Dear colleagues,

Every year, the Doctoral School in Economics - University of Oradea organizes on the occasion of the Day of Economist and Economist Teacher, the scientific conference of doctoral students and young researchers, now at the 10th edition, and co-organised in academic partnership with the Faculty of Economics, University of Miskolc, Hungary and International Business School from Botevgrad, Bulgaria. 

The Invitation and Model paper are to be found attached.

There is no submission or publication fee.

Accepted paper will be published in the conference proceedings and there are also journal publication opportunities for extended papers in Oradea Journal of Business and Economics and Annals of the University of Oradea - Economic sciences series, jounals indexed in multiple international databases, inluding ERIH PLUS.  

Please feel free to circulate the Invitation.  For contributors from abroad, a virtual section will be available. 

Contributions are expected to be emailed at sesiunedrdec@gmail, observing the deadlines and conditions in the attached files.

Best regards,

Prof. Alina Badulescu
Chair of the Conference

INVITATION


„Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia".
Poznań, 25 października 2019 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce, we współpracy z Zespołem Bolońskim KRASP i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na spotkanie, podczas którego zostanie podjęta ważna dla jakości kształcenia tematyka warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich.
Ustanowiony w 2010 r. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) stwarza osobom uczącym się, nauczycielom oraz instytucjom oferującym kształcenie duże możliwości współpracy międzynarodowej i wzajemnego czerpania z doświadczeń innych. Możliwości te oferuje m.in. program Erasmus+, który jest istotnym narzędziem realizacji strategicznych założeń uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.
W programie Erasmus+ realizowane są projekty, które promują kształcenie zorientowane na studenta (Student-Centred Learning - SCL) i aktywizujące metody nauczania, np. nauczanie na bazie realizacji projektu (Project-Based Learning - PBL) czy na bazie rozwiązywania problemów badawczych (problem-based learning). Program Erasmus+ umożliwia pracownikom uczelni wyjazdy do zagranicznych ośrodków akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami oraz w celach szkoleniowych. Dzięki temu nauczyciele szkół wyższych mogą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i wymieniać się doświadczeniami z kolegami i koleżankami z innych krajów.
Zapraszamy Państwa do dyskusji nad tym, jak uczelnie mogą systemowo wspierać rozwój dydaktyczny swoich nauczycieli, a tym samym poprawiać atrakcyjność oferty programowej i wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa.

Spotkanie odbędzie się  25 października 2019 r. w Poznaniu.
Uczestnicy
Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych wdrożeniem inicjatyw, które przyczynią się do lepszego przygotowania do pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do i z Poznania ani ewentualnego zakwaterowania.
Informacje praktyczne
 • Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w budynku Rektoratu (ul. Wieniawskiego 1).
 • W czasie konferencji organizator zapewnia obiad.
 • Każdy osoba zainteresowana udziałem w wydarzeniu musi się zarejestrować na poniższej stronie korzystając z własnego adresu e-mail (nie przyjmujemy zgłoszeń zbiorowych powiązanych z jednym imiennym adresem e-mail).
 • Rejestracja trwa do 18 października 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 • Poza automatyczną informacją na stronie www, która wyświetli się po dokonaniu rejestracji, uczestnicy otrzymają również potwierdzenie przyjęcia, które zostanie wysłane po zakończeniu rejestracji, czyli ok. 20 października br. na podany w poniższym formularzu adres e-mail.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w III Konferencji Naukowej „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa zarządzania i ekonomii”. Konferencja odbędzie się  w dniach 22-24 kwietnia 2020 r. w Międzyzdrojach. Organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Poprzednie konferencje zgromadziły przedstawicieli wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Prezentacjom referatów konferencyjnych towarzyszyła ożywiona dyskusja naukowa.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim. Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdą Państwo w ulotce konferencyjnej oraz na stronie www:

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Konferencji.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!”, która odbędzie się 18 października 2019 r. w Warszawie.

W trakcie konferencji zapraszamy na debaty:

„Przyszłość to dziś! Future skills” - dotyczącą relacji między tworzeniem nowych możliwości zawodowych dla uczniów szkół technicznych i branżowych a wspieraniem rozwoju innowacyjnej gospodarki i umiejętnym angażowaniem potencjału młodego pokolenia oraz „Młodzi w zawodzie” z udziałem uczniów i absolwentów różnych form kształcenia zawodowego i programu Erasmus+.

Zaprezentujemy również projekty Erasmus+ i PO WER realizowane przez szkoły branżowe i techniczne, a także przeprowadzimy warsztaty, dotyczące m.in. udziału w międzynarodowych konkursach EuroSkills i WorldSkills.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

REJESTRACJA

PROGRAM


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na  II konferencję regionalną w Jarosławiu "Możliwości rozwoju uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych - Od pomysłu do projektu. Oferta programu Erasmus+ i PO WER dla szkół i placówek edukacyjnych” która odbędzie się 3 października 2019 r.w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną projekty Erasmus+ i PO WER realizowane przez szkoły w Jarosławiu oraz zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące zasad wnioskowania w programie ponadnarodowa mobilność uczniów – POWER a także możliwość współpracy  w zakresie staży i praktyk zagranicznych dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny


ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY

welcomes you to the 9th COLLOQUIA PROFESSORUM

 

Tradition and innovation in scientific research, held on October 11, 2019

Working languages: Romanian, French, English, Russian, German.

For registration use the following link:  

https://docs.google.com/forms/d/1Q_4eCfFaongflhWzYVnPs61_WH9ru2sJqhqpiRA1ewY/edit?ts=5d1a5245

IMPORTANT DATES:

September 27, 2019 - Registration deadline

October 7, 2019 - Final paper submission deadline (stiinta.usb@gmail.com)

The COLLOQUIA PROFESSORUM program will be published in due course on Alecu Russo Balti State University  website (http://www.usarb.md).

The Registration Link provided above will develop on the fields of research, of interest (Sections). 
Therefore, every participant can choose from the following fields:
 • - Philology
 • - The exact, economic and ecological sciences
 • - Education, psychology and arts
 • - Legal and Social sciences
 • - Library and Information Sciences
 • - Other
We would like to send you the link to one of our publications  http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4318  so you can access the format the materials are published. We have also attached the PDF format of the materials, in case there are no English download instructions.

Thank you for cooperation and good communication!
Wishing you a fruitful week ahead!
Respectfully,
International Relations Team      
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Department of International Relations 
Alecu Russo Balti State University
38 A. Puskin street,
Balti-3121, Republic of MOLDOVA
Tel. + 373 231 52343

http://www.usarb.md/en/international-relations/


Warmest greetings from Daffodil International University (DIU), Dhaka, Bangladesh!

It's our pleasure to invite Honorable President of Powislanski College in Kwidzyn, Poland to join the 18th Asian University Presidents Forum (AUPF) during 22-24 November 2019 hosted by Daffodil International University in Dhaka, Bangladesh in collaboration with Association of Private Universities of Bangladesh (APUB). The Global Entrepreneurship Network (GEN) & World Business Angel Investment Forum (WBAF) are the event partners of 18th AUPF 2019.

This year the forum highlights the theme of "Future of Entrepreneurship Education and Experiential Learning: Determent of Developing Successful Entrepreneurial Eco-System in Asian Economies" with several engaging sub-themes provided for the parallel sessions. Mr. Baybars Altuntas, Hon'ble Chairman, World Business Angels Investment Forum (WBAF) will present the Keynote Speech at the Inauguration Session of the 18th AUPF 2019.

For detailed information of the program, please see the official website of AUPF 2019: http://aupf2019.daffodil.university/ .You can book your interest to participate by completing the online registration: http://aupf2019.daffodil.university/register

Please note that early bird registration is available until September 20, 2019. Feel free to write queries in this email: aupf2019@daffodil.university

We are looking forward to welcoming you and other interested members at 18th AUPF 2019 in DIU, Dhaka, Bangladesh!

On behalf of Dr. Md. Sabur Khan
Founder & Chairman, Board of Trustees
Daffodil International University, Bangladesh 


SCIENCE AND EDUCATION IN GLOBALIZATION
(SCEDU’2019)

which will take place on 10 – 11 October 2019 in Panevėžys, Lithuania at the Panevėžys University of Applied Sciences. The conference aims are to bring together academics and researchers from various fields with a keen interest in globalization challenges for higher education and science. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on globalization in the fields of technology, health sciences, social sciences. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy in an attempt to offer a better and more insightful understanding of globalization.

​ SCEDU’2019 is not only a forestage to present novel research; it also gives opportunities for new emergent ideas arising from both fundamental and cross disciplinary approaches to globalization phenomenon.

Selected papers will be published in the journal Applied Research in Studies and Practice (ISSN: 2029-1280, eISSN: 2669-0071) edited by our University of Applied Sciences. The journal is indexed in international database CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1392) and Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45922). The website of the Journal: https://ojs.panko.lt

Registration and Abstract Submission (Registration form
Final Full Paper Submission Deadline
Notification of Acceptance

September 10th, 2019
September 24th, 2019
October 1st, 2019

 

 
Call for Submission: Sixth International Scientific Conference FINIZ
We are pleased to inform you that the sixth International Scientific Conference  FINIZ 2019, etitled "Digitization and Smart Financial Reporting" will be held on Friday, December 6, at Singidunum University in Belgrade, 261 Kumodraska Street (Peka Dapcevica Blvd.).
The international scientific conference  FINIZ 2019 is an ideal opportunity for all its participants to present their work and results to general public, as well as to exchange experiences and ideas with other distinguished experts from relevant fields. Three papers, in the expanded form (30%), will be selected and proposed for the publication in  The European Journal of Applied Economics (M51) in an accelerated procedure.
The main topic of the conference  FINIZ 2019 covers the following areas:
 1. - Accounting
 2. - Internal Audit
 3. - External Audit
 4. - Controlling
 5. - Corporate Finance
 6. - Corporate Management
 7. - Evaluation and Risk
 8. - Information Decision Support Systems
 9. - Business Finances
 10. - Banking
 11. - Entrepreneurship
 12. - Insurance
 13. - Law
 14. - Forensics
 15. - Marketing and Management
 16. - Human Resource Management
 17. - Circular economy
Key dates:
 • 28 July 2019 (Sunday) – Application for participation (abstract submission)
 • 29 September 2019 (Sunday) – Full-length paper submission
 • 20 October 2019 (Sunday) – Notification on the status of the paper
 • 17 November 2019 (Sunday) – Preliminary Conference program
 • 06 December 2019 (Friday) – Day of the Conference
Should you require any additional information about the conference, please visit our web page:  http://finiz.singidunum.ac.rs/.
We sincerely hope that you will accept our invitation and contribute to the successful realization of FINIZ 2019 Conference.
 

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL – BOTEVGRAD, BULGARIA
In academic partnership with:
Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia
Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia
“1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania
Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Have the pleasure to invite your students  to the First “Erasmus+” international students’ conference 
“Opportunities and Challenges of Student Mobility”,
which will take place on 10th of October 2019 in Sofia, Bulgaria .
 
Please, share this information to whom it may concern.

A main goal of the conference is to provide opportunities for students to share and discuss common problems and experience in the field of Erasmus+ program. In this respect, students are invited to present their point of a view regarding the European values, the benefits of educational mobility, the positive impact of project results and the importance of the “Erasmus + program”. They are more than welcome to share their own experience, as well as to discuss the future opportunities of the program. 

Main Thematic directions of the conference are as followed: 
Section I. What is to be an Erasmus+ student? 
Section II. Impact of student mobility 
Section III. Future of the Erasmus+ program. 

Students are welcome to take participation in the conference with and without a paper. 
• With paper: 
The papers must be written in English following the model (paper template can be found in the attached file) and must have 4 or more pages (up to 15). Power point presentations of the paper will be done in Bulgarian or English language, within 10-15 minutes per paper. The participants are welcome to present their research paper on spot (at the building of Distance Learning Centre of IBS, which is located at Sofia, 7 Vincent van Gogh Str.) or they can participate online! The full paper, as in the paper template, must be sent by email to dgeorgieva@ibsedu.bg until 9th of October, 2019. Accepted papers will be published, after a blind review, in an online volume with an ISBN / ISSN code, published by International business school – Botevgrad, Bulgaria. The publication is free of charge.

• Without paper: 
Students who wants to participate at the conference are welcome to join the discussion on spot (at the building of Distance Learning Centre of IBS, which is located at Sofia, 7 Vincent van Gogh Str.) or they can participate online ! 

All participants are welcomed to take part at the following workshop titled: “Welcome Erasmus+ students!”. 
The workshop will be after the conference! 
The event is also open to anybody who wants to be part of the conference and the workshop! 
There are no fee for participation or publishing the articles! 

All students who wants to take participation of any of the activities following the event are welcome to fill an application form (application form can be found in the attached file)! All application forms must be send online to dgeorgieva@ibsedu.bg until 01.10.2019. 
All students who would like to participate online to the conference, the workshop or both activities will receive further information regarding the virtual connection, before the date of the event, at the e-mail they have written in the application form! 
Please feel free to forward this message to your colleagues that might be interested in. 
For further details, you may contact us at: dgeorgieva@ibsedu.bg 
We are looking forward to see you in Sofia, Bulgaria!

It is our pleasure to welcome you to the 7th Annual International Conference

SCIENCE AND EDUCATION IN GLOBALIZATION
(SCEDU'2019) 

which will take place on 10 – 11 October 2019 in Panevėžys, Lithuania at the Panevėžys University of Applied Sciences. The conference aims are to bring together academics and researchers from various fields with a keen interest in globalization challenges for higher education and science. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on globalization in the fields of technology, health sciences, social sciences. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy in an attempt to offer a better and more insightful understanding of globalization.

SCEDU'2019 is not only a forestage to present novel research; it also gives opportunities for new emergent ideas arising from both fundamental and cross disciplinary approaches to globalization phenomenon.

Selected papers will be published in the journal Applied Research in Studies and Practice (ISSN: 2029-1280, eISSN: 2669-0071) edited by our University of Applied Sciences. The journal is indexed in international database CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1392) and Index Copernicus(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45922). The website of the Journal: https://ojs.panko.lt

Registration and Abstract Submission (Registration form
Final Full Paper Submission Deadline
Notification of Acceptance

September 10th, 2019
September 24th, 2019
October 1st, 2019

Detail information about the Conference on http://arsp.panko.lt

We very much look forward seeing you this October in Panevėžys, Lithuania!


INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL – BOTEVGRAD, BULGARIA

In academic partnership with:

Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia

Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia

“1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania

Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Have the pleasure to invite you to the First “Erasmus+” international students’ conference “Opportunities and Challenges of Student Mobility” which will take place on 10th of October 2019 in Sofia, Bulgaria.

A main goal of the conference is to provide opportunities for students to share and discuss common problems and experience in the field of Erasmus+ program. In this respect, students are invited to present their point of a view regarding the European values, the benefits of educational mobility, the positive impact of project results and the importance of the “Erasmus + program”. They are more than welcome to share their own experience, as well as to discuss the future opportunities of the program.

Main Thematic directions of the conference are as followed:

Section I. What is to be an Erasmus+ student?

Section II. Impact of student mobility

Section III. Future of the Erasmus+ program.

INVITATION AND PROGRAM


Zaproszenie na Konferencje "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa"

Szanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa i jednocześnie prosimy o rozpropagowanie w Państwa jednostkach zaproszenia do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://konferencja.wzr.pl/

Obrady konferencyjne odbędą się po raz pierwszy w historii naszych konferencji podczas rejsu nowym promem Polferries – NovaStar do Szwecji. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostało zwiedzanie Sztokholmu oraz okolic Nynashamn.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Informujemy, iż w przypadku osób, które dokonają zgłoszenia oraz opłaty do 31 maja 2019 otrzymają 10% rabatu od opłaty regularnej.

Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej ZWP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
zwp@ug.edu.pl


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w V Jubileuszowej Krajowej Konferencji Naukowej pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, pod Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno -Wypoczynkowym w Zamku Biskupim**** w Janowie Podlaskim w dniach 11-12 października 2019 r.

Organizatorem Konferencji jest Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie Państwa zapraszam na niezwykłe doznania zarówno naukowe, szkoleniowe jak i historyczne obok znanej na całym świecie Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. W załączeniu przesyłam komunikat o konferencji. Informacje o konferencji są dostępne na stronie:

https://konferencja-bp.wixsite.com/konferencja

dr hab. Jan Czeczelewski prof. AWF

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce,

 

która  odbędzie się w dniu 27.09.2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (sala wykładowa nr 4).

Termin zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 19 lipca 2019r., na zgłoszenia uczestnictwa biernego czekamy do 8 września 2019r.

Szczegółowy plan konferencji