Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  • pielegniarka


  • - 6 semestrów, tryb stacjonarny,

  • - 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),

  • - 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

  • - sprawowania opieki pielęgniarskiej;

  • - pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;

  • - pomagania rodzinom i grupom społecznym;

  • - organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

nawiasDecyzja Ministerstwa Zdrowia informująca o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

nawiasCertyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

 

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Leszek Zwolakiewicz
Pracuje na oddziale wewnętrznym w Bytowie od 2018 i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Kartuzach około ostatnie 10 lat. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prowadzący Ośrodki Zdrowia w Lipuszu i Dziemianach z NZOZ Przychodnia w Kościerzynie.
dr n. med. Mariusz Czaja
Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.
dr n. med. Krzysztof Szyszko
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1991 r. ukończył specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej oraz specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej w 1997 r. Współpracuje m.in. z Poradnią Onkologiczną Szpitale Pomorskie, Poradnią Onkologiczną i Oddziałem Chirurgii w szpitalu Polskim S.A. w Sztumie, Poradnią Onkologiczną w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie, Poradnią Onkologiczną w NZOZ Invicta w Gdańsku. W 2012 r. otrzymał Certyfikat Zaufania Pacjentów w Ogólnym Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2012”.
dr n. med. Jacek Gwoździewicz
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Ukończył Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie ukończył specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii oraz medycyny ratunkowej. Otrzymał nagrodę i medal Kapituły Medalu im. Ludwika Rydygiera Towarzystwa Chirurgów Polskich za najlepszą pracę naukową prezentowaną na 58. Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Katowicach w 1997 r.
mgr Piotr Janiewicz
Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
dr Krystyna Paszko
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu św. Wojciecha, Konsultant Zespołu Kontroli Zakażeń. Konsultant w zakresie kontroli zakażeń w Centrum Zdrowia Salus. Konsultacja w szpitalach z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych. Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Autorka 7 publikacji.
dr n. med. Ewa Raniszewska
Specjalista anestezjologii i medycyny ratunkowej w Klinicznym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom Lekarza Medycyny uzyskała w 1976 r. ! 1981 r. uzyskała I stopień z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, a II stopień w 1984 r. Uczestniczyła także w kursie medycyny tropikalnej. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Loeven w Belgii. Stopień doktora n. med. uzyskała w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1999 r. W roku 2002 uzyskała specjalizację w medycynie ratunkowej.
dr Krystyna Ziółkowska
Adiunkt Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa. Absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Pielęgniarstwo, studiów magisterskich w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania. Doktor nauk o zdrowiu.
dr n. med. Marta Bednarek
To specjalista w dziedzinie trychologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii molekularnej. Wieloletni wykładowca akademicki, pracownik naukowy, praktyk prowadzący własny gabinet trychologiczny. Prowadzi badania naukowe nad mechanizmami skórnych chorób autoimmunologicznych. Konsultant naukowy w firmie zajmującej się badaniami klinicznymi. Autorka publikacji naukowych oraz aktywny praktyk. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego PST.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Rekomendacje:

- rekomendacje-Szpital Pucki

- rekomendacje-Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

- rekomendacje-EMC Szpital Zdrowie

- rekomendacje-Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - PIELĘGNIARSTWO

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Partnerzy strategiczni kierunku:

4  5   3

 

1 16  6

 

10  8  9 

 

15  11 12

 

13  14  7 

 

 2 17  18 

 

19   20  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech