Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  • PIELEGNIARKA pomost
    - 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,

  • - od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),

  • - organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,


  • - możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.

Program zgodny ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

- szpitalu;
- przychodni;
- sanatorium;
- hospicjum;
- domach pomocy społecznej;
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych;
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Pracuje na oddziale wewnętrznym w Bytowie od 2018 i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Kartuzach około ostatnie 10 lat. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prowadzący Ośrodki Zdrowia w Lipuszu i Dziemianach z NZOZ Przychodnia w Kościerzynie.

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ
Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech