Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 shutterstock 1444996511

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

- 4 semestry
- 120 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

- magister pielęgniarstwa

 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwa II stopnia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie pielęgniarstwa, jest gotów do świadczenia zindywidualizowanej opieki, organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, a także nawiązuje współpracę z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki. Ponadto, w sposób profesjonalny prowadzi edukację prozdrowotną, wdraża nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne, a także inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Samodzielnie wykonuje zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zasadami holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

 

Decyzja Ministerstwa Zdrowia informująca o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwonawias

nawiasCertyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

nawiasDecyzja MEiN dot. pozwolenia na kształcenie dla kierunku pielęgniarstwo w filii w Gdańsku

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Dorota Pieśniak
Doktor medycyny sądowej. W latach 1995-2000 pracowała na stanowisku asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, a od 2000 roku jako asystent w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W maju 2006 roku w Łodzi uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej. Autorka licznych publikacji. W latach 2009-2013 była Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie medycyny sądowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz European Association for Forensic Entomology.
dr Krystyna Ziółkowska
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy na kierunku Zdrowie Publiczne w zakresie ratownictwa medycznego oraz absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pielęgniarstwo. Ukończyła studia podyplomowe – zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przygotowanie pedagogiczne. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji naukowych.
dr Maciej Kudła
Magister pedagogiki w zakresie edukacji i rewalidacji upośledzonych umysłowo. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych. Od 2015 roku pracuje w Instytucie Pedagogiczno-Językowym przy Państwowej Szkole Zawodowej w Elblągu. W latach 2010-2015 pracował w Kolegium Jagiellońskim - Toruńska Szkoła Wyższa, na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. W latach 2007-2009 pracował w 2 bazie lotniczej w Bydgoszczy na stanowisku konsultanta do spraw profilaktyki psychologicznej. W 2002 roku pracował w Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim jako instruktor terapii zajęciowej. Autor licznych publikacji. Brał czynny udział w wielu konferencjach naukowych.
mgr Alicja Piechnik
Magister pielęgniarstwa. Od 2006 roku pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Brała udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, członek Zespołu ds. procedury zapobiegania oraz postępowania w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.
mgr Grażyna Waleńska
Magister pielęgniarstwa. Od 2019 roku pracuje w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jako Kierownik Działu Szkoleń. W 2018 roku została powołana na Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego. W latach 2005-2019 pracowała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Klinice Onkologii i Radioterapii na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii, Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa, Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

 

 

Rekomendacje:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J.Korczaka w Słupsku Sp.z o.o. Naczelna Pielęgniarka Jeanetta Tankichum

Urząd Marszałkowski w Gdańsku Wice_Marszałek ds. Zdrowia Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapala-Sokalska

Szpital Powiatowy w Iławie - Piotr Janiewicza

Szpital Pomorski Sp.zo.o. Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń, Oddział Kardiologii i Angiologii

Suvimed – prywatna praktyka ratownicza i pielęgniarska mgr Marcin Suchoparski

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku

Prof. dr hab. Bogumiła Kiełbratowska adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pracownik UCK

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Naczelnej Pielęgniarski mgr Barbary Zwolakiewicz

Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku - Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Marzenę Olszewska-Fryc

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącego dr hab. prof. UG Franciszka Makurat

Konsultant wojewódzkiego w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego mgr Grażyna Waleńska

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - PIELĘGNIARSTWO

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Partnerzy strategiczni kierunku:

logo arbonne  FitMedica Dietetyka Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

 

Kwidzyński Park Przemysłowo   Technologiczny

logo lacroix Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połoznych w Gdańsku
Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku Puls Kwidzyna Sopocka Szkoła Wyższa Sopot
Starostwo Powiatowe Koscierzyna Starostwo Powiatowe Kwidzyn Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Urząd Miejski Kwidzyn Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku  logo kwidzyn moje miasto
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech