Egzamin teoretyczny odbędzie się 25. 06. 2019 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.

Grupa grudziądzka -  PSW Aula

Grupa sztumska – PSW 23

Grupa kwidzyńska – PSW 22

Grupa PP – PSW 21

Drodzy studenci,

Chcielibyśmy poznać Waszą opinię dotyczącą jakości kształcenia na naszej uczelni. W Wirtualnym Dziekanacie zostały skierowane do Was ankiety oceniające prowadzących.  Zobowiązuje nas do tego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pamiętajcie! Ankieta jest anonimowa! Wyniki ankiety zliczane są przez program ProAkademia i tworzą raport dotyczący liczby oddanych głosów oraz ocenę wykładowców.

 

Po pozytywnym ukończeniu I etapu egz. dyplomowego - testu - egz. praktyczny odbędzie się wg. załączonego schematu.

ZAŁĄCZNIK

W linku poniżej lista osób zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego. Proszę o przybycie na uczelnię za stosownym wyprzedzeniem i udanie się do przydzielonych sal.

LISTA OSÓB

Infomujemy, iż konsultacje Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr Beaty Pawłowskiej wyjątkowo zostały przeniesione z dnia 21.06.2019 r. (piątek) na dzień 23.06.2019 r. (niedziela) w godz. 12.15 - 13.15.

Obrony rozpoczynamy 03. 07. 2019 r. o godz. 9:00 w PSW Auli – egz. teoretyczny (test). Tego samego dnia od ok godz. 12:00 rozpocznie się egzamin praktyczny w sali PSW 1., dla osób, które pomyślnie zdadzą egz. teoretyczny.

Dnia 16. 06. 2019 r. zajęcia z dr K. Szyszko zostały odwołane z powodu choroby. Data zaliczenia przedmiotu podana zostanie w późniejszym terminie

Termin obron zostaje taki, jak był wcześniej podany, czyli 28.06.2019 r. od godz. 9.00

Zajęcia w ramach przedmiotu Rehabilitacja mowy prowadzone przez mgr M. Winnicka odbędą się w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie ul. Kołłątaja 4 w dwóch terminach: I termin 21 06 2019 r. w godz. 13:15 – 15:30; II termin 28 06 2019 r. 13:15 – 15:30.

Najbliższe zajęcia z Laryngologii z lek. med. A. Stasiuk są obowiązkowe, zaliczenie odbędzie się pod koniec zajęć zgodnie z tematami, które Państwo otrzymali. Tematy na obowiązkową BUNĘ zostaną podane na zajęciach.

Zajęcia w ramach e-learningu

Podaję wykaz przedmiotów do zaliczenia w ramach e – learningu:

RM I rok – Filozofia i etyka zawody dr J. Braun, Dydaktyka dr M. Kudła

RM III rok – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik, Polityka ekologiczna dr K. Strzała – Osuch

Ekon 1 – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik,

Ekon 2 – Polityka gospodarcza dr B. Pawłowska

Ekon 3 – Etyka w ekonomii dr J. Sala.

Aby zalogować się do materiałów należy wejść na stronę http://moodle.psw.kwidzyn.edu.pl/ i użyć danych do logowania jak do Wirtualnego Dziekanatu.