Dla studentów II roku studiów podyplomowych kierunku Lider Biznesu i Administracji oraz studiów magisterskich zostały udostępnione przez Toruńską Szkołę Wyższą Kolegium Jagiellońskie, materiały dotyczące prac dyplomowych. 

Pliki do pobrania dotyczące prac dyplomowych:

1. Spis treści

2. Strona tytułowa

3. Streszczenie - słowa kluczowe

4. Checklista pracy dyplomowej

5. Zasady pisania pracy dyplomowej

6. Wzór pracy dyplomowej z uwagami


INFORMACJA O OBRNONACH W ROKU AKADEMICKIEM 2017/2018

Obrony lipcowe w 2018 r.

Terminy składania pracy w dziekanatach (jest to termin złożenia w dziekanacie wydrukowanych egzemplarzy pracy, już po sprawdzeniu w programie antyplagiatowym i uzyskaniu pozytywnego wyniku. 

Celem sprawdzenia pracy w programie antyplagiatowym należy ją dostarczyć do właściwego dziekanatu: osobiście/pocztą na płycie CD lub meilowo na adres: administracja@kj.edu.pl. na min. 7 dni przed terminem złożenia drukowanej pracy): ADM/A-E – do 27.05.2018 r. (złożenie gotowej pracy !!!)

Obrony ADM/A-E: 1 - 15 lipca 2018 r.

 Obrony wrześniowe w 2018 r

Terminy składania prac w dziekanatach:   ADM/ A-E –  do 31.08.2018 r.          

Obrony ADM/A-E: 24 - 29 września 2018 r.


 Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej: http://kj.edu.pl/