geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kierunek dedykowany pielęgniarkom, fizjoterapeutom, pracownikom socjalnym oraz osobom zajmującym się osobami starszymi i organizacją opieki długoterminowej.

Program kształcenia został oparty o realizację czterech modułów:
Moduł I Moduł podstawowy - Gerontologia i geriatria – semestr I
Moduł II Moduł kliniczny - odrębności przebiegu objawów chorobowych i sposobów leczenia w wieku starszym – semestr I
Moduł III Moduł Żywienie i profilaktyka – semestr II
Moduł IV Moduł Zarządzania i organizacji opieki długoterminowej – semestr II 

W ramach studiów planowana jest praktyka zawodowa realizowana w placówkach zajmujących się opieką długoterminową (planowanie, organizowanie, zarządzanie).
Studia podyplomowe kończą się testem wielokrotnego wyboru.

Studia trwają 2 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2019/2020.

Kwota czesnego ogółem        2 800,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 400,00 zł
Opłata semestralna       8 rat x 350,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.