Konferencję otworzyła prof. dr hab. Krystyna Strzała swoim referatem na temat “Wpływu globalizacji na nierówności społeczne” z Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz mgr Marlena Robakowska i dr Marzena Zarzeczna-Baran „Dobrobyt społeczny – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?” z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na uwagę zasługiwały również referaty:
prof. nadzw. dr hab. Marii Śmiechowskiej „Marnotrawstwo żywności jako przejaw dobrobytu – zarys problemu”,
prof. dr hab. Eugenii Tęgowskiej, Justyny Maliszewskiej, Moniki Kociniewskiej “Dwa oblicza pestycydów”,
prof. dr hab. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej „Wiek podeszły – jakość życia zależna od zdrowia”,
jednak słuchaczy najbardziej poruszyła prelekcja:
dr Anny Tałaj „Poczucie wartości pracy i sensu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w opiniach pielęgniarek a ekonomia i kryterium zysku”
mgr Stanisława Ejdys „Rola transportu miejskiego w tworzeniu dobrobytu społecznego”.

Spotkanie ludzi świata nauki, których zainteresowania obejmują obszary nauk ekonomicznych oraz medycznych, przyczyniło się do wywołania dyskusji pozwalającej spojrzeć na poruszane zagadnienia i problemy z wielu różnych perspektyw.

Zróżnicowane prezentacje, bogata i dynamiczna dyskusja, potwierdziły, że podjęta tematyka warta jest dalszej kontynuacji. Na konferencję nadesłano kilkadziesiąt artykułów naukowych, które ukażą się w ramach uczelnianej publikacji „Oblicza dobrobytu” podczas kolejnej edycji konferencji.

Jesteśmy przekonani, że będzie to interesujący i nowatorski zbiór tekstów. Dziękując wszystkim uczestnikom i recenzentom już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.