Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

SPECJALNOŚCI:

Finanse Bankowość Rachunkowośćnawias

HR (Human Resources)nawias

Informatyka stosowananawias

Ekonomia menadżerskanawias

Transport/Spedycja/Logistykanawias

Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnychnawias

Agroekonomianawias

  • HR (Human Resources

Praktyczny wizerunek kształcenia

prof. dr hab. Krystyna Strzała
Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, które jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
dr Katarzyna Strzała-Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz koordynator Programu Erasmus + w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Dylom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe w na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.
dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Pracuje także jako doradca w firmie zajmującej się usługami finansowo – księgowymi. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomiki i Produkcji. W 1994 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie z zakresu ekonomii i biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Szkoła Zarządzania. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim.
dr Michał Makowski
Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2007 - 2018 Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
dr Jolanta Sala
Profesor w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Pełni funkcję kierownika zakładu ekonometrii, informatyki i statystyki oraz koordynatora ds. jakości kształcenia. Pracowała w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki w Katedrze Przetwarzania Danych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-2002 była pełnomocnikiem wojewody gdańskiego ds. komputeryzacji oraz dyrektorem Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zakresu IT, statystyki, ekonometrii.
dr Katarzyna Krawczyk
Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Jako analityk finansowy łączy wiedzę z praktyką tak, aby o finansach mówić "ludzkim głosem". Wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami. Kieruje Biurem Ekonomiczno-Finansowym w jednej z pomorskich korporacji. Trener Biznesowy Kobiet, która motywuje i wspiera kobiety w budowaniu stabilizacji finansowej poprzez dostarczanie narzędzi, dzięki którym wzmocnią swoją osobowość i kompetencje zawodowe. Autorka dwóch ebooków z cyklu "Ludzkim głosem o finansach w biznesie", współautorka rozdziału praktycznego w książce Analiza ekonomiczna pod redakcją prof. Magdaleny Jerzemowskiej. ekonomia, specjalność – diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studia podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
mgr Roman Niemczyk
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.
mgr Jerzy Grabowski
Magister filologii rosyjskiej. Posiada 42-letnie doświadczenie zawodowe. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
mgr Patrycja Karabiniewicz
Dydaktyk Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Specjalista ds. Personalnych w firmie Lacroix. Absolwentka kierunku Psychologia w biznesie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz kierunku Finanse i rachunkowość Uniwersytetu Gdańskiego.
mgr inż. Oscar Santamaria-Hernandez
Master of Management and Business Administration. Keynes Institute (Madrid) 1993, Bachelor's degree I. ES Julio Palacios (Madrid) 1992 Professional
mgr Natalia Pawłowska
Absolwentka kierunku Komunikacja w sferze biznesu i administracji oraz Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Trener wewnętrzny w firmie Lacroix Electronics.
mgr Karol Sienkiewicz
Prezes Spółdzielni PSS Społem w Kwidzynie. W 2014 roku ukończył Studia I stopnia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, specjalność Finanse i Rachunkowość. Pracę licencjacką nt. „Analiza Kosztów w Spółdzielni" obronił z wynikiem bardzo dobrym.Pracę magisterską napisał w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2016 roku ukończył Studia Podyplomowe zdobywając Dyplom doradcy podatkowego.
mgr Jerzy Bartnicki
Inżynier Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

 

Rekomendacje:

- rekomendacje Starostwo Kwidzyn

- rekomendacje-UM Kwidzyn

- UG Rogóźno Ekonomia

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Powiślańska Szkoła Wyższa, po standardowo realizowanej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskała na kierunku EKONOMIA ocenę pozytywną, a tym samym wotum zaufania na kolejnych pięć lat kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z oceny, dokładając jak zawsze starań, aby udoskonalać proces kształcenia, nasz warsztat dydaktyczny, a także Uczelnię do najwyższych standardów jakości, oferując tym samym naszym studentom najlepszą ofertę edukacyjną.

- UCHWAŁA 714 PKA

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - EKONOMIA

Partnerzy strategiczni kierunku:

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech