Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Logistyka i transport

Studia podyplomowe, 2 semestry
1010 godzin, w tym 216 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 34 pkt. ECTS
tryb niestacjonarny, profil praktyczny
kierownik studiów: dr Waldemar Kozłowski
1. Cele kształcenia.

Rynek transportowy staje się coraz bardziej zintegrowany i wymaga wysoko wykfalifikowanych
specjalistów. Studia Logistyka i Transport mają na celu zagwarantowanie Słuchaczowi
specjalistycznej wiedzy w zakresie szeroko pojętej logistyki i transportu. Przygotują do
profesjonalnego wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub przewoźnika zarówno na
rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym, jak i międzynarodowym. Program studiów
skonstruowany jest w taki sposób, aby Słuchacz zdobył kompletną wiedzę, praktyczne
umiejętności oraz unikalne dla rynku kompetencje społeczne, a także umożliwił Absolwentowi
uzyskanie Certyfikatu Przewoźnika Drogowego, wydawanego przez Instytut Transportu
Samochodowego (ITS).
2. Profil kandydata.

Kandydaci studiów podyplomowych Logistyka i Transport to osoby chcące zarządzać
przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Studia kierowane są
zarówno do osób pracujących i współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi,
spedycyjnymi lub logistycznymi, jak i do absolwentów studiów zawodowych, szczególnie z
zakresu transportu. Uczestnikiem studiów może być osoba, która posiada kwalifikację pełną
co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Sylwetka Absolwenta.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz będzie mógł ubiegać się o częściowe lub
całościowe zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego ITS, dzięki któremu
będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi transportowe zarówno
w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia na
stanowiskach kierowniczych, takich jak kierownik działu spedycji, kierownik. ds. transportu,
czy koordynator transportu międzynarodowego. Po zakończeniu studiów podyplomowych
uczestnik otrzyma także świadectwo ukończenia tych studiów, wydane przez Powiślańską
Szkołę Wyższą.
4. Ramowy program studiów.

1. Transport i spedycja międzynarodowa
2. Prawo cywilne
3. Prawo handlowe i gospodarcze
4. Prawo pracy
5. Prawo socjalne kierowców w transporcie drogowym
6. Ekonomia transportu
7. Logistyka i zarządzanie zapasami
8. Systemy informatyczne w logistyce i transporcie9. Logistyka produkcji
10. Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej
11. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
12. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
13. Bezpieczeństwo drogowe
14. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
15. Praktyka zawodowa

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Opłata jednorazowa   3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym  2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym  420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech