Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

plenfrdeuk

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 2 814 838,11 zł

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych 1640 pielęgniarek i 360 pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w proponowanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

Projekt przewiduje, że w grupie objętej wsparciem znajdzie się co najmniej 40% uczestników współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną.

W ramach projektu przewidziano możliwość zwrotu za dojazd i zakwaterowanie dla uczestników kursu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju.

W powyższych województwach oferowane będą nieodpłatnie następujące kursy:

1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. I i cz. II

2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych

3. Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

4. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

5. Kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

6. Kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego

7. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne

8. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne

9. Kurs kwalifikacyjny: W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla Pielęgniarek

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

 

 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech