Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

 

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.

Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

plakat mgr

Wymagane dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),
b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),
c) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
d) kwestionariusz osobowy Kolegium Jagiellońskiego – do pobrania,
e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,
f) dowód uiszczenia opłaty wpisowej – na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów,
g) umowa o świadczenie usług edukacyjnych wraz z załącznikiem, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj.

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) oraz tabelę opłat można pobrać tutaj.

Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi.

Czesne wynosi:

- 1100,00 PLN za semestr ( studia trwają 4 semestry) dla absolwentów PSW, którzy równocześnie będą realizować studia II stopnia w Kolegium Jagiellońskie

- 1850,00 PLN za semestr (studia trwają 4 semestry)- dla pozostałych słuchaczy.

Kandydaci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny zwolnieni się z opłaty wpisowej, opłaty za legitymację, indeks oraz dyplom.

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Informacji, pokój nr 7 (parter), tel.: 55 279 58 73

Link: Kolegium Jagiellońskie

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech