Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

 

Pielęgniarstwo uzupełniające pomostowe  

Poniedziałek 20.06.2022  egzamin teoretyczny test w formie papierowej (na Sali) Godzina od 08:40  do 10:20 - 100 minut. Po teście teoretycznym losowanie oddziałów.

Poniedziałek 20.06.2022  egzamin praktyczny  „Studium Przypadku” Godzina od 11:00 do 12:30  -  90 minut.

Wtorek – 21.06.2022. obrona pracy dyplomowej. Od godz. 08:00 w Kwidzynie, od godz. 09:00 w Gdańsku

Prace złożyć w formie elektronicznej na dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl do 1 czerwca

Uwaga: prace dyplomowe w formie elektronicznej

Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej
w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej
do dziekanatu (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym).

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. 1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów
  2. 2. uzyskanie pozytywnej oceny promotora pracy dyplomowej
  3. 3. zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (w tym dzienniczek praktyk)
  4. 4. rozliczenie z dziekanatem PSW, Biblioteką PSW oraz Kwesturą

Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Studenci Pielęgniarstwa Pomostowego (Kwidzyn i Gdańsk) w dniu 21.05.2022 o godz. 13:15, będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach na platformie MS Teams z "Przygotowanie do egzaminu dypl. ICNP" z Panem mgr Piotrem Janiewiczem

Zajęcia PO1GDA 19.03.2022 Fizjologia lek. med. M. Szczupak przełożone na późniejszy termin

Drodzy Studenci i Pracownicy,
Powiślańska Szkoła Wyższa, reagując na bieżąco na obecną, kryzysową sytuację, zorganizowała dla Państwa pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie.
Spotkania z psychologiem odbędą się w następujących terminach o godzinie 17:30 :

Marzec:
02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022

Kwiecień:
06.04.2022
20.04.2022

Maj:
04.05.2022
18.05.2022

Czerwiec
08.06.2022
22.06.2022

Spotkania będą odbywać się on-line na platformie MS TEAMS w zespole Wsparcie psychologiczne PSW

Licencjat Stacjonarny - Język angielski A1, Lektor Waldemar Abraham
nr albumu
7052
7491
7176
7178
7330
7458
7404
7211
7120
7434
7334
7213
7121
7057
7122
7123
7492
7182
7124
7060
7496
7061
7062
7505

Licencjat Stacjonarny - Język angielski A0, Lektor Svitlana Falshyvnyk
nr albumu
7054
7118
7177
7055
7426
7427
7119
7179
7056
7333
7459
7286
7180
7214
7058
7336
7446
7460
7181
7287
7125
7059
7461
7338
Pielęgniarstwo I stopnia - studia Pomostowe I rok II semestr rok akad. 2021/2022 GDA
Nr albumu
7200
7483
7201
7202
7203
7463
7204
7228
7229
7464
7300
7449
7348
7301
7302
7406
7230
7450
7428
7207
7231
7208
7209
7303
7500
7433
Magisterka niestacjonarna Język angielski - poziom A2, Lektor W. Abraham
nr albumu
7183
7126
7215
7476
7127
7342
7187
7188
7343
7216
7189
7217
7190
7192
7218
7219
7220
7194
7293
7224
7195
7415
7416
7133
7417
7136
7395
7071
7297
7298
7299

Magisterka niestacjonarna Język angielski - poziom A1, Lektor Katarzyna Bejm
nr albumu
7451
7413
7340
7475
7237
7185
7128
7291
7393
7191
7065
7129
7487
7345
7193
7221
7134
7225
7069
7473
7294
7197
7295
7199
7072
7423
7422
7073
7493
7140
7421

Magisterka niestacjonarna - Język angielski - poziom  A0, Lektor Svietlana F.
nr albumu
7474
7413
7408
7064
7186
7341
7290
7067
7130
7131
7367
7292
7068
7132
7222
7223
7135
7198
7196
7296
7137
7138
7070
7284
7139
7373
7227

Zajęcia z Dermatologii (05.02.2022) zostały przełożone na 11.02.2022 godz. 15:45.

W tym terminie odebędzie się zaliczenie przedmiotu.

Szanowni Studenci,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 zapobiegając dalszym zachorowaniom Władze Uczelni postanowiły zmienić formę prowadzenia zajęć podczas najbliższych 3 zjazdów tj. od 14.01.2022r. do 30.01.2022r. na formę zdalną z wyjątkiem ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.


-  na Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia: Podstawy pielęgniarstwa. 


- na Kierunku Ratownictwo Medyczne: Pierwsza pomoc i Kwalifikowana pierwsza pomoc.


Wyżej wymienione przedmioty będą się odbywać na salach umiejętności praktycznych. 


Wprowadzane zmiany dotyczą Uczelni w Kwidzynie oraz filii w Gdańsku.


                                                                                                            w imieniu władz Uczelni

                                                                                                            dr Beata Pawłowska, prof.PSW

                                                                                                            Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech