Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-A094/19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-12-01 do 2023-10-31, wartość dofinansowania: 2 329 085,90 PLN, działania mające, działania mające dostosować zasoby PSW do kształcenia osób z niepełnosprawnościami wraz z podnoszeniem kompetencji kadry PSW w tym zakresie.

Czytaj więcej...

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-z080/18, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2023-03-31, wartość dofinansowania: 1 797 893,44 PLN, działania mające polepszyć infrastrukturę informatyczną PSW, szkolenia studentów PSW i kadry PSW.

Czytaj więcej...

Dążąc do przekształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym i pełnego włączenia osób z niesprawnościami do społeczności akademickiej program skoncentrowany zostanie wokół pięciu najistotniejszych sfer życia wymagających przystosowania do możliwości osób niepełnosprawnych:

1)   kształtowanie postaw wobec niesprawności.

2)   likwidacja barier architektonicznych,

3)   likwidacja barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych: biblioteki, zasoby dostępne elektronicznie, Internet.

4)   dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych Uczelni oraz zapewnienie usług specjalistycznych.

5)   wzrost aktywności zawodowej pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech