Zasady korzystania z Biblioteki PSW:

biblioteka ksiazki
Studenci chcący skorzystać z zasobów bibliotecznych PSW, zobowiązani są do uprzedniego napisania zgłoszenia na adres: info@psw.kwidzyn.edu.pl w terminie od poniedziałku do czwartku przed każdym zjazdem. W zgłoszeniu należy wskazać pozycję
z listy zasobów bibliotecznych (kliknij i pobierz)
oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz kierunek studiów. Książki wydawane są w dni zjazdowe według zgłoszeń elektronicznych w punkcie informacyjnym w PSW (przy wejściu po prawej stronie).


Udostępniamy także spis źródeł bibliotecznych, które w większości są bezpłatne. Należy przeczytać warunki korzystania z każdej witryny, gdyż warunki te mogą od siebie różnić - pobierz z
asoby internetowe.

Regulamin udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie