Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Aktualizacja: 10.08.2022

mgr Beata Białobrzeska

OiETCP Leczenie nerkozastępcze dla studentów studiów magisterskich 11.09.2022r o godzinie 12:00-13:00 w Kwidzynie. Numer sali zostanie podany w późniejszym terminie

Język angielski

II termin egzaminu z przedmioty „Język
angielski” odbędzie się 02-09-2022r. o godz. 8:00 w siedzibie PSW w Gdańsku
przy ul. Jana Heweliusza 11 w Gdańsku,


 dr Agata Przyborska prof. PSW

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Fizjologia” odbędzie się w dniu 2 września 2022 (piątek) o
godz. 18.00,


mgr Alicja Piechnik

Egzamin warunkowy z przedmiotu "Opieka
nad pacjentem z chorobami krwi" odbędzie się 17
sierpnia 2022 o godz.11.00 w siedzibie PSW w Gdańsku,


mgr Grażyna Stachowicz       

Egzamin poprawkowy z przedmiotu
"Anestezjologia/Intensywna terapia"
odbędzie się 3 września 2022r. o godz. 11.00 
w Auli w Kwidzynie,


mgr Piotr Janiewicz

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Podstawy
pielęgniarstwa" odbędzie się 8 września
2022r. o godz. 16.30 w siedzibie PSW w Gdańsku.


 

Aktualizacja: 29.06.2022

dr hab. Małgorzata Paduszyńska

Farmakologia (Wykład) 26.06.22 Egzamin "0" godz. 12.00 (Aula 3)

Farmakologia (Wykład) 03.07.22 I Termin Egzamin godz. 12.00  Aula wykładowa 2


mgr Grażyna Stachowicz       

12.06.2022r. Termin "0"        11:00    Anestezjologia/ Intensywna terapia   PP, PP gda     |PSW Aula - Kwidzyn  
02.07.2022r.  Termin 1        12:00    Anestezjologia/ Intensywna terapia   PO II, RM II, PPA, PPB, PPC, PP gda  |PSW Aula- Kwidzyn  
03.09.2022r. Termin 2        11:00    Anestezjologia/ Intensywna terapia   PO II, RM II, PPA, PPB, PPC, PP gda   |PSW Aula - Kwidzyn  


mgr Katarzyna Bejm

Język angielski PO1 GDA, PPABC GDA, POmgr1 GDA 02.06.2022 o godz. 15:00

II termin egzaminu z języka angielskiego odbędzie się 02.09.2022r. o godz. 8:00 w siedzibie uczelni ul. Jana Heweliusza 11.


 dr hab. Wojciech Makarewicz

Chirurgia i piel. chirurgiczne PP gda 28.05.2022 godz. 10:00

Egzamin z przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne odbędzie się dnia 02.07.2022r. o godzinie 11 w Auli w Kwidzynie


mgr Jadwiga Janiszewska
Podstawy pielęgniarstwa PO 11B 28.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 11B 04.06.2022 II Termin

Podstawy pielęgniarstwa PO 11A 29.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 11A 05.06.2022 II Termin

Opieka i edukacja terapeutyczna chorobach przewlekłych cukrzyca Ćwiczenia PO mgr 12.06.2022 I termin
Opieka i edukacja terapeutyczna chorobach przewlekłych cukrzyca Ćwiczenia PO mgr 18.06.2022 II termin


mgr Mariola Rusińska
Podstawy pielęgniarstwa PO 11D 28.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 11D 04.06.2022 II Termin

Podstawy pielęgniarstwa PO 11C 29.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 11C 05.06.2022 II Termin


mgr Jolanta Jurczyk
Podstawy pielęgniarstwa PO 12D 28.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 12D 04.06.2022 II Termin

Podstawy pielęgniarstwa PO 12C 29.05.2022 I Termin
Podstawy pielęgniarstwa PO 12C 05.06.2022 II Termin


mgr Iwona Smulnik
Podstawy pielęgniarstwa PO 12A 26.06.2022 I Termin Egzamin na ostatnich ćwiczeniach

OETwCP: zaburzenia układu nerwowego PO mgr 11 11.06.2022 I Termin Egzamin
OETwCP: zaburzenia układu nerwowego PO mgr 12 12.06.2022 I Termin Egzamin


dr Agata Przyborska prof. PSW
Fizjologia z elementami fizj. klinicznej Wykład 01.07.2022 I Termin Egzamin godz. 18:00 (Aula)


mgr Małgorzata Moczulska
Psychologia Ćwiczenia 23.04.2022 ZALO - podczas ostatnich zajęć
Psychologia Ćwiczenia 30.06.2022 II Termin godz. 18.00


mgr Aneta Janicka
OETwCP: rany przewlekłe i przetoki Ćwiczenia PO mgr 11.06.2022 Termin ,,0” test na ostatnich zajęciach
OETwCP: rany przewlekłe i przetoki Ćwiczenia PO mgr 27.06.2022r godz. 15.00 na Uczelni


OETwCP: rany przewlekłe i przetoki (Ćw symulacyjne) – zaliczenie na zajęciach – 11-06-2022r.


mgr Anna Górniewicz
OETwCP: zaburzeń układu nerwowego (Wykład) PO mgr 28.06.2022 I Termin godz. 10:00


 mgr Marzena Twardowska

POmgr I  z przedmiotu OETwCP: zaburzenia zdrowia psychicznego | Test odbędzie się dnia 13.05.2022 r. w Auli nr 3 Org Trade o godzinie 17:00.


mgr Piotr Janiewicz

Licencjat stacjonarny GDA Podstawy pielęgniarstwa (wykład) 30.06.2022 I Termin Egzaminu godz. 16.00


 dr Juliusz Święcki

Egzamin z przedmiotu - Prawo w praktyce pielęgniarskiej dla POmgr - termin "0" - odbędzie się 12.06.2022r. w Organik Trade od godziny 12.45


dr Aleksandra Szulman-Wardal

28.05.2022 17:00 Psychologia RM I, PP, PP GDA | PSW Aula w KWIDZYNIE

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech