Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

 

 •  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
  • ratownik psw s
   - 6 semestrów,

  • - tryb stacjonarny, niestacjonarny,

  • - 3660 godzin zajęć,

  • - 960 godzin praktyki zawodowej.

   

   

  Studia na kierunku Ratownictwo medyczne łączą zarówno obszar teoretyczny, jak i praktyczny. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności w zakresie:

  - medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych,
  - kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  - medycyny ratunkowej,
  - medycznych czynności ratunkowych,
  - medycyny katastrof,
  - medycyny sądowej,
  - ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego.

   

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

   WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

   

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Pracuje na oddziale wewnętrznym w Bytowie od 2018 i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Kartuzach około ostatnie 10 lat. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prowadzący Ośrodki Zdrowia w Lipuszu i Dziemianach z NZOZ Przychodnia w Kościerzynie.
dr n. med. Ewa Raniszewska
Specjalista anestezjologii i medycyny ratunkowej w Klinicznym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom Lekarza Medycyny uzyskała w 1976 r. ! 1981 r. uzyskała I stopień z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, a II stopień w 1984 r. Uczestniczyła także w kursie medycyny tropikalnej. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Loeven w Belgii. Stopień doktora n. med. uzyskała w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1999 r. W roku 2002 uzyskała specjalizację w medycynie ratunkowej.
dr Krystyna Paszko
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu św. Wojciecha, Konsultant Zespołu Kontroli Zakażeń. Konsultant w zakresie kontroli zakażeń w Centrum Zdrowia Salus. Konsultacja w szpitalach z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych. Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Autorka 7 publikacji.
dr n. med. Jacek Gwoździewicz
Doktor nauk medycznych. Ukończone specjalizacje: chirurgia oraz medycyna ratunkowa. Pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2004r. wiceprzewodniczący Pomorskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Autor 53 oryginalnych prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 56 publikacji. Wieloletni wykładowca w zakresie chirurgii urazowej oraz medycyny katastrof.
dr Krystyna Ziółkowska
Adiunkt Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pielęgniarstwo, studiów magisterskich w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania. Doktor nauk o zdrowiu.
dr n. med. Marta Bednarek
To specjalista w dziedzinie trychologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii molekularnej. Wieloletni wykładowca akademicki, pracownik naukowy, praktyk prowadzący własny gabinet trychologiczny. Prowadzi badania naukowe nad mechanizmami skórnych chorób autoimmunologicznych. Konsultant naukowy w firmie zajmującej się badaniami klinicznymi. Autorka publikacji naukowych oraz aktywny praktyk. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego PST.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Rekomendacje:

- rekomendacje-Szpital Pucki

- rekomendacje-Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

- rekomendacje-EMC Szpital Zdrowie

- rekomendacje-Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Partnerzy strategiczni kierunku:

1  2   3

 

 4 5  6

 

7  8   9

 

10   11  12

 

13   14 15 

 

16  17  18 

 

19  22   

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech