Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Połonictwo 

- 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia

– praktyczny profil studiów

Liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900,
praktyki zawodowe – 1200,
bez nauczyciela – 755

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180

      

Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną:

- szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
- ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
- znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej,

oraz umiejętności:

- wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
- rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych),
- podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
- sprawować opiekę nad matką i noworodkiem,
- współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
- prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:

• publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
• w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
• specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
• sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
• szkołach rodzenia,
• administracji państwowej i samorządowej.

 

 REKRUTACJA 

14219 położnictwo1

 

strzalkaOpis pracowni umiejętności położniczych

strzalka Decyzja Ministerstwa Zdrowia informująca o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Położnictwo

strzalka Certyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Położnictwo

strzalka Decyzja MEiN dot. pozwolenia do kształcenie na kierunku położnictwo

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof.PSW
Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.
mgr Anna Majda-Sandomierska
Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.
mgr Anna Kuter
Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.

 

 

 

Rekomendacje:

NZOZ Femina

Usługi Medyczno-Położnicze

NZOZ Pielęgniarek Położnych Środowiskowo-Rodzinnych

Indywidualna Praktyka Położnej - Beata Jędrzejczyk

Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

OIPiP w Gdańsku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Kociewskie Centrum Zdrowia

                  


Centrum Symulacji Medycznej:

- Otwarcie CSM

- Pokaz Symulacji Medycznej 

- Pokaz symulacji ratownictwa medycznego

 
Położnictwo  Położnictwo1   

 

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - POŁOŻNICTWO

 

 

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Partnerzy strategiczni kierunku:

logo gimp.jpg nutribiomed bmp jasne tło  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech