Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Powiślańska Szkoła Wyższa od dwóch lat współuczestniczy wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego w realizacji programu promocji zawodu pielęgniarki i położnej. Celem programu było i jest przybliżenie praktycznego aspektu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w kontekście zachęcenia do podejmowania kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i położniczych. 

W trosce o zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej i położniczej dla społeczeństwa we wszystkich rodzajach placówek ochrony zdrowia w województwie pomorskim podjęte zostały działania mające na celu przybliżenie praktycznego i teoretycznego aspektu zawodu poprzez przedstawienie prezentacji i przeprowadzenie zajęć warsztatowych.  Realizacja edukacji uczniów przebiega w każdej szkole według uprzednio przygotowanego planu przez pielęgniarki Marzenę Olszewską- Fryc oraz pielęgniarkę Jolantę Zając. Spotkania edukacyjne obejmowały rozdanie autorskich ankiet anonimowych następnie przeprowadzenie prezentacji multimedialnej i zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia zawodu pielęgniarki i położnej. Warsztaty polegały na demonstrowaniu przy udziale młodzieży udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia np. obecność ciała obcego w organizmie, napadu epilepsji, dziecka z cukrzycą (hiperglikemia i hipoglikemia), krwotoków i urazów, pomocy uczniowi niepełnosprawnemu, edukacji położnej w zakresie opieki nad noworodkiem. Natomiast po zajęciach możliwość wypełnienia ankiet była realizowana w dwojaki sposób, po pierwsze w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej oczywiście, jeżeli uczniowie wyrazili chęć wypisania ankiety przez swoje aparaty komórkowe wchodząc na stronę Powiślańskiej Szkoły Wyższej (ikonka – ankiety), stworzonej specjalnie na potrzeby projektu.

Realizacja programu została przeprowadzona w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego. Rokrocznie program dotyczy uczniów klas ósmych szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich w ilości około 600 uczniów w czasie 50 godzin lekcyjnych prowadzonych przez dwa zespoły pielęgniarek.

Publikacje: 

  1. Prace i materiały:
Edukacja i nauka naszą wspólną przyszłością

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej:
"Oblicza dobrobytu"

* 2/2011 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała - I K 22.10.2010,
* 2/2012 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała - II K 24.09.2011,
* 1/2013 - Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk Ekonomicznych, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
* 2/2013 - Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk o Zdrowiu, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
3. Monografie:
"Oblicza dobrobytu":

* 2015 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. II, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, IV K 2013 r., rok wydania 2015,
* 2016 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. III, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, V K 2014 r., rok wydania 2016,
* 2018 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. IV, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, VI K 2018r., rok wydania 2019,

4. Prace badawczo-analityczne

5. Publikacje pracowników badawczo-dydaktycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej:

a) Wydział Nauk o Zdrowiu:

b) Wydział Ekonomiczno-Społeczny:

6. Publikacje Studenckie:

a) I Międzynarodowa Konferencja Studencka PSW:
Powiślańskie studenckie zeszyty naukowe

b) Publikacje pokonferencyjne

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech