niepelnosprawnosc

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje umożliwiające pełnienie ról zawodowych w palcówkach rehabilitacyjnych, szkołach specjalnych, szkołach masowych z klasami integracyjnymi, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapii zajęciowej itp.).

Głównym celem studiów jest nabycie wiedzy z ogólnych podstaw pedagogicznych umożliwiających wykonywanie prawidłowych mechanizmów stanowiących podstawę programowania i realizowania czynności rewalidacji i rehabilitacji ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent uzyskuje również wiedzę z zakresu organizowania procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz formułowanie diagnozy odnośnie przebiegu rozwoju psychospołecznego tych osób.

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci zdobywają doświadczenie w realizowaniu zajęć lekcyjnych w klasach szkoły specjalnej i realizowaniu zajęć rewalidacyjnych.

Studia trwają 3 semestry

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2019/2020.

Kwota czesnego ogółem               5 400,00 zł
Kwota jednostkowa za semestr     1 800,00 zł
Opłata semestralna-raty       8 rat x 450,00 zł

Niższy koszt studiowani dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

 

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.