WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  • PIELEGNIARKA pomost
    - 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,

  • - od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),

  • - organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,


  • - możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.

Program zgodny ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

- szpitalu;
- przychodni;
- sanatorium;
- hospicjum;
- domach pomocy społecznej;
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych;
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. o zdrowiu Katarzyna Ziejka
Od czerwca 2016 r. z-ca dyrektora ds. Pielęgniarstwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, wcześniej przez kilkanaście lat pielęgniarka oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych RSS w Grudziądzu. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu (1998 r.). Obrona doktoratu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Współautorka kilku publikacji naukowych z zakresu neurorehabilitacji. Członek Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.
dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Dyrektor ds. medycznych oraz Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
mgr Elżbieta Brożyniak
Pracuje na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku i wykorzystuje doświadczenie pedagogiczno – pielęgniarskie. Realizuje zadania, wynikające z zakresu działalności szpitala i zatrudnionego tam personelu. Jako pełnomocnik ds. jakości, zajmuje się procesem akredytacji szpitala. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Menadżerów Służby Zdrowia. W 2012 r. została wyróżniona przez OIPiP w Gdańsku „Złotym Czepkiem” za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Wykładowca w Centrum Szkoleń KORA w Sopocie.