomowego – kierunek pielęgniarstwo

20 10 2018 godz. 12:00 PSW 15

L.p.

Nr albumu

Godz. obrony

Uwagi

1

5086

12:00

PRZ. PJ, P: AT, R: KZI

2

5181

12:10

PRZ. PJ, P: AT, R: KZI

3

5247

12:20

PRZ. PJ, P: KZI, R: AT

4

5246

12:30

PRZ. AT, P: KZI, R: P.J

5

3894

12:40

PRZ. AT, P: KZI, R: P.J

6

5111

12:50

PRZ. AT, P: PJ, R: KZI

7

5235

13:00

PRZ. KZI, P: PJ, R: AT

8

5097

13:10

PRZ. KZI, P: PJ, R: AT

9

5157

13:20

PRZ. KZI, P: AT, R: PJ

10

5087

13:30

PRZ. KZI, P: AT, R: PJ

Osoby zakwalifikowane do obron w ramach II terminu:

Lp.

NR ALBUMU

1

5086

2

5087

3

5157

4

5097

5

5181

6

5325

7

5246

8

3894

9

5111

10

5247

Dnia 13 10 2018 r. na Uczelni nie będzie dr A. Przyborskiej. Zajęcia w godz. 13:15 – 18:00 odbędą się w ramach zastępstwa z Panem dr P. Musiałem bądź z dr W. Nierodą

Od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019 nastąpiła zmiana lektorów języka angielskiego.

Nazwisko aktualnego wykładowcy  / nazwisko poprzedniego wykładowcy z roku akademickiego 2017/2018

mgr Małgorzata Glińska – Przysowa / za mgr Martę Rublewską

mgr Katarzyna Nowińska  - /za mgr Nitka – Kończyńską

Kamila Kubiak / za mgr Katarzynę Sitko

mgr Natalia Wieliczyńska / za mgr Włodzimierza Szrajer

Studenci przyjęci od V semestru Pielęgniarstwa zostali zapisani do Pani mgr Natalii Wieliczyńskiej.

Serdecznie zapraszam na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019 do Teatru Miejskiego w Kwidzynie ul. Katedralna. Wykład inauguracyjny wygłosi Rektor Uczelni prof. Stefan Angielski. Po Inauguracji w holu teatru będzie sprawdzana obecność. Życzę Państwu mile spędzonego czasu podczas studiowania w Powiślańskiej Szkole Wyższej :)

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Osoby, które nie odebrały decyzji o przyjęciu na studia proszone są o podejście do biura rekrutacji do piątku do godz. 16, ewentualnie w sobotę do punktu informacyjnego. 

Egzamin odbędzie się 16 10 2018 r. o godz. 13:00 w sali PSW 15

Dnia 11.10.2018 r. zajęcia z mgr K. Wojtackim z Farmakologii rozpoczną się o godz. 16:00.