doradca zawodowy

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Studia podyplomowe Doradca zawodowy przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji szkolnego doradcy zawodowego.

Skierowane są do nauczycieli, pracowników Urzędów Pracy oraz osób zatrudnionych w działach personalnych organizacji, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, legitymujących się dyplomem studiów wyższych o zbliżonym profilu, zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

Studia twają 3 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2019/2020.

Opłata jednostkowa              5.400,00 zł
Opłata semestralna              1 800,00 zł
Opłata ratalna              8 rat x 350,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),
2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),
3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,
4. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,
5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.