Godziny pracy dziekanatu w weekend majowy:

30 04 – 8:00 – 16:00

2 05 – nieczynne

4 05 – 8:00 – 16:0

Dnia 30 06 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się egzamin z Mikroekonomii z dr B. Pawłowską. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Osoby przystępujące do obron w I terminie Ekonomia oraz LBiA:

01 06 2018 r. – termin oddawania prac z akceptacją, podpisem promotora na pierwszej stronie pracy

16 06 2018 r. – absolutorium wraz z pełną dokumentacją (karta obiegowa, zdjęcia, dzienniczek)

30 06 2018 r. 9:00 – obrona pracy dyplomowej

Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia 2018r. faktury wysyłane będą wyłącznie w formie elektronicznej jako plik w formacie pdf.  opatrzony hasłem. Informacje dotyczące hasła będą wysyłane przez kwesturę. 

Prosimy zatem o aktualizację swoich adresów e-mail poprzez zostawienie stosownego oświadczenia (wypełnionego czytelnie) w Punkcie Informacyjnym.

Dnia 27 05 2018 r. odbędzie się zaliczenie „0” z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia z mgr E. Tomaszewską. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Egzamin dyplomowy w I terminie odbędzie się 6-7.07.2018 r. Termin dostarczania prac dyplomowych – 10.06.2018 r. Absolutorium (zaliczenie wszystkich  przedmiotów objętych planem łącznie z warunkami i różnicami) powinno być uzyskane do 17 06 2018 r. Dzienniczki powinny być dostarczone do dziekanatu łącznie z kartą obiegową i zdjęciami do dnia 17 06 2018 r.

Osoby przystępujące do obron w I terminie zobowiązane są do oddawania prac dyplomowych najpóźniej do 30.05.2018 r. Absolutorium (zaliczenie wszystkich  przedmiotów objętych planem łącznie z warunkami i różnicami) powinno być uzyskane do 10 06 2018 r. Dzienniczki powinny być dostarczone do dziekanatu łącznie z kartą obiegową i zdjęciami do dnia 10 06 2018 r.

Prof. nadzw. dr hab. Beata Podgórska – konsultacje dnia:

21.04.2018r. godz15:30 – 16:15 Sala PSW 1

Konsultacje dla wszystkich studentów WNoZ  z zaliczeniami  warunkowymi z semestru zimowego i różnicami programowymi, oraz aktualne z semestru letniego.

W dniach 20 – 21 04 2018 r. na Uczelni nie będzie prof. dr hab. Krystyny Strzały. W zastępstwie zajęcia w ramach seminarium dyplomowego poprowadzi dr B. Pawłowska.

Egzamin „0” z Anestezjologii odbędzie się 12 05 2018 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.