Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

 

 •  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
  • ratownik psw s
   - 6 semestrów,

  • - tryb stacjonarny, niestacjonarny,

  • - 3660 godzin zajęć,

  • - 960 godzin praktyki zawodowej.

   

   

  Sylwetka absolwenta – charakterystyka zawodowa ratownika medycznego

   

  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne Powiślańskiej Szkoły Wyższej posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci. Posiada umiejętność samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

   


   

   

   WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

  REKRUTACJA

   

  Absolwent - Ratownik medyczny ma wiedzę i umiejętności w zakresie:
  a) zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
  b) dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowania medycznych czynności ratunkowych;
  c) transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  d) komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  e) organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

 •  

  MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, do których przygotowany jest Absolwent:

  1. Ocena stanu pacjenta.

  2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.

  3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

  4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

  5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

  a) rurki ustno-gardłowej;

  b) rurki nosowo-gardłowej;

  c) przyrządów nadgłośniowych;

  d) konikopunkcji.

  6. Odsysanie dróg oddechowych.

  7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

  8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

  9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

  10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

  11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

  12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

  13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

  14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

  15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

  16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

  17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

  18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.

  19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

  20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

  21. Opatrywanie ran.

  22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

  23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

  24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

  25. Przyjęcie porodu.

  26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

  27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

  28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

 •  

  Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Powiślańskiej Szkoły Wyższej zdobyli pierwsze miejsce na POMORZU (14 w Polsce) w Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym w 2022r.!!!

 •  

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

   

Praktyczny wizerunek kształcenia

lek. med. Mateusz Szczupak
Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Zaangażowany w pracę lekarza, z doświadczeniem w branży medycznej. Od 2016 zajmuje stanowisko lekarza w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, od roku 2018 jest lekarzem chorób wewnętrznych w LuxMed Sp. z o.o w Gdańsku, od roku 2021 jest lekarzem chorób wewnętrznych w Centrum Medyczne dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska w Gdańsku. W latach 2016-2019 pracował jako lekarz w Falck Medycyna Sp. Z o.o w Gdańsku.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.
mgr Karol Wojtczak
Magister zdrowia publicznego oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia, Nadzór i kontrola w podmiotach leczniczych, Administracja Samorządowa realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Od 2004 roku Ratownik medyczny, a od roku 2013 Ratownik Medyczny Koordynujący w Stacji Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 2007 roku Ratownik medyczny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Od roku 2020 członek Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. W 2021 roku powołany na członka Rady ds. SWD PRM organu doradczego i konsultacyjnego dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych. W latach 2015-2019 był członkiem Rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego Rady Społecznej przy Prezydencie Miasta Torunia. W latach 2011-2013 był Instruktorem medycznym na kursach doskonalących dla Ratowników medycznych i Dyspozytorów medycznych realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiślańskiej Szkole Wyższej. A także od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą - NZOZ Ratuj.
mgr Rafał Wójcik
Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
mgr Małgorzata Dybich
Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
lek. med. Marcin Muża
Lekarz medycyny, absolwent kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2018 roku uzyskał tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. W 2018 roku pracował jako ratownik medyczny w IP i ZRM w Szpitalu Puckim Sp. z o.o.. Rok później jako ratownik medyczny w SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. W latach 2020-2021 jako ratownik medyczny w ZTM w Falck Medycyna Sp. z o.o.. Od 2020 roku zajmuje stanowisko lekarza stażysty w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. W swoim dorobku posiada różne publikacje, m.in.: „Nieinwazyjna metoda oznaczenia stężenia panelu aminokwasów w kondensatach wydychanego powietrza u osób z zespołem ostrej niewydolności oddechowej”, M. Muża, L. Konieczna, M. Wujtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Poznań, 2020 r.; „Kondensat wydychanego powietrza : technika poboru, profilowanie aminokwasów oraz możliwe implikacje kliniczne u pacjentów z ARDS”, M. Muża, L. Konieczna, M. Widtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Gdańsk, 2018.

Rekomendacje:

Szpital Pucki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

EMC Szpital Zdrowie

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej w Malborku

OIPiP w Gdańsku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Kociewskie Centrum Zdrowia

Szpital Lipno

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

 

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Relacja z XI Mistrzostw Polskich Szkół Wyższych w ratownictwie medycznym

Partnerzy strategiczni kierunku:

1  2   3

 

 4 5  6

 

7  8   9

 

10   11  12

 

13   14 15 

 

16  17  18 

 

19  22   

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech