Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu
Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%
Forma studiów: stacjonarny
poziom studiów: studia I stopnia
Profil studiów: praktyczny
Liczba semestrów: 6
Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180
Łączna liczba godzin zajęć: 4855, z nauczycielem – 2900, praktyki – 1200, bez nauczyciela – 755

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata położnictwa.

strzalkaSylwetka Absolwenta kierunku Położnictwo I stopnia

strzalkaOpis pracowni umiejętności położniczych

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr hab. Magdalena Wszędybył-Winklewska
Magister kierunku lekarskiego. Specjalista I stopnia w dziedzinie pediatrii. Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii. Doktor habilitowany nauk medycznych. W 1993 r. odbyła studencką praktykę zagraniczną w Department of Cardiology and Cardiosurgery, University Hospital Tampere w Finlandii. W latach 1994-1996 była współzałożycielem i członkiem Studenckiego Koła Naukowego (SKN) przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1995 r. została Członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W latach 1996-2003 pracowała w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1998-2002 była sekretarzem Wydziałowego Biura Rekrutacyjnego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2010 r. pracowała w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Morskim i Tropikalnym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku (GUMed) na stanowisku adiunkta. W latach 2003-2010 adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 2003-2005 pracowała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDCARE na stanowisku konsultanta w dziedzinie pediatrii i fizjologii.
lek. med. Wiktor Wojtenko
Magister kierunku lekarskiego. W latach 1986-1987 był ordynatorem w Katedrze Położnictwa i Ginekologii Medycznej Akademii w Moskwie. W okresie 1988-1989 pracował w Algierii jako lekarz położnik, a w latach 1990-1992 wykonywał zawód w Nigerii. W okresie 1994-1998 był wykładowcą w Katedrze Położnictwa i Ginekologii Instytutu Pediatrycznego w Nigerii. W latach 1998-2010 pracował jako lekarz położnik w Tunisie. W roku 2014 r. był lekarzem położnikiem w Kaliningradzie oraz w NZOZ PRO VITA Ryjewo. Brał czynny udział w licznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej.
mgr Agnieszka Masłowska
Magister położnictwa. Jest specjalistą pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Od 2016 r. pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie jako pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego i pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej Oddziału Hospicjum. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
mgr Anna Kuter
Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.
mgr Anna Majda-Sandomierska
Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.
mgr Beata Balon
Magister położnictwa. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Tczewie. Pracowała zgodnie z przyjętym systemem na wszystkich oddziałach dedykowanych położnej. W 1988 r. rozpoczęła pracę w opiece otwartej na stanowisku położnej środowiskowo-rodzinnej. Obecnie pracuje jako położna POZ w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ. Prowadzi podmiot medyczny o nazwie Praktyka Położnicza „Dla Rodziny” Beata Balon w Gniewie. Uzupełniła wykształcenie do poziomu magistra położnictwa w 2011 r. Ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego w 2013 r. oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w 2019 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. Od 2012 r. współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym wykładając zagadnienia związane z przygotowaniem położnej do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Okresowo prowadziła wykłady na kursach kwalifikacyjnych oraz specjalizacyjnych, organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W 2015 r. uzyskała tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego w Centrum Nauk o Laktacji w Warszawie – od tego czasu systematycznie uczestniczy w konferencjach w celu utrzymania należytego poziomu wiedzy i umiejętności. Jest członkiem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.
mgr Dorota Dopierała-Górni
Magister położnictwa. Posiada 38-letnie doświadczenie pracy w zawodzie położnej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o., pracuje na trakcie porodowym jako położna Oddziałowa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala w Kościerzynie. Od 2008 r. prowadzi wykłady z udzielania pierwszej pomocy w ramach współpracy z podmiotem prowadzącym Szkolenia Kierowców w ramach nauki jazdy. Jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
mgr Maria Ciechanowska
Magister pielęgniarstwa. W latach 2006-2008 była pielęgniarką odcinkową w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsk Zaspa na OIOM Noworodkowym. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie pracuje od 2008 r. na Oddziale Noworodkowym jako starsza pielęgniarka. W latach 2016-2020 pracowała jako pielęgniarka w Przedszkole i Żłobek Bocianowo w Żukowie, a w latach 2017-2019 jako pielęgniarka w Przedszkolu i Żłobku Kids Planet w Kościerzynie. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach.

 

 

Rekomendacja NZOZ Femina

Rekomendacja Usługi Medyczno-Położnicze

Rekomendacja NZOZ Pielegniarek Położnych Środowiskowo-Rodzinnych

Rekomendacja- Indywidualna Praktyka Położnej - Beata Jędrzejczy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech