Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kierunek dedykowany pielęgniarkom, fizjoterapeutom, pracownikom socjalnym oraz osobom zajmującym się osobami starszymi i organizacją opieki długoterminowej.

Program kształcenia został oparty o realizację czterech modułów:
Moduł I Moduł podstawowy - Gerontologia i geriatria – semestr I
Moduł II Moduł kliniczny - odrębności przebiegu objawów chorobowych i sposobów leczenia w wieku starszym – semestr I
Moduł III Moduł Żywienie i profilaktyka – semestr II
Moduł IV Moduł Zarządzania i organizacji opieki długoterminowej – semestr II 

W ramach studiów planowana jest praktyka zawodowa realizowana w placówkach zajmujących się opieką długoterminową (planowanie, organizowanie, zarządzanie).
Studia podyplomowe kończą się testem wielokrotnego wyboru.

Studia trwają 2 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

Kwota czesnego ogółem        2 800,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 400,00 zł
Opłata semestralna       8 rat x 350,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).


 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech