Rektor PSW - prof. dr hab. Stefan Angielski - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu.

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia - prof. dr hab. Krystyna Strzała - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu.

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy - dr Katarzyna Strzała - Osuch - w terminach zjazdów po wcześniejszym umówieniu.

Prorektor ds. dydaktycznych i studentów - dr Beata Pawłowska:
e-mail: 
b.pawlowska@psw.kwidzyn.edu.pl 
- każdy piątek w trakcie trawania zjazdów dwóch wydziałów w godz. 14:30 - 15:30 

Kanclerz PSW - mgr Natalia Parus:
e-mail:
rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl
- w terminach zjazdów (od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 13.00) oraz poza terminami zjazdów (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).