Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

NOWOŚĆ!

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
- 6 semestrów,
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne,
- 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

Dietetyka

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

-planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
-planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
-oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
-zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
-oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
-kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej;
-oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; -organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

-publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
-zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
-organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny),
-inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego,
-instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym,
-instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia,
-placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną,
-placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz doradztwem żywieniowo-dietetycznym,
-zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali,
-sanatoriów, domów opieki i klientów indywidualnych,
-samodzielne prowadzonej działalności gospodarczej,
-w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi oraz posiada przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (poziom 7 PRK). Ponadto absolwent nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej systematycznego doskonalenia zawodowego. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta, wykonywać będzie swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się prowadzonych na uczelni.

Praktyczny wizerunek kształcenia

mgr Alicja Piechnik
Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.
dr n. med. Marta Bednarek
To specjalista w dziedzinie trychologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii molekularnej. Wieloletni wykładowca akademicki, pracownik naukowy, praktyk prowadzący własny gabinet trychologiczny. Prowadzi badania naukowe nad mechanizmami skórnych chorób autoimmunologicznych. Konsultant naukowy w firmie zajmującej się badaniami klinicznymi. Autorka publikacji naukowych oraz aktywny praktyk. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego PST.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu – Oddziału Chirurgii oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo na Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu. Oraz kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych.
dr Krystyna Ziółkowska
Adiunkt Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pielęgniarstwo, studiów magisterskich w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania. Doktor nauk o zdrowiu.

Rekomendacje:

- Bar mleczny Leniwa Baba

- Bar mleczny Smaki Powiśla

- Dietetyk Patrycja Górska-Moch

- Niepubliczne Przedszkole GAMA

- Niepubliczne Przedszkole RADOŚĆ

- Niepubliczne Przedszkole SMYK

- Restauracja Miła

- Zakład Karny w Kwidzynie

- Zielony Pieprz - Hotel Centrum

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - DIETETYKA

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Partnerzy strategiczni kierunku:

Leniwa Baba - bar mleczny

1.jpg

Bar Smaki Powiśla

2.jpg

FIT Medica Dietetyka Aleksandra Kustosz

3.png

 

 Przedszkole Niepubliczne "Radość"

5.jpg

Niepubliczne Przedszkole „Smyk”

6.png

Niepubliczne Przedszkole "Gama" w Rakowcu

4.jpg

 

Restauracja Zielony Pieprz

7.jpg

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

8.jpg

Restauracja Miła

9.jpg

 

Restauracja La Cantina

10.jpg

 

 Zakład Karny w Kwidzynie

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

FitLine

fitline1

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Małgorzata Płoskońska-Lemańska

 Dietetyk Patrycja Górska-Moch 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech