Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • PIELEGNIARKA pomost

 • Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia
   - ścieżka A – 2 semestry
   - ścieżka B – 3 semestry
   - ścieżka C – 2 semestry
   - wszystkie ścieżki po 180 punktów ECTS
  Tytuł zawodowy nadawany absolwentom
  - licencjat pielęgniarstwa

Sylwetka absolwenta
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo pomostowe może podjąć pracę na stanowisku specjalistycznym bądź pomocniczym w różnego rodzaju placówkach zdrowia, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności zawodowej. Zdobyte gruntowne i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne, jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodzie pielęgniarki. Absolwent kierunku potrafi dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta w różnym wieku, udzielić porad zdrowotnych, posługiwać się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej. Ponadto w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi potrafi wdrażać znajomość systemów informatycznych do praktyki pielęgniarskiej. Jest gotów do udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz udzielania pierwszej pomocy i rozpoznawania problemów zdrowotnych, przy równoczesnym określaniu priorytetów w opiece pielęgniarskiej.

 

 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

- szpitalu;
- przychodni;
- sanatorium;
- hospicjum;
- domach pomocy społecznej;
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych;
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Pracuje na oddziale wewnętrznym w Bytowie od 2018 i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Kartuzach około ostatnie 10 lat. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prowadzący Ośrodki Zdrowia w Lipuszu i Dziemianach z NZOZ Przychodnia w Kościerzynie.
dr n. med. Mariusz Czaja
Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.
dr n. med. Krzysztof Szyszko
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1991 r. ukończył specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej oraz specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej w 1997 r. Współpracuje m.in. z Poradnią Onkologiczną Szpitale Pomorskie, Poradnią Onkologiczną i Oddziałem Chirurgii w szpitalu Polskim S.A. w Sztumie, Poradnią Onkologiczną w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie, Poradnią Onkologiczną w NZOZ Invicta w Gdańsku. W 2012 r. otrzymał Certyfikat Zaufania Pacjentów w Ogólnym Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2012”.
dr n. med. Jacek Gwoździewicz
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Ukończył Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie ukończył specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii oraz medycyny ratunkowej. Otrzymał nagrodę i medal Kapituły Medalu im. Ludwika Rydygiera Towarzystwa Chirurgów Polskich za najlepszą pracę naukową prezentowaną na 58. Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Katowicach w 1997 r.
mgr Piotr Janiewicz
Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
dr Krystyna Paszko
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu św. Wojciecha, Konsultant Zespołu Kontroli Zakażeń. Konsultant w zakresie kontroli zakażeń w Centrum Zdrowia Salus. Konsultacja w szpitalach z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych. Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Autorka 7 publikacji.
dr n. med. Ewa Raniszewska
Specjalista anestezjologii i medycyny ratunkowej w Klinicznym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom Lekarza Medycyny uzyskała w 1976 r. ! 1981 r. uzyskała I stopień z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, a II stopień w 1984 r. Uczestniczyła także w kursie medycyny tropikalnej. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Loeven w Belgii. Stopień doktora n. med. uzyskała w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1999 r. W roku 2002 uzyskała specjalizację w medycynie ratunkowej.
dr Krystyna Ziółkowska
Adiunkt Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pielęgniarstwo, studiów magisterskich w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania. Doktor nauk o zdrowiu.
dr n. med. Marta Bednarek
To specjalista w dziedzinie trychologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii molekularnej. Wieloletni wykładowca akademicki, pracownik naukowy, praktyk prowadzący własny gabinet trychologiczny. Prowadzi badania naukowe nad mechanizmami skórnych chorób autoimmunologicznych. Konsultant naukowy w firmie zajmującej się badaniami klinicznymi. Autorka publikacji naukowych oraz aktywny praktyk. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego PST.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.
 

Rekomendacje:

- rekomendacje-Szpital Pucki

- rekomendacje-Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

- rekomendacje-EMC Szpital Zdrowie

- rekomendacje-Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - PIELĘGNIARSTWO

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ
Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Partnerzy strategiczni kierunku:

 

4  5   3
1 16 6
10 8 9
15 11 12
13 14 7
2 17 18
19 20  

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech