Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Szanowni Studenci,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 zapobiegając dalszym zachorowaniom Władze Uczelni postanowiły zmienić formę prowadzenia zajęć podczas najbliższych 2 zjazdów tj. od 14.01.2022r. do 23.01.2022r. na formę zdalną z wyjątkiem ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.


-  na Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia: Podstawy pielęgniarstwa. 


- na Kierunku Ratownictwo Medyczne: Pierwsza pomoc i Kwalifikowana pierwsza pomoc.


Wyżej wymienione przedmioty będą się odbywać na salach umiejętności praktycznych. 


Wprowadzane zmiany dotyczą Uczelni w Kwidzynie oraz filii w Gdańsku.


                                                                                                            w imieniu władz Uczelni

                                                                                                            dr Beata Pawłowska, prof.PSW

                                                                                                            Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

 

 

Drodzy Studenci,

Na zajęcia z Podstaw Pielęgniarstwa dnia 16.10.2021, proszę się stawić do SOR w Szpitalu Wojewódzkim "Copernicus" o godzinie zgodnie z planem zajęć.

Drodzy studenci,
przypominamy o wytycznych MEiN, MZ i GIS, które należy przestrzegać w trakcie zajęć na uczelni:

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

W trosce o bezpieczeństwo studentów, pracowników i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Drodzy Studenci

Wszelkie druki wniosków, podań pobieramy i przesyłamy ze swojego konta na WD i kierujemy do właściwego dziekanatu:

Dziekanat Kwidzyn  dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub

Dziekanat Gdańsk  dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Podania, wnioski, prośby o zaświadczenie aby dalej przekierować
do właściwych osób, muszą być najpierw zarejestrowane we właściwych dziekanatach.

Nie przesyłamy ich bezpośrednio do Rektora, Prorektorów, Kanclerza PSW.

(Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r. Poz. 180 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych)

Szanowni studenci,

w dniu 9 października 2021 r., o godz. 11.00 w Auli im. Prof. Antoniego Hlavat’ego w Podmiocie Leczniczym Copernicus, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku odbędzie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.

Wykład inauguracyjny, pt. „Aktualna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie” wygłosi Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych.

Z uwagi na to, że wykład jest na zaliczenie, obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Na miejscu będzie sprawdzana obecność. Osoby, które z ważnych względów nie będą mogły uczestniczyć w wykładzie zostaną poinformowane o sposobie zaliczenia w późniejszym terminie.

Drodzy studenci I roku!

zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 15.00

·         dla studentów odbywających kształcenie w siedzibie Uczelni w Kwidzynie – Aula PSW (III piętro)

·         dla studentów odbywających kształcenie w filii Gdańsk – Organika Trade ul. Heweliusza 11 w Gdańsku.

Na spotkaniu, oprócz informacji organizacyjnych odbędzie się podział na grupy, wybór Starostów grup oraz test poziomujący z języka angielskiego.

Zapraszamy!

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech