Parę słów o naszych trenerach:

1. Borlik Piotr – Lean Manager, trener, wdrożeniowiec, absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

2. Grocholska Monika – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych

3. Kościuszko Ludmiła Anna – mgr, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii specjalność

4. Kowalczyk-Ludzia Marta - –dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

5. Kozłowski Waldemar – dr nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, trener

6. Osuch Daniel - mgr inż. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania

7. Pahl Bogumił – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

8. Pawłowska Beata – dr nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomiki Produkcji oraz Zarządzania

9. Sochacka Ewelina -– psycholog, pedagog, trener, starszy specjalista ds. personalnych

10. Staniszewski Tomasz - –dr nauk humanistycznych, wykładowca Grudziądzkiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

11. Szymański Adam – mgr nauk prawniczych, absolwent Uniwersytety Mikołaja Kopernika, rozpoczęte studia doktoracie na Wydziale Prawa i Administracji na UMK, trener

12. Szydłowski Konrad – absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Zarządzania (mgr) oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (dr), nauczyciel akademicki i trener na uczelniach wyższych oraz instytucjach szkoleniowych

13. Wittek Karolina – trener z 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie zarządzania personelem oraz z 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu siecią sprzedaży a ponadto psycholog, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie

14. Witkowska Justyna – dr nauka ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

15. Zielińska-Szczepkowska Joanna – mgr inż. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie