WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  • pielegniarka


  • - 6 semestrów, tryb stacjonarny,

  • - 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),

  • - 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

  • - sprawowania opieki pielęgniarskiej;

  • - pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;

  • - pomagania rodzinom i grupom społecznym;

  • - organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku Pielęgniarstwo

List Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wiesławy Łysiak – Szydłowskiej w sprawie zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Dyrektor ds. medycznych oraz Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
dr n. o zdrowiu Katarzyna Ziejka
Od czerwca 2016 r. z-ca dyrektora ds. Pielęgniarstwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, wcześniej przez kilkanaście lat pielęgniarka oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych RSS w Grudziądzu. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu (1998 r.). Obrona doktoratu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Współautorka kilku publikacji naukowych z zakresu neurorehabilitacji. Członek Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.
mgr Elżbieta Brożyniak
Pracuje na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku i wykorzystuje doświadczenie pedagogiczno – pielęgniarskie. Realizuje zadania, wynikające z zakresu działalności szpitala i zatrudnionego tam personelu. Jako pełnomocnik ds. jakości, zajmuje się procesem akredytacji szpitala. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Menadżerów Służby Zdrowia. W 2012 r. została wyróżniona przez OIPiP w Gdańsku „Złotym Czepkiem” za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Wykładowca w Centrum Szkoleń KORA w Sopocie.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
mgr Piotr Janiewicz
Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.
dr n. med. Jacek Gwoździewicz
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Ukończył Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie ukończył specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii oraz medycyny ratunkowej. Otrzymał nagrodę i medal Kapituły Medalu im. Ludwika Rydygiera Towarzystwa Chirurgów Polskich za najlepszą pracę naukową prezentowaną na 58. Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Katowicach w 1997 r.
dr n. med. Mariusz Czaja
Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.
dr n. med. Anna Tałaj
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 r. na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008 – 2011 była Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Od 2011 r. współpracuje z Elbląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „Pro-Familia”. Od 2012 r. jest członkiem Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
dr n. med. Krzysztof Szyszko
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1991 r. ukończył specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej oraz specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej w 1997 r. W latach 1983 – 2001 pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku w Klinice Chirurgii Onkologicznej. Od 2001 r. prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. W jej ramach współpracuje z Poradnią Onkologiczną Szpitale Pomorskie, Poradnią Onkologiczną i Oddziałem Chirurgii w szpitalu Polskim S.A. w Sztumie, Poradnią Onkologiczną w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie, Poradnią Onkologiczną i Poradnią chirurgii Onkologicznej Mederi w Malborku, Poradnią Chirurgii Onkologicznej Szpitale Tczewskie, Poradnią Onkologiczną w NZOZ Invicta w Gdańsku, Poradnią Onkologiczną w Szpitalu Clinica Medica w Gdyni, Poradnią Onkologiczną i Oddziałem Chirurgii Swissmed. Prowadzi prywatny Gabinet Konsultacyjny Chirurgii Onkologicznej Biała Onkologia Gdańsk i Kwidzyn. W 2012 r. otrzymał Certyfikat Zaufania Pacjentów w Ogólnym Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2012”.