WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

SPECJALNOŚCI:

specjalnosc tsl mini

 

 TRANSPORT/SPEDYCJA/LOGISTYKA (TSL)

 

specjalnosc ekonomia menadzerska mini

 

 EKONOMIA MENADŻERSKA

 

specjalnosc informatyka mini

 

 INFORMATYKA STOSOWANA (Applied Computer Science)

 

specjalnosc finanse mini 

FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ

 

specjalnosc hr mini

 

HR (HUMAN RESOURCES)

 

specjalnosc produkcja mini

 

EKONOMIA PROCESÓW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

 

specjalnosc agroekonomia mini

 

AGROEKONOMIA

 

 

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

prof. dr hab. Krystyna Strzała
Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, które jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
dr Katarzyna Strzała-Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz koordynator Programu Erasmus + w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Dylom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe w na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.
dr Michał Makowski
Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2007 - 2018 Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
dr Beata Pawłowska
Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno – Społecznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Pracuje także jako doradca w firmie zajmującej się usługami finansowo – księgowymi. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomiki i Produkcji. W 1994 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie z zakresu ekonomii i biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Szkoła Zarządzania. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim.
dr Jolanta Sala
Profesor w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Pełni funkcję kierownika zakładu ekonometrii, informatyki i statystyki oraz koordynatora ds. jakości kształcenia. Pracowała w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki w Katedrze Przetwarzania Danych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-2002 była pełnomocnikiem wojewody gdańskiego ds. komputeryzacji oraz dyrektorem Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zakresu IT, statystyki, ekonometrii.
dr Katarzyna Krawczyk
Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku – ekonomia, specjalność – diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studia podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Robert Olszewski
Prezes zarządu firmy Robi Sp. z o.o.
Marcin Uścinowicz
Dyrektor Personalny / HR Director w LACROIX Electronics - Poland
mgr Roman Niemczyk
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.
Oskar Hernandes
Wykształcenie: Bachelor's degree. Master of business management and administration. Obecnie pracuje jako Project Manager w Jabil Lamination Process Engineer world wide wspomagając fabryki Jabil na całym świecie w zakresie organizacji i zarządzania produkcji ogniw fotowoltaicznych; wcześniejszy pracodawca przez 12 lat BP SOLAR. Pochodzi z Madrytu, ale od 7 lat pracuje i mieszka w Kwidzynie.
mgr inż. Jarosław Rosiak
Ekspert merytoryczny z dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, innowacyjności oraz inwestycjami o wysokim potencjale w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Biegły sądowy z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami i mechaniki i budowy maszyn. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach oraz w latach 2012-2017 jako Prezes Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Prywatnie uwielbia sporty ekstremalne oraz wyprawy off-roadowe.
mgr Klaudia Kulik
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie Gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo – Ogrodnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Skierniewicach. Prezes Stowarzyszenia „Nasza Europa”, współautor, realizator i koordynator projektów unijnych w okresie ostatnich 14 lat, specjalista ds. innowacji, pozyskiwania funduszy modernizacyjnych i komercyjnych dla gospodarstw rolnych.
mgr Bożena Krześniak
Ukończone studia magisterskie na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz studia podyplomowe w SGH w Warszawie – Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej. 30-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach o zasięgu ogólnopolskim – początkowo na rzecz szkół rolniczych, a następnie w doradztwie rolniczym – główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz instytucjach poprzedzających utworzenie tegoż Centrum. Od 2004 r. doradca rolnośrodowiskowy, od 2009 r. - doradca rolniczy.
mgr Renata Wejtko
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie Gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo – Ogrodnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Rolniczej w Skierniewicach. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Europa”. Prowadzi działalność gospodarczą - doradztwo rolnicze, prowadzenie dokumentacji dla rolników w ramach prowadzonej przez nich działalności, wypełnianie wniosków w ramach PROW 2014-2020.
mgr Mirela Adamczyk
Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomia. Od 1993 roku analityka kredytowy, doradca klienta VIP, manager klienta oraz analityk ryzyka kredytowego w PKO BP S.A. II Oddział w Elblągu.
mgr Małgorzata Wołos
Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdynii – Wydziału Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie Rachunkowość i Finanse. Od 2007 roku prowadzi własne biuro rachunkowe, którego klientami są krajowe i zagraniczne firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni.