zarządzanie w ochronie zdrowia

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce.

W programie między innymi:
- System ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach UE,
- Organizacja i system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce,
- Prawne problemy funkcjonowania zoz,
- Zamówienia publiczne, kontraktowanie usług medycznych,
- Rynek usług medycznych,
- Zarządzanie finansami i majątkiem placówki ochrony zdrowia,
- Biznes plan,
- Współpraca z instytucjami finansowymi,
- Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej,
- Zarządzanie jakością,
- Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi,
- Technologia informacyjna w zarządzaniu,
- Outsourcing.

Studia trwają 2 semestry.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta bankowego dostępnego po złożeniu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2019/2020.

Kwota czesnego ogółem        2 900,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 450,00 zł
Opłata semestralna         8 rat x 365,00 zł

Niższe koszty studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

5. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.