Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH                                                 REKRUTACJA

 

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.

Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Wybierz dziś zawód jutra!

Wymagane dokumenty – Lider Biznesu i Administracji
1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).

Wymagane dokumenty – studia II stopnia – kierunek Administracyjno - Ekonomiczny
1. Kwestionariusz osobowy Kolegium Jagiellońskiego - do pobrania

2. Jedno zdjęcie legitymacyjne

3. Umowa o naukę na studiach II stopnia – Kolegium Jagiellońskie, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowa do pobrania

4. Zobowiązanie finansowe – Kolegium Jagiellońskie, które należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Zobowiązanie do pobrania

Wpisowe w kwocie 100 zł jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi.

> Wykaz opłat dla studentów kierunków studiów podyplomowych

Link: Kolegium Jagiellońskie

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech