Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Trener - coach - mentor

Studia podyplomowe, 2 semestry
1080 godz., w tym 273 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
Tryb niestacjonarny, profil praktyczny
Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski
1. Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Trener-coach-mentor jest przygotowanie słuchaczy do 3 niezwykle ważnych
niemalże w każdej organizacji ról zawodowych: trenera biznesu, coacha i mentora. Studia przygotowują do
profesjonalnego zarządzania kompetencjami jako zasobem. Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim
doświadczeniem jako managerowie, coachowie i mentorzy, dlatego po ukończeniu studiów będziesz w pełni
wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny trener coach i mentor.
2. Profil kandydata:
Studia przeznaczone są dla wszystkich tych, których interesuje rozwój kompetencji ludzi, zatrudnionych w
organizacji oraz dla liderów, którzy pragną zastosować coachingowy styl liderowania w swoich
organizacjach. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu ludźmi nie jest warunkiem koniecznym, lecz z
pewnością ułatwi udział w zajęciach.
Uczestnikiem studiów podyplomowych Trener-coach-mentor może być osoba, która posiada kwalifikację
pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych Trener-coach-mentor są przygotowani do realizacji kompleksowych
projektów rozwojowych w organizacji. Absolwenci potrafią posługiwać się zróżnicowanymi i
komplementarnymi narzędziami, metodami i technikami rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w różnych
organizacjach. Potrafią projektować, a także ewaluować rozwój personelu pracowniczego. Absolwenci
potrafią również wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagające proces rozwoju pracowników. Potrafią
również rozwiązywać różnego rodzaju konflikty i sytuacje kryzysowe, pojawiające się często w życiu
projektowym.
4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.
Osoba, która ukończyła studia podyplomowe Trener-coach-mentor otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie.
Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:
Moduł I: Trener biznesu
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Rozwój zasobów ludzkich w organizacji
· Proces szkoleniowy a realizacja szkoleń
· Sztuka wystąpień publicznych
· Proces grupowy
· Narzędziownia trenera
· Badanie potrzeb szkoleniowych
· Pisanie scenariuszy szkoleniowych
· Ewaluacja szkoleń
Moduł II: Coaching w organizacji
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Wprowadzenie do Coachingu
· Warsztat pracy coacha
· Coaching zespołowy
· Style liderowania ludziom
· Praca z przekonaniami
· Coaching w praktyce
Moduł V: Mentoring
· Wprowadzenie do mentoringu
· Mentoring: techniki, narzędzia i metody pracy
· Skuteczne komunikowanie się w organizacji
· Inteligencja emocjonalna mentora
· Mentor zmiany organizacyjnej
· Mentoring w praktyce
Moduł VI: Seminarium dyplomowe
· Seminarium dyplomowe
Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Opłata jednorazowa   4.500,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym  2.350,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym  490,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech