Akademickie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła, której Decyzją Starosty Kwidzyńskiego nadano uprawnienia szkoły publicznej oraz wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych od numerem EZ III.4330.2.2017.

Została założona przez Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej Sp. z o.o. reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Patronat naukowy nad liceum sprawuje Powiślańska Szkoła Wyższa, z której zasobów naukowo – dydaktycznych uczniowie liceum mogą korzystać.


plakat ALO