Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-A094/19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-12-01 do 2023-10-31, wartość dofinansowania: 2 329 085,90 PLN, działania mające, działania mające dostosować zasoby PSW do kształcenia osób z niepełnosprawnościami wraz z podnoszeniem kompetencji kadry PSW w tym zakresie.

W ramach projektu utworzona zostanie jednostka ds. osób niepełnosprawnych na bieżąco monitorująca i wdrażająca rozwiązania zwiększające dostępność do uczelni osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi. Zestawienie pozycji budżetowych:

- Asystent ds. niepełnosprawności (1/4 etatu) 42 300,00 zł
- Konsultant edukacyjny - umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 47 600,00 zł
- Specjalista w obszarze technologii wspierających - umowa zlecenie (średnio 10h/miesiąc) 25 900,00 zł
- Zakup pakietu usług w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 55 200,00 zł

W ramach projektu planowany jest zakup oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który zapewni pełną dostępność do kluczowych pomieszczeń na uczelni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Roboty budowlane - wykonanie podstawy fundamentowej pod szyb windowy 194 000,00 zł
- Zakup urządzeń dźwigowych wraz z montażem (winda) 250 000,00 zł

Dodatkowo w ramach zadania, w trosce o osoby z dysfunkcjami wzroku zostaną zainstalowane oznaczenia w alfabecie Braille'a, systemy nawigacji dla osób niewidomych. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Nakładki na poręcze- dotykowe brajlowskie nakładki informacyjne 3 360,00 zł
- Ttyflografiki - transparentny plan pietra 20 940,00 zł

Przeprowadzona zostanie również adaptacja kluczowych pomieszczeń (sale wykładowe, toalety, ciągi komunikacyjne) dla osób niepełnosprawnych ruchowo z odpowiednimi siedziskami i pulpitami włącznie. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Automatyzacja głównych drzwi wejściowych z montażem i kalibracją 14 000,00 zł
- Wymiana tablic sucho ścieralnych na monitory interaktywne (8 sal) 57 600,00 zł
- Dostosowanie we wszystkich WC oświetlenia na czujnik ruchu z montażem (toalety I i II piętro) 5 600,00 zł
- Sygnalizacja akustyczna i sygnalizacja dźwiękowa bezpieczeństwa w toaletach i na każdym piętrze z montażem 8 400,00 zł
- Regulacja progów wejściowych do sal dydaktycznych 8 000,00 zł
- Wydzielenie miejsc w salach dydaktycznych na miejsca dla niepełnosprawnych z dostosowaniem ich szerokości (zakup kompletu dla 4 osób na sale stół + krzesło) 48 000,00 zł
- Bezprzewodowy przycisk służący do zdalnego włączania i wyłączania różnych urządzeń typu RTV, AGD, nocnych lampek, obsługi myszy komputerowej. 6 600,00 zł
- Ekrany dla osób niedowidzących lub słabowidzących - przed każdą salą wykładową + biblioteka 45 435,00 zł
- Urządzenia lektorskie typu Auto-Lektor Braille 63 200,00 zł
- Powiększalniki stacjonarne/przenośne do 12 sal wykładowych 82 800,00 zł
- Dyktafon pendrive 600,00 zł
- wielofunkcyjne urządzenie dla niewidomych typu IBAI z głosami Acapella 17 400,00 zł
- Zakup programów udźwiękawiających typu ZoomText MagReader 12 000,00 zł

Biblioteka uczelni obejmująca: dział informacyjny (katalogi i kartoteki), księgozbiór podstawowy (wypożyczalnię), księgozbiór podręczny (czytelnię) oraz 12 stanowisk wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i sprzęt elektroniczny, umożliwiający korzystanie z zasobów multimedialnych osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi planowany do realizacji na III piętrze budynku. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Komputer stacjonarny wraz z monitorem 24' (8 szt) 27 840,00 zł
- Routery 4 800,00 zł
- Oprogramowanie OCR typu ABBYYFineReader OCR (12 stanowisk + biblioteka 5 stanowisk) 13 600,00 zł
- Klawiatura powiększona z podświetleniem 13 000,00 zł
- drukarka braille'a BookMaker 8 000,00 zł
- Oprogramowanie Braille Translator 6 980,00 zł
- USB typu ZoomText Magnifier USB 20 000,00 zł

W ramach projektu planowane jest wyeliminowanie ograniczeń dotyczących administrowanych przez Uczelnię stron internetowych oraz dostarczenie narzędzi informatycznych, umożliwiających kompleksową obsługę studentów z niepełnosprawnościami, w tym dostosowanie istniejących systemów informatycznych - przygotowanie ich w standardzie WCAG 2.0, zakup aplikacji mobilnej (bez limitu licencji dostępowych). Zestawienie pozycji do zakupu:

- Rozwinięcie zaplecza technologicznego - wirtualny dziekanat z obsługą WCAG 2.0. 162 000,00 zł
- Zakup aplikacji mobilny student w wersji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - koszty licencji 110 700,00 zł

W ramach projektu planowany jest zakup stacji roboczych (komputery) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które będą bezpłatnie udostępniane studentom w trakcie zajęć, jak również będą mogły zostać wypożyczone do domu. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Zakup zestawów komputerowych wraz z przenośnymi drukarkami dostosowanymi do specyficznych potrzeb 85 000,00 zł
- Jednoręczna klawiatura komputerowa 2 500,00 zł
- Lupy elektroniczne dla słabowidzących 11 975,00 zł

Ponadto w ramach działań zaplanowano przetłumaczenie materiałów dydaktycznych w języku Braille'a oraz uruchomienie serwisu internetowego, zapewniającego wsparcie on-line studentom z niepełnosprawnościami. Serwis dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach serwisu studenci/osoby niepełnosprawne korzystające z oferty uczelni będą mogły skorzystać z materiału internetowego zawierającego pytania i odpowiedzi dotyczące zdrowia psychicznego, praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zestawienie pozycji do zakupu:

- Przygotowanie serwisu internetowego (usluga, umowa cywilnoprawna) - prace informatyczne 70 000,00 zł
- Redakcja dedykowanego serwisu zapewnienie contentu na stronę - wynagrodzenia specjalistów - umowa cywilnoprawna 108 000,00 zł
- Adaptacja materiałów dydaktycznych, m.in. transkrypcja druku na pismo brajla, formatowanie, 280 000,00 zł

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech