Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja dla Absolwentów - rozdanie dyplomów - 22.08.2020

1. Proszę o przybycie do Uczelni na godzinę 10.30 - hol główny
- mierzenie temperatury ciała,
- wypełnienie ankiety COVID,
- podpisanie księgi pamiątkowej,
- odebranie togi oraz biretu.

2. Po uroczystości proszę o podejście do Sali PSW 1, w celu podpisania księgi odbioru dyplomów oraz otrzymania kartki z numerem Sali, do odbioru pozostałych dokumentów.

Odbiór dokumentów:
Sala 23 – Pielęgniarstwo licencjat
Sala 15 – Pielęgniarstwo magisterskie, Pielęgniarstwo uzupełniające Pomostowe, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia

Załącznik:

pdf.pngZasady bezpieczeństwa - Rozdanie dyplomów 2020.pdf

Tegoroczni  Absolwenci,

uroczyste rozdanie dyplomów odbędzie się dnia 22.08.2020r. o godzinie 11:00.

Proszę o potwierdzenie swojej obecności bądź jej braku na uroczystym rozdaniu dyplomów telefonicznie ( 55 615 13 73, 55 615 13 76) lub e-mail dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Pozdrawiamy Dziekanat PSW.

Szanowni studenci prosimy zarezerwować około 1-1,5 godz. dostępnego czasu więcej na wypadek przesunięcia terminu obron np. z powodów technicznych.

Drodzy studenci,

Dziekanat w dniach  11 – 14 czerwca 2020r. będzie nieczynny.

Wnioski oraz podania można kierować drogą elektroniczną.

Grupa PO32 - zajęcia praktyczne POZ

Zmiana formy prowadzenia ze zdalnego na placówkę leczniczą NZOZ w Kwidzynie.

Grupa studencka POd11D

Zajęcia z podstaw pielęgniarstwa wykładowca mgr Marzena Twardowska planowane w dniach 07 i 19 czerwca w salach ćwiczeniowych PSW zostaną przeprowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania.

PO licencjat 1 rok studiów

Zajęcia z przedmiotu Zdrowie publiczne prowadzący dr Anna Tałaj w dniach 06 czerwca oraz 20 czerwca odbędą się w zastępstwie przez mgr Marcina Suchoparskiego.

Pielęgniarstwo mgr II rok

Seminarium magisterskie na czas nieobecności promotora dr Katarzyny Ziejki, przejmuje w zastępstwie dr Krystyna Paszko.

Zarządzeniem Prorektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 09.03.2020 r. w sprawie wstrzymania realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych przez studentów semestru II i IV (dot. studiów I stopnia):

Wydziału Nauk o Zdrowiu wstrzymuje się z realizacja ZP i PZ odbywanych w podmiotach medycznych na okres od 09 marca do 09 kwietnia 2020 r.

I termin zaliczenia zajęć praktycznych dla studentów w/w semestrów WNOZ przypadać będzie na dzień 30 września 2020 r.

- Zarządzenie w sprawie wstrzymania realizacji zajęć praktycznych

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech