Opłata wpisowa, jest opłatą jednorazową za przeprowadzenie przez szkołę wszystkich czynności o charakterze administracyjnym i nie podlega zwrotowi. 

Wysokość opłaty wpisowej i następujący harmonogram jej wnoszenia, w zależności od terminu złożenia kompletnych dokumentów o przyjęcie na studia:

0,00 zł – od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2018 r.,

100,00 zł – od 1 do 31 lipca 2018 r.,

200,00 zł – od 1 do 31 sierpnia 2018 r.,

300,00 zł – od 1 września 2018 r. do końca trwania rekrutacji.

O wysokości opłaty wpisowej decyduje data osobistego złożenia w Biurze Rekrutacji, kompletnych dokumentów (łącznie z dowodem wniesienia opłaty wpisowej oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne w przypadku kandydatów na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu) lub data stempla pocztowego na przesyłce i stempla potwierdzającego na dowodzie wpłaty, w przypadku składania wniosku korespondencyjnie.

Wpisowe dla kandydatów na studia w PSW, dla których przygotowywane są różnice programowe wynosi 300 zł. Wysokość wpisowego od początku trwania rekrutacji do jej zakończenia.


Wykaz opłat z tytułu czesnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Wydział Nauk Ekonomiczno – Społecznych

Kierunek: EKONOMIA

I rok

Ilość rat

Kwota czesnego

Płatność do:

1
(opłata za rok akademicki)

1 x 3.700 zł

15 września


2
(opłata semestralna)

2 x 1.900 zł

1 rata – 15 września
2 rata – 15 lutego8

(opłata ratalna)8 x 490 zł


1 rata – 15 września
2 rata – 15 października
3 rata – 15 listopada
4 rata – 15 grudnia
5 rata – 15 lutego
6 rata – 15 marca
7 rata – 15 kwietnia
8 rata – 15 maja

 

II i III rok

Ilość rat

Kwota czesnego

Płatność do:

1
(opłata za rok akademicki)

1 x 3.800 zł

15 września


2
(opłata semestralna)

2 x 1.950 zł

1 rata – 15 września
2 rata – 15 lutego8

(opłata ratalna)8 x 500 zł


1 rata – 15 września
2 rata – 15 października
3 rata – 15 listopada
4 rata – 15 grudnia
5 rata – 15 lutego
6 rata – 15 marca
7 rata – 15 kwietnia
8 rata – 15 maja


 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo - stacjonarne

I, II i III rok

Ilość rat

Kwota czesnego

Płatność do:

1
(opłata za rok akademicki)

1 x 5.200 zł

15 września


2
(opłata semestralna)

2 x 2.650 zł

1 rata – 15 września
2 rata – 15 lutego8

(opłata ratalna)8 x 675 zł


1 rata – 15 września
2 rata – 15 października
3 rata – 15 listopada
4 rata – 15 grudnia
5 rata – 15 lutego
6 rata – 15 marca
7 rata – 15 kwietnia
8 rata – 15 maja

 


 

Kierunek: Pielęgniarstwo (w ramach studiów pomostowych) - niestacjonarne

 

I i II rok

Ilość rat

Kwota czesnego

Płatność do:

1
(opłata za rok akademicki)

1 x 5.000 zł

15 września


2
(opłata semestralna)

2 x 2.500 zł

1 rata – 15 września
2 rata – 15 lutego8

(opłata ratalna)8 x 650 zł


1 rata – 15 września
2 rata – 15 października
3 rata – 15 listopada
4 rata – 15 grudnia
5 rata – 15 lutego
6 rata – 15 marca
7 rata – 15 kwietnia
8 rata – 15 majaKierunek: Ratownictwo Medyczne

 

I, II i III rok

Ilość rat

Kwota czesnego

Płatność do:

1
(opłata za rok akademicki)

1 x 5.000 zł

15 września


2
(opłata semestralna)

2 x 2.550 zł

1 rata – 15 września
2 rata – 15 lutego8

(opłata ratalna)8 x 650 zł


1 rata – 15 września
2 rata – 15 października
3 rata – 15 listopada
4 rata – 15 grudnia
5 rata – 15 lutego
6 rata – 15 marca
7 rata – 15 kwietnia
8 rata – 15 maja

PROPONOWANE FORMY DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA:

PFRON sKFS sMNiSW s