Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na II Międzynarodową Konferencję Studencką organizowaną przez Powiślańską Szkołę Wyższą, która odbędzie się w terminie 20 - 24 października 2020 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo - Technologicznym.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem konferencji jest prezentacja poglądów na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z "plagą dobrobytu", szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia, chorób psychicznych i wypadków komunikacyjnych. Prezentacja poglądów na temat kategorii i sposobów pomiaru dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz wyników badań dotyczących dobrobytu społecznego w warunkach globalizacji. Celem jest także przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych, ekonomicznych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu.

Tematyka konferencji:

- Dobrobyt społeczny - szanse i zagrożenia
- Rozwój gospodarczy a ekorozwój
- Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym
- Zwalczanie chorób cywilizacji
- Konsekwencje leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych 

Termin zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. 

II Międzynarodowa Konferencja Studencka 2020 s