Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach

SZKOLENIA OTWARTE

Temat szkolenia

Czas trwania szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia

Cena

Organizacja pracy

8h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Archiwizacja dokumentów

5-6h

Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

ABC przedsiębiorczości czyli krok po kroku do własnej firmy

5h

Podstawy Lean Manufacturing

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zarządzanie Projektami

5-6h

Ochrona danych osobowych – podstawy prawne

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel

12h

Szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie analizy finansowej, postępowań kredytowych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, przygotowania biznes planów

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Organizacja pracy własnej i zespołu

6h

Podstawy Rachunkowości

8h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Oceny oddziaływania na środowisko – procedura

16h

ISO 26000 – rola organizacji w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Akademia Lidera

16h

Pracodawca dłużnika w egzekucji sądowej i administracyjnej – pozycja, obowiazki, sankcje i uprawnienia

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Przedsiębiorczość i jej znaczenie w rzeczywistości gospodarczej

5h

Postępowanie podatkowe w gminach – problemy praktyczne

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zasada równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy

8h

Badania marketingowe

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Małe i średnie przedsiębiorstwa- ujęcie praktyczne

5h

Rola informacji w pracy biurowej

12h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Interpretacja danych z zakresu ochrony środowiska

5-6h

Techniki sprzedaży – rozmowa handlowa

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Ochrona danych osobowych – podstawy prawne

6h

Aktywizacja zawodowa – aktywne poszukiwanie pracy

5-6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Psychologia kierowania – prezentacja metod organizacji i zarządzania

16h

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zarządzanie projektami

5-6h

ABC Przedsiębiorczości

5-6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Marketing polityczny i jego zastosowanie do promowania firm i jej kierownictwa

16h

Ubezpieczenia i reasekuracja gospodarcza

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Kadry i płace

6h

Podstawy edytora tekstu Word

12h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Identyfikacja ryzyka w działalności organizacji

6h

Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Wybrane problemy związane z realizacją podatku od nieruchomości w 2013 r.

6h

Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla Kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zasady konstruowania projektu

16h

Uzyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji – skuteczna procedura, konsultacje

5-6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Ochrona danych osobowych – podstawy prawne

6h

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

ABC przedsiębiorczości czyli krok po kroku do własnej firmy

5h

Jak skutecznie aplikować o dotacje europejskie, ministerialne, fundacyjne i inne

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

ISO 26000 – rola organizacji w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności

6h

Szkolenia dla JST w zakresie przygotowywania dokumentacji w procesach pozyskiwania finansowania bezzwrotnego

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Organizacja pracy

8h

Archiwizacja dokumentów

5-6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Podstawy Lean Manufacturing

16h

Małe i średnie przedsiębiorstwa – ujecie praktyczne

5h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Podstawy rachunkowości

8h


SZKOLENIA OTWARTE

Temat szkolenia

Czas trwania szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia

Cena

Małe i średnie przedsiębiorstwa – ujecie praktyczne

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, strategii

16h

Podstawy edytora tekstu Word

12h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Finansowanie proekologicznej działalności inwestycyjnej – kontekst polski i europejski

5-6h

Małe i średnie przedsiębiorstwa – ujecie praktyczne

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Ubezpieczenia i reasekuracja gospodarcza

16h

Motywacja finansowa i pozafinansowa

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Metody analizyw małych i srednich przedsiębiorstwach

5h

Szkolenia JST w zakresie przygotowywania dokumentacji w procesach pozyskiwania finansowania bezzwrotnego

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Interpretacja danych z zakresu ochrony środowiska

5-6h

Rachunkowość/Księgowość

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zasady konstruowania projektu

16h

Organizacja pracy

8h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Archiwizacja dokumentów

5-6h

Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

ABC przedsiębiorczości czyli krok po kroku do własnej firmy

5h

Kompetencje menadżerskie

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zarządzanie projektami

5-6h

Ochrona danych osobowych – podstawy prawne

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel

12h

Szkolenia dla kadry arządzajacej przedsiębiorstw w zakresie analizy finansowej, postępowań kredytowych, zewnętrznych źródeł finanfowania działalnosci gospodarczej, przygotowania biznes planów

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Organizacja pracy włąśnej i zespołu

6h

Podstawy rachunkowości

8h8

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Oceny Oddziaływania na Środowisko – procedura

16h

ISO 26000 – rola organizacji w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Akademia lidera

16h

Wystąpienia publiczne

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Przedsiębiorczość i jej znaczenie w rzeczywistości gospodarczej

5h

Rachunkowość/Księgowość

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zasada równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy

8h

Badania marketingowe

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Małe i średnie przedsiebiorstwa – ujęcie praktyczne

5h

Rola informacji w pracy biurowej

12h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Interpretacja danych z zakresu ochrony środowiska

5-6h

Techniki sprzedaży – rozmowa handlowa

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Ochrona danych osobowych – podstawy prawne

6h

ABC skutecznego menadżera

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Style kierowania

16h

Racjonalizacja kosztów w ochronie środowiska

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Zarządzanie projektami

5-6h

ABC Przedsiębiorczości

5-6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Marketing polityczny i jego zastosowanie do promowania firm i jej kierownictwa

16h

Jak zatrzymaćw firmie najlepszych pracowników

16h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Kadry i płace

6h

Budowanie ścieżki kariery

6h

Kwidzyn

250 PLN brutto/os

Identyfikacja ryzyka w działalności organizacji

6h

Warunki organizacyjne:
Koszt realizacji szkolenia zamkniętego wynosi 250 PLN brutto za osobę
Program szkoleniowy zostaje opracowany w oparciu o potrzeby Klienta oraz specyfikę branży oraz stanowisk uczestników.

 • W koszt szkolenia wchodzą:
  Organizacja sali szkoleniowej i zaplecza technicznego
  Materiały szkoleniowe
  Certyfikaty ukończenia szkolenia
  Przerwy kawowe 2 x 15 min

  • Termin: do ustalenia, istnieje możliwość organizacji szkolenia w ciągu tygodnia jak i w weekendy.

  • Czas trwania: 08:00-16:00

  • Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy, ul. 11-go Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
   W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy na adres:szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania