Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

 Komisja Konkursowa przyznała z kierunku pielęgniarstwo w kategorii praca magisterska:

I nagrodę pani Darii Klein za pracę zatytułowaną Ocena stresu w Zespołach Ratownictwa Medycznego w dobie pandemii COVID-19. Promotorem pracy była dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW

II nagrodę pani Monice Przygodzie za pracę zatytułowaną Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci w pierwszym roku życia. Promotorem pracy była dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW

z kierunku pielęgniarstwo w kategorii praca licencjacka:

I nagrodę pani Sandrze Kroplewskiej za pracę zatytułowaną Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi zażywaniem substancji psychoaktywnych. Promotorem pracy był mgr Marcin Suchoparski

II nagrodę pani Aleksandrze Karniszewskiej za pracę zatytułowaną Opieka pielęgniarska nad pacjentem z algodystrofią współczulną – studium przypadku. Promotorem pracy była mgr Bożena Raczkowska

III nagrodę pani Marcie Więckowskiej za pracę zatytułowaną Opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym enteralnie i parenteralnie w warunkach oddziału intensywnej terapii. Promotorem pracy był mgr Marcin Suchoparski

z kierunku ekonomia w kategorii praca licencjacka:

I nagrodę pani Justynie Pomarańskiej za pracę zatytułowaną Społeczno-ekonomiczne znaczenie emigracji na przykładzie personelu pielęgniarskiego. Promotorem pracy był dr Michał Makowski, prof. PSW

Serdecznie gratulujemy Zwyciężczyniom i Promotorom!

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu II w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof. PSW

dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW

dr Sabina Krupa

dr Dariusz Wieczorek

dr Anna Małecka-Dubiela

dr Piotr Jarzynkowski

(na podstawie zarządzenia nr 1/12/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Etap I

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu I w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji,
dr Aleksandra Śnieg,                                               
dr Sabina Krupa,
dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, dr Dariusz Wieczorek.

(na podstawie zarządzenia nr 1/11/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Wyniki etapu I Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSW.


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa I etapu na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zakwalifikowała do II etapu wszystkie prace biorące udział w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestniczkom Konkursu!

W najbliższych dniach zostanie powołana przez JM Rektor PSW prof. dr hab. Krystynę Strzałę Komisja Konkursowa dla II etapu, która wyłoni zwycięskie prace. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej PSW.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech