plenfrderuestruk

informator eng tytulowa s

 

 

 

 

 

 

 

 

psw mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manager mini eng

 

 

 

 

 

 

 

finance mini eng

 

 

 

 

 

 

 

product mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsl mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

IT mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

agroekon mini eng

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest niepubliczną szkołą wyższą. Za naukę pobierane są opłaty za usługi edukacyjne. Opłaty pobierane od kandydatów i studentów (w tym obcokrajowców) obejmują: opłaty związane z procesem rekrutacji, czesne, opłaty administracyjne i inne opłaty związane z tokiem studiów.

nawiasRegulamin opłat dla studentów i kandydatów (wersja angielska)
Regulamin opłat dla studentów i kandydatów (wersja polska)

 

nawias- Lista opłat dla studentów zagranicznych i cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe (wersja angielska)

nawiasLista opłat dla studentów zagranicznych i cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe (wersja polska)

 

nawias- Umowa o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców (wersja angielska)
Umowa o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców (wersja polska)

 

nawiasDeklaracja odpowiedzialności finansowej (wersja angielska)
Deklaracja odpowiedzialności finansowej (wersja polska)