Rektor PSW - prof. dr hab. Stefan Angielski - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu.

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia - prof. dr hab. Krystyna Strzała - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu.

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy - dr Katarzyna Strzała - Osuch - w terminach zjazdów po wcześniejszym umówieniu.

Prorektor ds. dydaktycznych i studentów - dr Beata Pawłowska:
e-mail: 
b.pawlowska@psw.kwidzyn.edu.pl 
27.09.2019 r.
25.10.2019 r.
08.11.2019 r.
22.11.2019 r.
29.11.2019 r.
13.12.2019 r.
10.01.2019 r.
17.01.2019 r.
w godz. 14:45 - 15:45 

Kanclerz PSW - mgr Natalia Parus:
e-mail:
rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl
- w terminach zjazdów (od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 13.00) oraz poza terminami zjazdów (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).