VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza Dobrobytu 2020 S

Szczegóły dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.konferencja.psw.kwidzyn.edu.pl