Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

zarządzanie w ochronie zdrowia

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce.

W programie między innymi:
- System ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach UE,
- Organizacja i system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce,
- Prawne problemy funkcjonowania zoz,
- Zamówienia publiczne, kontraktowanie usług medycznych,
- Rynek usług medycznych,
- Zarządzanie finansami i majątkiem placówki ochrony zdrowia,
- Biznes plan,
- Współpraca z instytucjami finansowymi,
- Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej,
- Zarządzanie jakością,
- Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi,
- Technologia informacyjna w zarządzaniu,
- Outsourcing.

Studia trwają 2 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

Kwota czesnego ogółem        2 900,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 450,00 zł
Opłata semestralna         8 rat x 362,50 zł

Niższe koszty studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).


 
 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech