Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

pielegniarka magister

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

W zakresie wiedzy posiada:

- specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych-

- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;

W zakresie umiejętności potrafi:

- określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,

- organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,

- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,

- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,

- opracowywać założenia kadrowe,

- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,

- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,

- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny,
jakości pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie oraz w instytucjach oświatowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

No items

 

 

Rekomendacje:

- rekomendacja na Pielęgniarstwo II stopnia

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech