przygotowanie pedagogiczne

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Jesteś specjalistą w danej dziedzinie i chcesz zostać nauczycielem? Studia przygotują Cię do roli pedagoga.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć lub nauczania przedmiotu.
W programie między innymi:
- Psychologia osobowości,
- Psychologia wychowawcza i rozwojowa,
- Podstawy pedagogiki,
- Dydaktyka ogólna,
- Metodologia nauczania przedmiotów,
- Etyka zawodowa,
- Organizacja pracy nauczyciela.

Studia trwają 3 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na rachunek Powiślańskiego Banku Spółdzielczego nr: 25 8300 0009 0016 2740 2000 0010.

Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2019/2020.

Kwota czesnego ogółem        3 600,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 200,00 zł
Opłata semestralna         8 rat x 300,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

5. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.