W najbliższy piątek  tj. 17 sierpnia  do godziny  9.00 - zgodnie z informacją i ustaleniami promotora-proszę złożyć GOTOWE  prace w zasadniczej  częściczyli  poprawione,  uzupełnione,  skorygowane  rozdziały  od 1 do 4. Proszę  dotrzymać  terminu.

Dziekan  WNES

Drodzy studenci,

w dniach 1 - 3 sierpnia 2018 r. dziekanat i kwestura PSW będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00 

Bardzo serdecznie zapraszam po odbiór dokumentów dnia 14. 07. bezpośrednio po rozdaniu dyplomów na Uczelnię. Dokumenty będą wydawane w godzinach 13:00 – 15:00.

Wszystkich Państwa zapraszam najpierw do sali PSW 11 celem podpisania księgi dyplomów, a następnie stosownie do sal:

PSW 12 – Ratownictw medyczne, Ekonomia oraz Lider Biznesu i Administracji

PSW 13 – Pielęgniarstwo st. pomostowe

PSW 14 – Pielęgniarstwo st. stacjonarne – A – K

PSW 15 – Pielęgniarstwo st. stacjonarne – L – Ż

W związku z małą liczbą chętnych osób do odbycia Obozu szkoleniowego dla ratowników medycznych w terminie 27-31 sierpnia 2018r., informujemy że on odwołany.

Osoby, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu egzaminu dyplomowego poniżej
Obrona pracy dyplomowej
KOMISJA EGZAMINACYJNA
07.07.2018 godz. 8:30
Sala PSW 15
Przewodniczący - prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowska
Członkowie – dr E. Raniszewska dr J. Gwoździewicz, dr L. Zwolakiewicz, 
L.p. Nr albumu
1 5122
2 4727
3 5266
4 5185
5 5186
6 5127
7 5126
8 5139
9 5129
10 5188
11 4772
12 5466
13 5131
14 5133
15 5190
16 5137
17 5241
18 5117
19 5263
20 5121
21 5265
22 5123
23 5189
24 5240
25 5134
26 5268
27 4730
28 5906
29 5119
30 5264
31 5124
32 5128

Absolwenci, którzy jeszcze nie potwierdzili swojego przybycia na uroczystość wręczenia dyplomów proszeni są  o zgłoszenie telefoniczne do Dziekanatu (55 279 17 68)

Osoby zakwalifikowane do pierwszej części egzaminu zawodowego (test), który odbędzie się 05 07 2018 r. w załączniku poniżej.

LISTA

Bardzo  proszę o przybycie na obronę pracy  dyplomowej z dwugodzinnym  wyprzedzeniem.

DRODZY ABSOLWENCI!

Uroczystość Rozdania Dyplomów odbędzie się 14 lipca 2018r. (sobota) o godzinie 11:00 w Teatrze Miejskim w Kwidzynie,
ul. Katedralna 18.

Przed rozpoczęciem uroczystości w Szatni Teatru, będą do odebrania birety i togi, dlatego proszę przybywać dużo wcześniej (na godz.10:20). Toga do zwrotu jest po uroczystości (po wykonaniu grupowego zdjęcia pamiątkowego). Biret dla absolwenta.

Po uroczystości, przed wejściem głównym do Teatru będą robione grupowe zdjęcia pamiątkowe, dlatego też prosimy o nieoddawanie tóg i wyjście przed teatr.

Wszystkich Absolwentów, którzy będą uczestniczyć w w/w Uroczystości prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do Dziekanatu (55 279 17 68).

Egzamin z dr B. Pawłowską z Mikroekonomii został przeniesiony z 28.06 na 05.07 na godzinę 17:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.