Drodzy studenci II stopnia poniżej znajdują się informacje dotyczące stypendiów.

Wnioski o stypendium Rektora można składać w terminie od 2.01.2019 r. do 11.01.2019 r. do dziekanatu.

Wnioski o pozostałe świadczenia można składać w terminie od 2.01.2019 r. do 11.01.2019 r. do Pani Anity Niemkiewicz (pok. 24  - Kwestura).

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się 18.01.2019 r.

Złożenie wniosku możliwe będzie po odebraniu decyzji o przyjęciu na studia - biuro rekrutacji, pok. 7

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Przedmioty i oceny” znajdziecie kursy e – learningowe (górna zakładka). Proszę wybrać "szkolenie BHP" i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na kurs. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z kursem. Na końcu kursu umieszczony został krótki test. Proszę wypełnić test oraz poniżej wybrać opcję „zakończ podejście” a później „zakończ ocenianie” (na dole strony). Możliwe są dwa podejścia do testu, test można zakończyć po pierwszym lub po drugim podejściu. Szkolenie, jak i test widoczne będą w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 12.01.2019 r.

Ta sama procedura dotyczy szkolenia bibliotecznego.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Osoby, które nie były obecne na Inauguracji roku akademickiego i nie miały możliwości wysłuchania wykładu inaguracyjnego wygłoszonego przez Pana prof. dr. hab. Stefana Anielskiego, prosimy o wejście do Wirtualnego Dziekanatu do zakładki „Przedmioty i oceny”. Wykład w formie e – learningowej można znaleźć w górnej zakładce. Proszę wybrać wykład inauguracyjny i kliknąć na ikonę „M” (Moodle), zostaniecie przekierowani na wykład. Proszę o wybranie swojej grupy i zapoznanie się z wykładem. Informacja o wejściu i wysłuchaniu wykładu będzie podstawą zaliczenia wykładu. Wykład dostępny będzie w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 12.01.2019 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@psw.kwidyn.edu.pl

Poniżej tabela z wykazem godzin, wykładowców i przedmiotów do zaliczenia w ramach samokształcenia.

TABELA

W zakładce plan zajęć został dla Państwa zamieszczony szczegółowy harmonogram zajęć. Grupy zarezerwowane dla Państwa to PO 11 mgr oraz PO 12 mgr. Szczegółowy podział na grupy odbędzie się podczas spotkanie informacyjnego dnia 14 12 2018 r. o godz. 15:00 w Sali PSW 22. Przekażemy również informacje związane z tokiem i organizacją studiów.

Proszę jednocześnie o częste sprawdzanie planu zajęć bowiem w najbliższych dniach plan może się zmieniać z uwagi na optymalizacje planów wykładowców.

Informujemy, iż w dziekanacie są do odebrania decyzje Uczelnianej Komisji Stypendalnej. Prosimy po odbiór decyzji do dnia 08.12.2018 r. 

Informujemy, iż punkt informacyjny w dniu 30.11.2018 r. czynny jest w godzinach 14.00 - 18.30, a wdniach 1 - 2.12.2018 r. w godzinach 7.30 - 15.30

Drodzy studenci,

aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem Państwa wpłat do Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o cierpliwość i dokonywanie dalszych wpłat według umów i zobowiązań dotyczących opłat za studia. Naliczające się nienależne odsetki nie będą egzekwowane - prosimy o pilnowanie terminów wpłat według terminów podanych na umowach (decyduje data wpływu na konto uczelni, a nie data przelewu).

O zakończeniu prac poinformujemy Państwa w ogłoszeniach dziekanatu. 

Kwestura PSW

Zajęcia z przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prowadzone przez lek. med. Alicje Lewandowską będą prowadzone w zastępstwie przez lek. med. Stanisława Rosa. Wszelkie kwestie związane z przedmiotem proszę rozstrzygać z Panem lek. med. S. Rosa.

Podczas najbliższego weekendu tj. 30 11 i  01 12 dziekanat będzie czynny. 30 11 – do godz. 16:00, 01 12 – do godz. 13:00

Dnia 23 11 2018 r. nie będzie na Uczelni prof. K. Strzały zajęcia w zastępstwie poprowadzi prof. T. Plata – Przechlewski.