Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

wbn logo

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji.

Wirtualna Biblioteka Naukito program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu udostępniane są zasoby baz danych: ElsevierSpringerWeb of Knowledge oraz czasopism: Nature i Science.
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Studenci i pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej mogą korzystać z baz na terenie Uczelni. Korzystanie z baz jest bezpłatne.


 
WYKAZ NAJNOWSZYCH I POLECANYCH CZASOPISM
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO- SPOŁECZNYCH PSW

1. MARKETING I RYNEK – Miesięcznik- Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Nr 8/2020
2. Journal of Geography, Politics and Society - Miesięcznik Instytut Politologii WNS UG Nr 4/2020
3. PAŃSTWO I PRAWO- Miesięcznik-Wydawca Wolters Kluwer Polska, 9/2020
4. ACTA ARITHMETICA- Dwumiesięcznik- Instytut Matematyczny PAN 195/2020
5. Oblicza dobrobytu- Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydanie tom IV 2019
6. POLISEMIA- Miesięcznik- Czasopismo Naukowe Antropologów UJ Wydanie 1/2020 (23)
7. ŚWIAT NAUKI – Miesięcznik Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o.o. 9/2020
8. BANK I KREDYT- Dwumiesięcznik- Wydawnictwo NBP No 3/2020
9. EKONOMIA Rynek, gospodarka, społeczeństwo - Kwartalnik - Wydawnictwo Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa nr wyd. 47
10. EKONOMIA I PRAWO-Kwartalnik-Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Wyd.3 09/2020


 
WYKAZ NAJNOWSZYCH CZASOPISM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU PSW
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
 
1. NEUROLOGIA PRAKTYCZNA - Miesięcznik – Wydawnictwo Czelej Lublin (113)2020 tom XX
2. MEDYCYNA PRAKTYCZNA – Miesięcznik-Wydawnictwo Medycyna Praktyczna2020/10
3. MEDYCYNA RATUNKOWA -Miesięcznik-Wydawnictwo MNS 2020/09
4. NA RATUNEK - Dwumiesięcznik – Wydawnictwo Elamed, 03/2020
5. PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY PSTP - Miesięcznik – Wydawnictwo Czelej Lublin 5/2020
6. CHIRURGIA - Dwumiesięcznik- Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2020/05 wrzesień-październik
7. KARDIOLOGIA POLSKA- Dwumiesięcznik Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2020/04
8. EMERGENCY MEDICAL SERVICE- RATOWNICTWO MEDYCZNE- Dwumiesięcznik July – September Vol.7 No3/2020
9. ZAKAŻENIA-Dwumiesięcznik- Wydawnictwo Twoje Zdrowie Sp. z o.o. Warszawa, zeszyt 1 /2020
 

Wykaz czasopism z otwartym dostępem dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 

Advances in Rehabilitation 

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania 

Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology 

Anaesthesiology Intensive Therapy 

Anestezjologia Intensywna Terapia 

Archives of Medical Science 

Archives of Medical Science - Aging 

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases 

Archives of Medical Science - Civilization Diseases 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology 

Biology of Sport 

BioTechnologia 

Central European Journal of Immunology 

Clinical and Experimental Hepatology 

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia 

Current Issues in Personality Psychology 

Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny 

eOnkologiaNews 

ePrzewodnikLekarza 

eReumatologiaNews 

Family Medicine & Primary Care Review 

Folia Neuropathologica 

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum 

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny 

Ginekologia Praktyczna 

Health Problems of Civilization 

Health Psychology Report 

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems 

Human Movement 

Journal of Contemporary Brachytherapy 

Journal of Health Inequalities 

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations 

Journal of Stomatology 

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 

Kardiologia na co Dzień 

Kardiologia Oparta na Faktach 

Klinika Oczna 

Kurier Medyczny 

Lekarz POZ 

Medical Studies/Studia Medyczne 

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine 

Menedżer Zdrowia 

Menopause Review/Przegląd Menopauzalny 

Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology 

Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa 

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 

Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics 

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 

Phlebological Review 

Physiotherapy Quarterly 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing 

Polish Journal of Pathology 

Polish Journal of Radiology 

Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery 

Prenatal Cardiology 

Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review 

Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 

Psychoonkologia 

Reumatologia News 

Reumatologia/Rheumatology 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech